Author Topic: Na'vi kultura  (Read 8912 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Elrann

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 131
 • Karma: 2
Na'vi kultura
« on: January 30, 2010, 02:04:03 pm »
Děkuji Bendarevanovi za přeložení článku o Na'vi kultuře, teď to má hlavu a patu.
Zdroj: http://james-camerons-avatar.wikia.com/wiki/Na'vi.


Popis

Domorodí Na'vi jsou v průměru 3 metry vysocí a mají hladkou, azurově zbarvenou kůži, velké jantarové oči a dlouhý, vlnící se ocas. Jsou jediným známým mimozemským druhem, který má vědomí a inteligenci jako člověk. Rozvinuli sofistikovanou kulturu, založenou na hlubokém spirituálním spojení s jiným životem na jejich měsíci, se sebou navzájem, zahrnující "ducha", kterému říkají Eywa.
Každý Na'vi se narodí se třemi prsty a jedním palcem na každé ruce a čtyřmi prsty na každé noze, na rozdíl od lidských avatarů, kteří mají (díky spojení DNA) čtyři prsty a jeden palec na každé ruce a pět prstů na každé noze.
Zdá se, že Na'vi mají různé vývojové předky s jinými tvory, kteří sdílejí dva páry očí a tři páry paží, nohou nebo křídel, ale mají queue(1), který nabízí možnost vytvoření pouta s prostředím.


Lokalita a populace

Různé biomy Pandory. Populace soustředěna v lesnatých oblastech. Odlehlé klany byly zjištěny na každém kontinentu a v arktických, bažinatých a horských oblastech.
Některé klany Na'vi, včetně Omaticaya, žijí v ohromných starých stromech, které nazývají Kelutral, neboli "Rodný strom(2)".


Fyziologie

- Hladká kůže je irizující(3), azurově zbarvená. Dlouhé ocasy. Vystouplé lícní kosti, uši jako kočka a nos stejný jako velké zlaté oči. Bioluminiscentní(4) tečky, které vypadají, jako by kopírovaly cestu oběhové nebo nervové soustavy, pomáhající při identifikaci a zobrazení nálady. Průměrná délka života není známa.
- Navzdory barvě kůže, Na'vi mají červenou krev.
- Pas je úzký a protáhlý. Ramena jsou velmi široká, vytvářející v horní části zad tvar V. Krk je dlouhý a tělo štíhlé. Svaly ostře vymezené, což je nedělá vyhublými, navzdory tenkým proporcím.
- Kostra je vystužená přirozeně se vyskytujícími uhlíkovými vlákny. Průměrný muž je vysoký 3 metry (9,8 stopy) , ženy jsou o něco menší.
- S ocasem se může hýbat, lze ho kontrolovat stejně jako jiné končetiny a používá se především pro držení rovnováhy. Je často používán k vyjádření emocí a je základem pro rčení: "Hlídejte si ocas, děti!"
- Průměrný muž má hmotnost kolem 162 kilogramů. V Pandorské gravitaci (0,8 gravitace Země) váží 1271,38 N nebo 286(5) liber (ve srovnání s 1589,22 N nebo 357(6) liber na Zemi). Ženská hmotnost trochu menší vzhledem k lehčí stavbě a trochu nižší postavě.
- Tři dlouhé prsty plus protilehlý palec na rukou; čtyři prsty na noze. (Mělo by být zmíněno, že hybridní avataři Na'vi/člověk mají pět prstů na rukou i nohou.)
- Vyvinutější nervový systém zahrnuje "queue"(1), který se podobá dlouhému, poněkud nápadnému copu vlasů. Tento zdánlivě konvenční cop je vlastně ochranný obal pozoruhodně spletitého systému nervových úponků, které mohou být připojeny k podobným strukturám jiných životních forem.
- Mají zhruba čtyřnásobnou sílu průměrného člověka.
- Mechanika reprodukce podobná lidem a jiným savcům na planetě.

