Jaha, hur ska man tolka det här?

Started by Sіr. Ηaxalot, April 21, 2011, 02:55:22 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Sіr. Ηaxalot

En tolkning är ju att folk skriver så dåligt att systemet tror att det är danska :P