European meetup

Started by hemmond, February 23, 2010, 03:05:51 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

hemmond

Kaltxì frapo. I'm from Czech, not from Poland (hi neighbors) and I don't understood to your langage. Im writting here only because i want to invite you to this topic: http://forum.learnnavi.org/europe/pan-european-stuff/. We're planning European meetup for summer. So if you want to join this meetup so visit that topic. :) I'll be very happy, if on the meetup will be many peoples. :) So... For now... Eywa ngahu.
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Na'rìngyä vrrtep
Taronyuakawng

Zapisałem się na europejski meetup i będę śledził tamten temat. Podobnie jak z naszym lokalnym wyjazdem, będę mógł wziąć do 4 osób w auto jeśli znajdą się chętni :)

Co prawda jeszcze nie deklaruję się że na 100% pojadę na ten europejski meetup... ale o ile Eywa pobłogosławi to się tam zjawię :)

Poland, Warsaw