Na'vi se zásadně liší od všech ostatních Pandorských savců:
- Mají pouze čtyři končetiny, zatímco všechna ostatní zvířata se středním až velkým tělem mají celkem šest končetin.
- Mají pouze jeden pár očí, zatímco většina ostatních bytostí má páry dva: jeden primární a druhý, menší.
- Všechna ostatní zvířata mají dvě nervová uskupení prodloužená dozadu od hlavy, zatímco Na'vi mají jedno nervové uskupení, nacházející se v jejich copu.
- Mnoho zvířat má na ramenou dva totožné přívody vzduchu(7), které dodávají vzduch a snižují jejich tělesnou teplotu, zatímco Na'vi nic takového nemají.
- Zatímco jiní mají peří, chocholy, vousky(8) a jiné okrasy, Na'vi jsou jedinou životní formou na Pandoře mající vlasy. Vzhledem k tamním vysokým teplotám je pravděpodobné, že se u žádného druhu chlupy ani kožich nevyvinuly, protože jsou nezbytné jen k udržení tepla.
Můžeme tedy usuzovat, že se Na'vi od společného evolučního stromu Pandory lišili buď před dávnou dobou, nebo jsou ve skutečnosti outsideři. Tato pozdější teorie byla podpořena faktem, že spojení DNA je mezi lidmi a Na'vi možné stejně dobře, jako sdílení mnoha kulturních aspektů jako líbání a zakrývání pohlavních oblastí. Nicméně, queue(1) je v rozporu s touto teorií.


Jazyk

Jazyk byl vytvořen Paulem Frommerem, profesorem na USC s doktorátem z lingvistiky. Existuje 500-1000 slov jazyku Na'vi, z nichž některé byly vytvořeny jednoduchým konceptem sdružování, kterým se slova jednoduše spojují dohromady pro vytvoření podstatného jména. Toto je základní koncept v původních amerických jazycích, což je možný důvod, proč byl přizpůsobený pro Na'vi.


Strava

Na'vi jsou všežravým druhem. Jak dokazují jejich praktiky lovu a výrazné spičáky, jedí maso, ale také byli spatřeni při sklízení píce, což dokazuje jejich spotřebu rostlin a jiných produktů.Jejich společnost zahrnuje lovce a sběrače se vznikajícím zemědělstvím.


Oblečení

Na'vi nosí málo oblečení. Látka, nejspíše tkaná z místní flóry planety, je základním oděvem, nošeným všemi Na'vi. Je možné, že velmi málo oblečení je lidem Na'vi nošeno proto, že je to jednoduše to, co je pro ně potřebné k práci a žití s minimálním zásahem do životního prostředí. Také se zdá, že oblečení ukazuje postavení jednotlivce v hierarchii klanu. Například vůdce klanu Omaticaya, Eytukan, nosil oděv vyrobený z briliantů nebo vzácných materiálů, v porovnání s jednoduchým kusem oblečení, nošeným ostatními členy klanu. Doplňky k oděvu Na'vi jsou přidávány tak, jak on nebo ona stoupá v hierarchii klanu. Například Jake Sully, jako nováček mezi členy klanu, nosil pouze nezdobenou bederní roušku; avšak jak se učil více a více o kultuře Na'vi, nosil pásky(9) a náhrdelníky k zobrazení svého postavení.


