International / Multilingual > 日本語 (Japanese)

ようこそ、ナヴィー語の世界へ!

(1/4) > >>

Prrton:
日本語でナヴィー語について話したい皆さん、ご遠慮なく、どんどんコメントや質問してください。こちらで応援して上げたいと思います。待っています。何卒、よろしくお願いします。

Txur’Itan:

--- Quote from: Prrton on December 26, 2009, 05:25:46 pm ---日本語でナヴィ語について話したい皆さん、ご遠慮なく、どんどんコメントや質問してください。こちらで応援し会いましょうね。待っています。何卒、よろしくお願いします。

--- End quote ---

Sumimasen

Wakarimasen deshta.

Romanji ni mo ichiro o kudasai?

Kanji Wakarimasen.

marte:

--- Quote from: vidvamp01 on December 26, 2009, 05:48:54 pm ---
--- Quote from: Prrton on December 26, 2009, 05:25:46 pm ---日本語でナヴィ語について話したい皆さん、ご遠慮なく、どんどんコメントや質問してください。こちらで応援し会いましょうね。待っています。何卒、よろしくお願いします。

--- End quote ---

Sumimasen

Wakarimasen deshta.

Romanji ni mo ichiro o kudasai?

Kanji Wakarimasen.

--- End quote ---
こんにちは。こちは日本語が弱いですから、ぜひ間違いがいっぱいしますOTL
できれば少し日本語の勉強もします。
よろしくお願いします。

vidvamp01-san he: tabun,rikaichantte sofuto wo insutooru sita hou ga ii da to omoimasu. konna baai ni ha totemo benri desu yo.

Txur’Itan:

--- Quote from: marte on December 26, 2009, 07:38:15 pm ---
--- Quote from: vidvamp01 on December 26, 2009, 05:48:54 pm ---
--- Quote from: Prrton on December 26, 2009, 05:25:46 pm ---日本語でナヴィ語について話したい皆さん、ご遠慮なく、どんどんコメントや質問してください。こちらで応援し会いましょうね。待っています。何卒、よろしくお願いします。

--- End quote ---

Sumimasen

Wakarimasen deshta.

Romanji ni mo ichiro o kudasai?

Kanji Wakarimasen.

--- End quote ---
こんにちは。こちは日本語が弱いですから、ぜひ間違いがいっぱいしますOTL
できれば少し日本語の勉強もします。
よろしくお願いします。

vidvamp01-san he: tabun,rikaichantte sofuto wo insutooru sita hou ga ii da to omoimasu. konna baai ni ha totemo benri desu yo.

--- End quote ---

Anatatachi ga "Na'vi-go" to "English-go" wa, wakarimashita ka
Na'vi-go sensei o kudasai yo ne

Prrton:

--- Quote from: vidvamp01 on December 26, 2009, 07:54:31 pm ---
--- Quote from: marte on December 26, 2009, 07:38:15 pm ---
--- Quote from: vidvamp01 on December 26, 2009, 05:48:54 pm ---
--- Quote from: Prrton on December 26, 2009, 05:25:46 pm ---日本語でナヴィ語について話したい皆さん、ご遠慮なく、どんどんコメントや質問してください。こちらで応援し会いましょうね。待っています。何卒、よろしくお願いします。

--- End quote ---
Sumimasen. Wakarimasen deshta. Romanji ni mo ichiro o kudasai? Kanji Wakarimasen.

--- End quote ---
こんにちは。こちは日本語が弱いですから、ぜひ間違いがいっぱいしますOTL
できれば少し日本語の勉強もします。よろしくお願いします。
vidvamp01-san he: tabun,rikaichantte sofuto wo insutooru sita hou ga ii da to omoimasu. konna baai ni ha totemo benri desu yo.

--- End quote ---
Anatatachi ga "Na'vi-go" to "English-go" wa, wakarimashita ka Na'vi-go sensei o kudasai yo ne

--- End quote ---

@marte: Kaltxì ma marte. Ngaru fpom lu srak? (あなたは 元気 です か?似ていますよね、日本語とナヴイー語。思いませんか?)Ngeyä Lì'fya nipponyä sìltsan lu nìtxan. Oel fra'uti tsoleiun tslam nìftue nang! Oel nìNa'vi ngaru perlltxe a fra'uri tsun tslam nìwotx srak? 本当に日本語は上手ですね。すべてが簡単に分かりましたよ。私があなたにナヴイー語で言っているのは全てが問題なく分かりますか?Oeru rikaichan fmawn leiu slä oeri ke Fayrfoksìti nìn nìhawng. スゴく便利そうなんだけど、どっちかというと、私はマックのサファリの者でございます。今後もよろしくお願いします。Eywa ngahu!

@vidvamp: Vidvamp-san, Yoku nihongo-o rikai s***-iru yō desu ne. Doko-de dō yatte nihongo-o benkyō s***-iru deshō ka? Intānetto-de desu ka? Hon-de desu ka? Marte-san-ga susumeta rikaichan-wa watashi-ga hajimete s***-n desu ga, totemo benri-sō desu ne. Watashi-wa ammari Firefox-o tsukawanai-kara, tabun, ima-made no hōhō-de tsuzuite sore-zore-no kotoba-no imi-o chekku-s*** iku to omoimasu ga, moshi anata-ga yoku tsukau yō-ni narebe. Dōzo sono tsukaigatte-ni-tsuite watashi-ni repōto-o o-negai-shimasu. Ngata 'rikaichan'yä fmawnti perey oel, sìlt'srak? Soshite, watashi-kara-no o-susume-mo arimasu. Hayaku katakana-o mastā-s***-hō-ga ii-to omoimasu yo. Naze-ka to iu-to, kono fōramu-ni moshi jissai-no nihonjin-haireba, anmari rōma-ji-de nihongo-ga kakenai deshō. Demo, moshi anata-wa kana-sae kakereba, shizen-ni mina-san-to-no komyunikēshon ga dekiru-deshō. Kana-no benkyō-no-hō, gambatte-kudasai. Kanji-mo taisetsu nan-desu ga, MAZU, hiragana-to katakana-o shōten (焦点)-ni suru-beki da-to omoimasu.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version