Společnost a kultura

Na'vi jsou humanoidní bytosti, které žijí v různých teritoriálních klanech napříč Pandorou. Ačkoliv je jejich kultura v podstatě paleolitická, mají egalitářské(10) sociální organizace, neobvyklé ve společnosti v takové fázi vývoje. Důraz je kladen na mladé muže a ženy, kteří vyrůstají, aby se stali mimořádnými lovci a obávanými bojovníky, což je nutné, vzhledem k povaze pandorského prostředí a úrovni technické vyspělosti Na'vi. Jako všechna stvoření na Pandoře, je populace Na'vi kontrolována vnímavou inteligencí, kterou uctívají jako Eywa. Rozhodli se žít v harmonii a přirozené rovnováze s jejich okolím. Pokud se stanou příliš početními, Eywa vymyslí způsob, jak omezit jejich počet dřív než zapříčiní ekologickou nerovnováhu, protože ona udržuje rovnováhu života. Po celá tisíciletí Na'vi vyvíjeli zdravý respekt a úctu ke svému okolnímu životnímu prostředí. Na oplátku jim životní prostředí poskytlo dostatečné množství jídla a přístřeší, tvorů pro jízdu po zemi a vzdušný transport, a příjemnou teplotu po celé Pandoře. Podivné je, že je zde zvláštní absence hmyzu a bakteriálních prvoků, ale zjištění, zda je to záměrné či nikoliv, bude vyžadovat další výzkum. Na'vi selhali ve výrobě nástrojů a zbraní pro účely primitivního válčení s okolními klany a lovu/přežití, což je anomálie pramenící možná z úrodnosti ekosystému, ve kterém žijí. Nicméně mají bohatou tradici řemesel a zabývají se rozsáhlým zdobením těla znamenajícím obě kategorie: aktivitu a individuální vkus. S opatrností, že to je možná podvržené, aby se udělalo kulturní porovnávání mezi hvězdnými systémy, Na'vi jsou srovnatelní s dnes již zaniklými společnostmi lovců-sběračů z předbronzové doby, které se zformovaly v některé předkoloniální domorodé kmeny v Africe, původní Americe a Austrálii (s vysledovanými podobnostmi se skandinávskou kulturou Severní Evropy před tím, než se rozvinulo zemědělství). Nemající dostatek jakékoli tradice vědy, jak lidé ze Země vědí, vidí Eywu jako vševědoucího, všemocného živitele, a vyvinuli komplexní animistické náboženství založené na jejich interakcích s Eywou a soustředěné kolem "Stromu duší" a "Stromu hlasů", dvou z mnoha posvátných duchovních mís nacházejících se po celé Pandoře, které poskytují přístup k pandorské neurální síti.


Komentáře a další informace

Queue(1)

Na'vi mají queue(1), umístěný vzadu na hlavě, sahající k pasu nebo pod něj. Cop je vevnitř pletený pro větší ochranu queue(1), zakončený externím svazkem nervových zakončení, která jim dovolují nahrát se do kolektivu, planetárního duševního vyzařování Eywy, umožňující "rozmlouvání" s květenou a zvířectvem planety.
Ačkoliv nepřidává inteligenci, slouží jim to ke sdílení hlubokého spojení a také telepatické komunikaci se Stromem duší a dalšími zvířaty s podobným svazkem nervů. Na'vi tomu říkají buď Tsahaylu, nebo "spojení". Když se dva pandorské organismy spojí svazkem nervů, mají možnost sdílet vzpomínky a  informace. Na'vi mají ojedinělou zvláštnost, která jim umožňuje použít splynutí mysli k tomu, aby cítili, jak/co jejich zvířata dělají a dovoluje pohybovat se tak dobře, jako by byli jeden, pod kontrolou Na'vi, ať už se jedná o ikrana nebo pa'li. Tato vlastnost je během páření pouze potlačena (viz níže).

Vztahy s lidmi

Když lidská rasa začala hledat Pandoru pro cenné minerály, Na'vi byli zděšeni a rozhněváni zničením jejich džungle kvůli silnicím, lidským základnám a povrchovým dolům. Nevidí žádnou potřebu technologie, a proto škody způsobené lidmi, ve snaze vytěžit z podzemí minerály, jim připadají jako nesmyslné ničení, které porušuje základní principy jejich náboženství. S pomocí by se měli obrátit na Eywu, ale jejich náboženství učí, že se Eywa nestará o existenci jedné bytosti, nýbrž pouze o rovnováhu přírody.


Páření

Na'vi jsou monogamní bytosti, které žijí v páru celý život. Mechanika reprodukce je podobná jako u lidí a ostatních savců na planetě. Nicméně jejich unikátní fyziologie poskytuje Na'vi takovou úroveň intimity, která není na Zemi známá. Kulturní antropologové se domnívají, že když je vybrán vhodný partner (což může trvat léta), muži a ženy Na'vi budou propojeni pomocí queue (nazýváno Tsahaylu) k vytvoření emocionálního spojení, které trvá celý život. Vzájemné propojení je velice erotické a hluboce duchovní, ale samo o sobě nevede k reprodukci.
Je tradicí, že jakmile muž Na'vi projde testy na cestě k mužství a je přijat do klanu jako dospělý, není mu dovoleno jen vyrobení si luku ze dřeva Rodného stromu, ale také se od něj očekává, že si zvolí ženu. Poté, co si vybere ženu, je nový pár spojen před Eywou.
Jake Sully si vybere Neytiri, aby se stala jeho družkou, ona přijímá a spojí se s ním pod Stromem hlasů, což se stane po jeho přijetí do klanu Omaticaya jako "jednoho z lidu".
Jakmile je mezi párem vytvořené Tsahaylu, nejvyšší intimita, rozkoš pro lidi nepochopitelná, způsobí trochu neúmyslné sdílení dobrých vzpomínek páru a je známkou Eywina souhlasu. Pokud lze předpokládat, že pár nebude mít příjemnou nebo šťastnou budoucnost, Eywa přeruší cítění vytvářené spojením, což je pro pár znamením, že by se jejich životy zničily. Po skončení objímání a líbání je pár Eywou poslán ke spánku a dva sny naznačují jejich společnou budoucnost. Pár si bude užívat potěšení z Tsahaylu od okamžiku spojení, dokud se neprobudí a nedokončí páření, kdy se rozpojí a vrátí se do klanu jako pár na celý život.


Známé klany

Na'vi nemají rozsáhlé politické struktury na úrovni států, ale jsou uspořádáni do poměrně strukturovaných klanů. Příležitostně různé klany ze vzdálených oblastí v dobách velké krize spolupracují. Jediná známá událost, která způsobila sjednocení všech kmenů, nastala, když je vedl "Toruk Makto", Na'vi, který dokázal letět s Velkým leonopteryxem, sdružujíc všechny klany pod ním. Dle událostí roku 2154 ve filmu Avatar se toto stalo pouze pětkrát, přičemž poslední Toruk Makto žil před čtyřmi generacemi.
Pandora je z velké části džungle, a tak je mnoho kmenů podobných klanu Omaticaya, kteří žijí v blízkosti důlních operací RDA(11) u Pekelné brány. Důkazy o jiných klanech jsou útržkovité, nicméně je naznačeno, že se klany z různých biomů mohou ukazovat nějaké regionální rozdíly v kultuře.

- Klan Omaticaya - klan přebývající v džungli, který žije v Rodném stromu, nejbližší těžebním operacím.
- Klan Tipani - podobný Omaticaya, ztvárněný ve videohře.
- Klan Jezdců z plání - žije v pláních, které jsou za džunglí, kam nejezdí klan Omaticaya. Zatímco klan Omaticaya jezdí na koních(12) jen pokud je to nezbytné, Jezdci z plání na nich mají silně založenou cestu života. Zdá se, že mají větší zalíbení v piercingu z kostí než klan Omaticaya.
- Lid Ikranů na Východním moři - žije na pobřežních útesech, kam nejezdí klan Omaticaya. Zatímco je klan z plání závislý více na koních než klan Omaticaya, klan Ikranů je závislý na ikranech, se kterými se lze dostat na jinak nepřístupné skály. Zatímco klan Omaticaya svá těla zdobí válečnými pruhy, když jdou do boje, klan ikranů má takovýchto ozdob mnohem více a na delší dobu. Je možné, že to je z tohoto důvodu: ženská vedoucí válečnice tohoto klanu byla ozdobena velkými červenými skvrnami složitých tvarů.

Když Jake Sully, jako šestý Toruk Makto, shromáždil všechny klany na pomoc klanu Omaticaya, aby RDA odjela, a pro ochranu Stromu duší, čtrnáct klanů odpovědělo na volání (Jake uvádí patnáct klanů, započítavajíc klan Omaticaya). Tolik klanů existuje mimo dosah klanu Omaticaya.


Spojení klanů
Toruk Makto měl schopnost spojit klany v časech velkého smutku. Včetně Jakea se pouze šest Na'vi v historii stalo Torukem Makto, ale kolik bylo sjednocení je neznámo.


(1) - Používá se k vytvoření Tsahaylu (nervové spojení s jinými živými organismy). Význam slova "queue" je "cop vlasů na zadní části hlavy"; dobrým příkladem je cop Číňanů, známý např. z filmu Tenkrát na západě.
(2) - Překlad z filmu.
(3) - třpytivá
(4) - svělélkující
(5) - 129,7 kg
(6) - 161,9 kg
(7) - Ano, opravdu se to v článku píše. Nejprve jsem to chtěl přeložit jako nozdry, ale když se na některé zvíře podíváte, přímo nozdry to nejsou.
(8) - Asi jako má kapr.
(9) - Něco jako náramky na pažích.
(10) - rovnostářské
(11) - Nejsem si jistý, co tato zkratka znamená.
(12) - Pokud někoho napadá lepší překlad slova direhorse, rád se přiučím něčemu novému.


Přeložil Bendarevan.
« Last Edit: February 20, 2010, 01:01:48 pm by Elrann »

Offline Yanari

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Na'vi kultura
« Reply #1 on: January 30, 2010, 02:09:40 pm »
Pěkně, pěkně...

Ti z nás, kteří jsou v angličtině slabší to jistě ocení
Zene fko nivume nìtxan.

Offline Tsteututan

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 672
 • Karma: 1
 • Oe txura fngapur tereiyìng mikyun kop!
  • Airsoft US Army TDS Alliance
Re: Na'vi kultura
« Reply #2 on: January 30, 2010, 02:20:02 pm »
Dobře ty :)
+1 karma, ať nějakou máš (i za tu práci) :)
Krrpe ole tayerkup, oe neu ne Pandora.


Offline Elrann

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 131
 • Karma: 2
Re: Na'vi kultura
« Reply #3 on: January 30, 2010, 02:23:14 pm »
Děkuju, každopádně jak jsem psal, zbytek dodělám zítra, ale hlavně bych chtěl vyhledat nějaké svátky a podobně, co slaví Na'vi a pomocí toho pak sestavit takový kalendář :)

Offline Tsteututan

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 672
 • Karma: 1
 • Oe txura fngapur tereiyìng mikyun kop!
  • Airsoft US Army TDS Alliance
Re: Na'vi kultura
« Reply #4 on: January 30, 2010, 02:24:43 pm »
"Proč nejdeš do školy?"
"Protože dnes držím smutek za Kelutrel, který sawtute zničili skxawng! Dnes je to přesně jeden Pandorský rok."
« Last Edit: January 30, 2010, 02:27:12 pm by Tsteututan »
Krrpe ole tayerkup, oe neu ne Pandora.


Offline Elrann

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 131
 • Karma: 2
Re: Na'vi kultura
« Reply #5 on: January 30, 2010, 02:27:27 pm »
:D no nějak tak by to asi bylo.

Znám jednoho snad člověka, který je naprosto blázen do knihy "Stopařův průvodce po galaxii", tam píšou, že některý den v roce je den všech ručníků (teď nevím jaký den) a právě v den ručníků měl maturovat.
Tak šel k maturitě v obleku a s velkou osuškou přes rameno :D

Offline Tsteututan

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 672
 • Karma: 1
 • Oe txura fngapur tereiyìng mikyun kop!
  • Airsoft US Army TDS Alliance
Re: Na'vi kultura
« Reply #6 on: January 30, 2010, 02:32:22 pm »
Počkat, nešlo to někdy i v TV? Já jsem na to nekoukal, jen jsem snad prošel kolem a pohon nekonečné nepravděpodobnosti mě dostal :D
A jít k maturitě s ručníkem, chtěl bych vidět kolemjdoucí a vědět, co je napadlo v první chvíli :D
Krrpe ole tayerkup, oe neu ne Pandora.


Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Na'vi kultura
« Reply #7 on: January 30, 2010, 02:46:32 pm »
Ano, takovýchto lidí je povícero. Tento den se anglickýn nazývá "towwel day) neboli "ručníkový den". Každý stopař nesmí vyrazit bez svého ručníku. Tento den se slaví 25.5. a to byste nevěřili kolik lidí s ručníkem jsem za ten den potkal. :-D
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Danecki

 • Guest
Re: Na'vi kultura
« Reply #8 on: January 30, 2010, 03:22:58 pm »
Dobré, vcelku užitečné, ale myslím si, že u Na'vi zatím žádný "oficiální" svátek není :)

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Na'vi kultura
« Reply #9 on: January 30, 2010, 03:34:11 pm »
Den odražení nebešťanů? :-D
Den zničení rodného stromu?
Den sjednocení?
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Danecki

 • Guest
Re: Na'vi kultura
« Reply #10 on: January 30, 2010, 03:35:00 pm »
Eeeh, možná :D Ale to by asi chtělo vidět film a pomocí vidoelogů vypozorovat kdy to bylo :)

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Na'vi kultura
« Reply #11 on: January 30, 2010, 03:36:51 pm »
budu si to pamatovat a v pátek to zkusím vyzjistit. :)
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Elrann

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 131
 • Karma: 2
Re: Na'vi kultura
« Reply #12 on: January 30, 2010, 05:04:33 pm »
Jo to by bylo moc fajn. I když zníčení kelutrel by měl být spíš den smutku.

Offline Tsteututan

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 672
 • Karma: 1
 • Oe txura fngapur tereiyìng mikyun kop!
  • Airsoft US Army TDS Alliance
Re: Na'vi kultura
« Reply #13 on: January 30, 2010, 05:37:49 pm »
Den vyhnání sawtute...
Krrpe ole tayerkup, oe neu ne Pandora.


Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Na'vi kultura
« Reply #14 on: January 30, 2010, 05:48:45 pm »
tak nějak. :)
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Danecki

 • Guest
Re: Na'vi kultura
« Reply #15 on: January 31, 2010, 03:47:33 am »
Den příchodu Toruk Makto, zachránce Omatikaya :)

guest2190

 • Guest
Re: Na'vi kultura
« Reply #16 on: January 31, 2010, 03:48:36 am »
V ten stejný den také Eywa vyslyšela přání smrtelníka Na'vi :-)

Offline xsoft

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 230
 • Karma: 0
  • Avatar links
Re: Na'vi kultura
« Reply #17 on: January 31, 2010, 04:43:21 am »
Stopare je lepsi shlednout v serialove verzi (6 dilu), nez ve filmove podobe.

Vime vlastne jak je dlouhy jeden Pandorsky rok? (nekdo by mohl kouknout, co lita za mesice kolem Alfa Centauri ;)) Minimalne muzeme slavit rok po premiere .. nebo 4/5 roku po premiere (kdyz budeme brat octanovou na'vi soustavu ;))

PS: Vlastne jo, vime ze "5x od doby prvnich pisni" je sakra hodne ;)
Navi != Na'vi. Deku Tree != Utral Aymokriyä

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Na'vi kultura
« Reply #18 on: January 31, 2010, 04:48:38 am »
PS: Vlastne jo, vime ze "5x od doby prvnich pisni" je sakra hodne ;)
Možná ne, protože mezi pátým a šestým byly jen o něco víc než dvě generace...  ;)

Do astronomických diskusí bych se nepouštěl - co se držet naší planety a slavit výročí premiéry? :D BTW tohle už všichni dávno víte, ale ten link si neodpustím: Zásah, potopená!
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Danecki

 • Guest
Re: Na'vi kultura
« Reply #19 on: January 31, 2010, 04:51:39 am »
Celkový tržby vidim tak na 2,5 mld. + DvD, takže žeby 3 miliardy? :)

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi