Author Topic: Forgatókönyv vs Film  (Read 8600 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kargarosz

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2917
 • Karma: 3
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #20 on: May 29, 2010, 01:59:13 pm »
Kimaradt, illetve módosult jelenetek 7: ( két részre kellett szednam, mert túl hosszú lett )
Ez nem semmi. Nem tudtam abbahagyni, megrázó részek is vannak benne.


A csata. Ritmikus vágások sorozata.

Tárak csattannak az automata fegyverekben. Töltényhevedereket fűznek a forgócsövű gépágyúkba.
Rakétákat szerelnek a harci gépek fegyverkonzoljaira.

Kék kezek élesítik a nyílaikat, húrozzák az íjakat. Igazgatják a hátasaikon a lószerszámokat.

Katonák ugranak az ampsuitok fülkéibe. Pilóták zárják a harci gépek védő ablakait. Katonák
trappolnak fel a teherhajók rámpáin.

Közeli képek a beinduló turbinák kiömlőnyílásainál vibráló forró gázokon keresztül látszó
emelkedő harci gépekről.

A billenőrotorok betöltik az eget. Mint egy halálos fegyverzetű méhraj.

A Dragon vezeti a formációt, oldalain skorpiókkal. Mögöttük a sámsonok hulláma, majd végül
a két hatalmas Valkyre teherhajó, tele katonákkal, és ampsuitokkal.

A dragon belsejéből Quaritch szemléli az armadáját, amint az a fák koronáját szinte súrolva
száguld a célja felé. A Halleluja hegység felé tartanak mennydörgő hullámokban.

Ikramok csapatai sötétítik el az eget a nagy leonopterix vezetésével. Jake lovaglóülésben ül
a vállain, oldalán Neytiri, és Tsu'tey az ikranjaikon.

A dragon ereszkedik a kijelölt leszálló zóna felé. A samsonok is ereszkednek, földet érnek,
kiszórják a katonákat, mialatt a skorpiók fedezik őket.

A valkyreok is leereszkednek lomhán az iszonyú teljesítményű emelő hajtóműveikkel. Földet érnek.
A leeresztett rámpán katonák özönlenek ki, felemelt fegyverekkel harci alakzatot felvéve.

A dragonból sodronyokon ampsuitok ereszkednek alá. Nehéz fémtalpjaik hatalmas döngéssel érnek talajt.
Majd a sereg élére állva elindulnak az erdő felé.

Na'vik ezrei nyomulnak az emberekkel szemben. A vadászok felemelik íjaikat .....

Felugatnak az ampsuitok félelmetes GAU-90 es gépágyúi.

A hőmonitorokon a cél kurzorok hövetik a közeledő lovasokat.

Quaritch: - Össztűz.

A teljes harcvonal tüzet nyit. A nyomjelző lövedékek elárasztják az erdőt konfettivé szaggatva a
növényzet lombozatát.
Az eltalált lovak a földre rogynak, lovasok repülnek le a nyeregből, a gyilkos tűz folyamatosan
zúdul rájuk, megtizedelve a soraikat.

A lovasok vágtába váltanak, és kilövik a nyilaikat. Elérnek néhány találatot a katonák között.
Norm hevesen tüzel automata fegyveréből.
Két megtermett ló kettejük közt egy hatalmas rönköt vontat, mint egy faltörő kost. Teljes vágtában
elkaszálnak egy ampsuitot, ami hanyatt vágódik, fülkéje ripityára törik.
A siker rövid életű, a két lovast azonnal leszedik.
Norm lovába egy nyomjelző lövedék csapódik. Norm lebucskázik, keményen megütve magát, de azonnal
fedezéket keres.
Egy harcos elhajítja lándzsáját, de abban a pillanatban találat éri, és a hajítás lendületével
le is zuhan a lováról. Az eldobott lándzsa egy ampsuit fülkéjébe csapódik.

A könyörtelen tűz folytatódik. A lovasok vonala összeomlik, visszarántják lovaikat, és meghátrálnak.

A hőmonitorokon látszik a maradék lovasság szétszóródása.

Lile jelt ad, a harcvonal felfejlődik elszórtan tüzelve a mozgó célpontokra.

Felülnézetből látszik, hogy na'vi vadászok közelednek a fakoronákon. Lőtávolba érve kilövik
nyilaikat. A katonákba nyilak csapódnak, torkukba, lábaikba, a légzőmaszkokba. Ahogyan Jake
tanította.

A harcvonal felfelé irányítja a tüzet, a hőkeresők által rögzített célokra. A nyomjelző lövedékek
a lombkoronát tépázzák. Na'vik hullanak alá, a többiek hátrálnak ahogy a szétrobbanó kéreg, és
faszilánkok záporoznak körülöttük.

Norm eszeveszetten rohan a fák között, a rádiójába kiáltva.

Norm: - Jake! Jake! visszavertek minket

A túlélő navik menekülnek a horrorisztikus támadás elől. Totális vereség.

A dragonban Quaritch futó pillantást vet az erdőben mozgó alakokra.

Quaritch: - Kék csoport, negyven milliméteresre válts. Tűz szükség szerint.

A dragon vezetésével a harci gépek 40mm es rakétákkal tüzelnek maguk előtt az erdei célokra.
Az őserdőt robbanások rázzák, ahogy a rakéta sorozatok becsapódnak, és a nyomáshullámok
szaggatják a növényzetet.

Stroboszkopikus hatásu képek: Rémült lovak vágtatnak, Na'vik szökellnek ahogy az őserdő
rázkódik az elsöprő támadás alatt.

Vadászok felnéznek, amint egy sötét árnyék vetül rájuk. A valkyre teherhajó dübörgő gázsugarai
tépázzák az erdőt.

A teherhajó rakterében egy sor "Daisycutter" bomba sorakozik. ( Hatalmas rombolóerejű a napalmnál
kocentráltabb tűzhatású bomba )
A személyzet a rámpa felé tolja az első csomagot. A bomba lehull, és BAHWOOOOOOOOM.
Egy iszonyatos robbanás vág rendet az őserdő sűrűjében. A robbanás izzó tűzfala több száz méteres
körben robban bele az erdőbe.

A földön ez az apokalipszis maga. Rohanó na'vik repülnek szanaszét, és tűnnek el a lángtengerben.

A raktérben a katonák felvillanyozva: Igen bébi! Na még egyet!

A földi csapatok nyomulnak előre, lángszórókkal, automata fegyverekkel, GAU-90 esekkel tüzelve.

Quatritch flottája az igazság hegye ormai által vetett árnyék felé repül.

Quatritch: - Kék csapat a földi egységeket fedezi. Vörös csapat velem tart, szétzúzzuk az
elsődleges célpontot.

Quaritch feltekint egy furcsa villanásra.

Szárnyas alakok zuhannak alá a magasból a reggeli ragyogásban, mint a prédára lecsapó ragadozó
madarak. Jake vezeti az alakzatot és harci kiáltásokkal támadásba lendül.
Rengeteg ikran zúdul rá a skorpiókra, samsonokra, a légi csata kezdetét veszi.

Jake hatalmas leonopterixének karmazsinszínű x alakú kontúrja tűnik fel. Elkap egy skorpiót.
Az kibillen, majd orsózó zuhanásba kezd. Jake épphogy csak tartani tudja ezt a forgó összakapaszkodó
képződményt. A skorpió pilótája nem lát semmit.
Jake elereszti a járművet, az nekivágódik egy sziklának, egyik rotorja leszakad, majd az erdőbe
zuhan, ahonnan egy lángnyelv csapódik fel.

A skorpiók alakzata felbomlik, ahogyan üldözőbe veszik az ikran lovasokat.

Jake éles fordulót vesz, ahogy egy sziklában előtte lövedékek csapódnak. Egy másik skorpió üldözi.
Jake kitér, lebukik, cikázik a sziklák között, a lövedékek fütyülnek körülötte.
A skorpiók az ádázul cikázó, sziklák között kavargó ikranok nyomában, ahogy berepülnek a fák, és
a lebegő sziklák közé.

Az egyik samson oldalsó lövésze lelő egy ikrant, éppúgy, mint annak idején a B-17 bombázók lövészei
a Messerschmidteket.....

Tsu'tey egy szabályos delta fordulóval zuhan rá a célra annak fedett látóteréből. A géppuskások későn
fordulnak rá a felbukkanó alakra, és a nyilak halálos pontossággal csapódnak a céljaikba.

Egy skorpió egy ikrant követ zuhanórepülésben, levegű-levegő rakétát lő ki rá, és az ikran eltűnik
a robbanásban.

Távoli kép. Úgy harminc légijármű, és több száz ikran kavarog a légi csatában, bedőlnek, zuhannak,
lecsapnak, az angliai légicsatát idézve. A lövések, és rakéták által megsebzett ikranok hullanak
az égről. Tűz, és füstnyomok jelzik a rotorok útját.

Középen a Dragon árasztja a pokoli tüzet számos gépágyújából, és rakétavetőjéből.

Neytiri élesen bedönt ahogy nyomkövető lövedékek sorozata közelíti. Egy skorpió van közvetlenül a
nyomában. Egy inverz fordulóval átbukik a Mons Veritatis hegyorom szegélyén, kifordul, majd cikk-cakkban repül a csüngő indák között. A harci gép követi, átrepül az indák felett, majd
sorozatokkal pásztázza. Neytiri egy hatalmas vízesés vízfalát megkerülve repül, de az üldözője a vízfalat áttörve követi, egy levegő-levegő rakétát lőve ki. Neytiri hirtelen lebukik, a rakéta felette robban a sziklákon, szilánkokkal árasztva el őt. A harci gép követi egy keskeny szurdokban
amit a Mons Veritatis, és egy másik lebegő sziget képez. A gép kezelője befogja Neytirit a rakéták
vezérlő célkeresztjébe, de egy árnyék borítja be a pilótafülkét. A nap felől lecsap a karmazsinvörös
démon. Rikoltása elnyomja a turbinák hangját. A leonopteryx lecsap a gépre, zuhanásba kényszerítve.
Fogaival megragadja, és kontroll nélkül zuhannak. Jake elszabadul a géptől, ami zuhan mint egy tégla.
A hátával érkezik egy hegyfokra, ahol felrobban.

Egy samson repül, amit egy másik követ, mintha csak vonókötélen lenne. A második samson ajtajai
nyitva, a pilótán légzőmaszk. Az oldalágyúi kezelők nélkül himbálóznak.
Trudy a jellegzetes grimaszával a maszk mögött. A kormányrudat a két térde közé szorítva,
egy automata fegyverrel sorozza a másik gépet. A pilóta előrebukik, majd a gép kontrol nélkül
bukdácsolva lezuhan.
Trudy: - Nem csak neked van puskád, kurafi.

Neytiri keményen kitér, jobbra mögötte egy ellenséges samson. A pilóta egy igazi véreb, követi
őt a fák közé a lombok alatt. A fák törzsei közt szlalomoznak. A géppuskás a félig nyitott ajtóbol
tüzel. Fakéreg és lombozat robban Neytiri körül, ahogy cikázik a dzsungelben.
Az ikran alábukik egy hatalmas fa koronája mögött, a pilóta követi. A pilóta felnéz az utólsó
pillanatban, és kék szinű figurák suhannak át a tekintete előtt. A vadászok egy erős indákból
fonott hálót dobnak a gép elé. A samson erősen nekiütközik. A háló visszadobja a samsont, amely
az erdő talajának csapódva felrobban.

Neytiri ikranja egy földi csapat tüzébe kerül, halálos találatot szenvedve. Mint egy törött
papírsárkány kacsázik alá az erdőbe. Neytiri lebucskázik róla, és kábultan fekszik az erdő
talaján.

A Dragonban Quaritch előre figyel. Meglátja a lelkek völgyét, rácsap a pilóta vállára, és mutatja:
- Ott van.
A rádióba: Valkyre egy, itt dragon. Cél az irányzékban.
A "Valkyre egy" hajó rakterében a katonák készítik a halálos csomagot. Katona: - Megvan a cél.

A magasban Tsu'tey Jake oldalán repül, aki a rádióján üzen.
Jake: - Meg kell állítani teherhejókat bármi áron.

Tsu tey bólint. Jelez a vadászainak, majd zuhanórepülésbe vált. Jake követné, de agy harci gép
jelenik meg mögötte, amit ügyesen kikerül.
Tsu'tey vezeti a támadást az első teherhajó felé. A vadászok cikázva térnek ki a fedező harci gépek tüze elől. A teherhajók tetején lévő géppuskaállásokban a lövészek kaszálják azokat, akik
átjutottak a védelmen.
Tsu'tey testét egy sorozat lyuggatja át, kibillen az üléséből, és egy halálsikoly közepette
pörögve zuhan a fák koronája felé.
Villámló zöld fények, ahogy zuhan le a fák között az indáknak, ágaknak csapódva.
A földre vágódik, halálosan megsebesülve.
A közelben ampsuitok, és katonák pásztázzák az erdőt. Fegyvereikből, lángszórókból tüzelve.
A GAU-90 gépágyú rongyokra szaggatja az erdőt.

Norm visszavonulás közben tüzel, majd találat éri. Összerogy, a avatar teste halálos sebet kapott.
Hidraulikus lábak közelednek a földön fekvő lótetemek, és halott na'vik között. Norm egy tele
tárat igyekszik a fegyverébe illeszteni, halálfélelem, és fájdalom közepette.
Az ampsuit odaér, a kezelője észreveszi, megcélozza, és BAMMM.

Norm avatar vezérlő készüléke kivágódik, kifordul belőle, összeomlik a földön, és az átélt
halál tükröződik az arcán, ahogy fájdalmasan markolja a halálos seb helyét.
Zavartan ül, reszketve rémülten.

Tsu'tey lihegve fekszik, halálos sebekkel. Felnéz, egy grimasszal, amint egy ampsuit megragadja
az idegfonatot tartalmazó hajfonatánál, és fájdalmasan felemeli.
Wainfleet gúnyosan: - Úgy hallottam, hogy ez rosszabb mint a halál.
Azzal elmetszi Tsu'tey idegfonatát, majdnem a tövénél. Tsu'tey agonikusan vergődik, ahogy az idegrendszere ezt a hatalmas sokkot elszenvedi.
Wainfleet vigyorogva emeli fel a levágott idegfonatot: - Tsu'tey egyetlen kapcsolata a világtudathoz,
ami az élete.
Offline Kargarosz

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2917
 • Karma: 3
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #21 on: May 29, 2010, 02:00:41 pm »
A 7. rész folytatása:


Neytiri véresen, összehorzsolva botorkál az égő romok között. Ampsuit lépések zaja közelít, erre
behúzódik egy fa mögé. A katonák csak másodpercekre vannak, hogy meglássák.
Neytiri egy vesszőt helyez az apja íjára, és felkészül egy végső öngyilkos támadásra.

A csatasor szélén álló ampsuitban egy katona meglát valamit a kijelzőjén.
Katona: - Jobb szárny, valami közeledik. A teljes képernyő jelez.
A katonák érzik, ahogyan a föld rázkódik alattuk. Lassan erősödő mennydörgés.
Egy ampsuit repül ki a lombok közül, egy másik cigánykereket hányva követi a rázkódás erősödik.

A lelkek völgyében Mo'at szemében egy hirtelen felimerés.....

A katonák elfordítják fejüket, és egy Kalapácsfej csorda zúdul ki az erdőböl.
A katonák tüzet nyitnak, de a masszív talpak átgázolnak rajtuk, mint egy szökőár. A fatörzsnyi
lábak alatt szétzúzodnak az ampsuitok fülkéi. A kezelők szétroncsolódnak, vagy megfulladnak.
A gyalogos katonák körül árnyékok lepik el a terepet. Viperafarkasok falkája ront rájuk
csatogó fogakkal. A katonák vadul tüzelnek, de egymást előbb találják el, mint a támadóikat.
A túlélők menekülőre fogják, amint még több farkas ront ki az erdőből.

Jake fordulót ír le, és ámulva nézi, hogy több száz lovas nélküli vad ikran tart Quaritch gépe felé.
Szó szerint elsötétül az ég.
Jake: - Mi az ördög.
A vad ikranok berepülnek a harci gépek közé, hevesen támadva azokat.
Jake lassan eszmélve: - Eywa beszállt a harcba.
Jake: - JUHÉÉÉÉÉÉÉ

Egy géppuskás tüzel egy sámson ajtajából. Reccsenés, majd egy ikran feje nyúlik be a nyitott ajtón
kitépve a katonát a gépből. Más ikranok a szélvédőket támadják.

Neytiri ámulva nézi, ahogy a katonák zavarodottan szétszóródnak. A farkasok elszáguldanak mellette
figyelemre sem méltatva őt.

Valamit megérez, lassan oldalra fordul, és meglátja.....
Egy Thanator válik ki a füstből, a háta mögött. A csillogó fekete démon. Lebénulva áll a pokoli
tekintet tüzében. És a Thanator lassan leereszkedik, amíg a feje a földre nem simul, és így
marad. Valamire várakozva.
Neytiri reszkető lábakkal közelít a várakozó démon felé.

Egy füstölgő pokol. Tüzek lángolnak mindenütt, a katonák szervezetlenül menekülnek, árnyékokra
tüzelve. Pánikkal teli kiáltások töltik meg a kommunikációs csatornákat.

Wainfleet, egy másik ampsuittal együtt nyomul előre a gomolygó füstben.
Wainfleet: - A és C század, gyülekező a pzíciómnál....Ki rikoltozik az istenfáját.
Katona a rádión: - Kijöttünk, bárki aki pozícióban van rendelje el a kivonást!
Wainfleet: - Kuss legyen sivalkodó cscsemők!
Valami lecsap a másik ampsuitra, eltüntetve a látóteréből. Wainfleet megperdül, és nem találja
a társát. Előre megy a növényzetben, majd észreveszi. Az ampsuit fülkéje nyitva, a kezelő
eltűnt, vérfoltok a pilótakabinban.
Körülzengi egy hang, és látja..... Egy Thanator ugrik felé, Wainfleet felemeli a gépágyúját,
de a Thanator előbb eléri, és ledönti a földre. A gépágyú elrepül. Wanflett szemtől szemben
a legrettegettebb rémálommal, bár a pilótafülke plexije még köztük van.
A Thanator hátán Neytiri. Wainfleeten látszik, hogy veszített, elege van az egészből.
A Thanator hátrál, izmai megfeszülnek ahogy a támadásra készül és...
KRAAACCCKKK Belemélyeszti a fogait a kabinba. Wainfleet kiáltása hamar elhal.
Neytiri démona megfordul, és győzedelmes üvöltése visszhangzik az erdőben.

A telepen:

Max rohan le az előtérbe, a töbi tudós követi. Egy rádióadóba beszél.
Max: - Vörös egyes, vörös egyes itt Max. Mondd meg Jakenek, hogy elindultunk.
A többi tudóshoz: - Gyerünk befelé, torlaszoljátok el az ajtót.
Az avatar vezérlő labor ajtaja feltárul, a tudósok be szaladnak.
Elbarikádozzák az ajtót, míg az avatar vezetők befekszenek a készülékeikbe, lecsukva a tetőket.

Max ellenőrzi, hogy az ajtó kívűlről nem nyitható, majd elindul egy folyosón.

Az ember Norm kilép a zsilipajtón, lélegző maszkban, kezében egy automata fegyver.
Botladozik, kábult, de a csata felé veszi az irányt.

Jake jelez és a vadászok egy köteléke kiválik a vezető teherhajóra fordulva, amit már szárnyas
alakok ostromolnak. A teher rámpa látszik, a harc szintere. Na'vi vadászok ugrálnak rá, elsöpörve a katonákat. Vadászok zuhannak ki lelőve, míg mások érkeznek. Íjaikkal lándzsáikkal elárasztják a katonákat, akik mind mélyebbre húzódnak a raktérben.
A megrémült fedélzetmester megnyom egy gombot, és a rámpa elkezd becsukódni, egy pillanattal azelőtt,
hogy egy lándzsa keresztüldöfi.
Jake leonopterixe hátulról közelít a teherhajóhoz. Lelassít, Jake leugrik, kigurul, majd feláll
a teherhejó tetején. A géppuskások ráfordulnának, de Jake lekaszálja őket az automata fegyverével.
Jake elővesz két gránátot a töltényövéből, fogaival kirántja a biztosítószegeket, és bedobja a
gép hatalmas emelő hejtóművébe. A leonopterix egy szűk fordulóval a gép mellé, alá kerül.
Jake nekifut, a gránátok felrobbannak, Jake leugrik, és a szétrobbanó hajtóművel a háttérben landol
a leonopterix hátán, és kapcsolódik hozzá.
Eltávolodnak, majd felfelé repülve elkerülik a hajó belsejéből kicsapó robbanásokat.
A pilótafedélzeten a pilóta érzi, hogy a hajó megbillen.
Pilóta: - Teljesítmény száz százalék, gyerünk repülősebességre. A pilóta, és segédpilóta előrenyomják a gázkarokat, és a fúziós hajtóművek felbőgnek előre lendítve a hajót. Kicsit még süllyed, ahogy az emelő hajtóművek leállnak, de a fák koronáját szinte elérve éri el a megfelelő felhejtóerőt adó sebességet. A pilóták megkönnyebbülve dőlnek hátra az üléseikben.
Pilóta: - Jók vagyunk.
Mögöttük a raktérben a túlélő Na"vi vadászok elérik a távolságot, és THOONK.
Nyilhegyek bukkannak ki a pilóták nyakából, testéből.
A teherhejó megbillen, kontroll nélkül repülve teljes tolóerővel. Belecsapódik a Mons Veritatis
hegység függőleges sziklafalába, és sok száz tonna törmeléket szétszórva felrobban.

A másik teherhajó fedélzetéről a pilóták döbbenten figyelik a zuhanó roncsokat.
Pilóta: - Valkyre kettes kiszáll. És bárki aki el akarja hagyni ezt a szaros bolygót, jobban teszi,
ha védi a seggünket, mert ez az egyetlen út vissza az űrhajóhoz.
Harci gép pilóták: - Vettem.

A Dragon pilótafülkéjében Quaritch figyeli, amint a teherhajó visszafordul, és szinte az összes
kisérő gép követi.

Quaritch: - Gyerünk vissza hitvány gazemberek!
Pilóta: - Visszafordulunk?
Quaritch a pisztolyát rászegezve: - Mit gongol?
Túl van már mindenen, nincs már benne logika, csak a halál.

A vezérlő központban műszakiak és katonák tapadnak a képernyőkre, hallgatják a kiáltásokat, az
összevisszaságot, amint próbálják követni a teljesen felbomlott csatát.

Selfridge növekvő aggodalommal: Mi az ördög folyik ott?

A harci terepen:
Katonák és önkéntesek rohannak ki az erdőből, és vetik be magukat az éppen földet érő samsonokba.

A dragon fülkéjében a pilóta hallgatja a kommunikációt.
Pilóta: - Uram, minden földi egység visszavonult a leszálló zónába.
Quaritch összeszorított fogakkal: - Maradjon a célon!

A lelkek völgyében Mo'at felnéz, amint a Dragon megjelenik a fák felett, mint a halál árnyéka.
Körülötte a Na'vi anyák a gyermekeiket ölelik. Akwey fiát is látjuk köztük.
Quaritch beállítja a célkeresőt a fák anyjára, és látjuk Mo'at sziluettjét benne.
Quaritch: - Váltson rakétákra, minden konzolt élesíteni!
Pilóta: - élesítve
Quaritch: - Hadd lássam mit csinálnak ezek a kék gazemberek, ha kinyírom az istenüket.

Jake leonopterixe a dragon hátában, jake kicsatlakozik, leugrik a hajó hátára, megcsúszik
áthemperedik, ismét fut.

Quaritch szemével követi az elhúzó leonopteixet, látja, hogy nincs lovasa.

Jake előrefut, elővesz két gránátot, fogaival kibiztosítja, majd......
Quaritch ezt látva lenyúl megrántja a pilóta botkormányát, a dargon oldalra billen éles fordulóval,
a turbinák felbőgnek. Jake leesik a lábáról, a gránátok elvétik a turbinák beömlőnyílását.
Egyik leesik, a másik megakad a burkolaton. Jake lecsúszik a hajóról, miközben a gránátok
BAAMMMM. A fennakadt gránát egy két méteres lyukat üt a burkolaton.
SSSSHHHHHHH! A pandorai levegő áramlik be a hajótestbe.
Quaritch: - Vegye fel a maszkját!
Quaritch kiszökik a székéből, amint meglátja, hogy Jake a fegyverkonzolon függve kapaszkodik.
Visszatartva a lélegzatét feltépi az egyik vészkijárat ajtaját, kiemelkedik.
Jake látja a hatalmas pisztolyát, és bumm bumm, a lövedékek Jake feje mellett süvítenek.
Jake leveti magát a fák közé.
Zuhan a fák koronáján keresztül, elkapja a nagy leveleket, ahogy Neitiritől tanulta, lassítva a
zuhanást, míg végül a földre huppan sértetlenül.

Jake a rádióba: - Quaritch a lelkek völgyébe tart, tiszta célpontja van. Szedje le bárki aki tudja!
De siessen!

Samsonjában Trudy felkészülten: Rajta vagyok.

Keményen bedönti a gépét, megjelenik a dragon mögött, majd egy kemény fordulóval szembefordul a dragonnal.
Quaritch egy hosszú sorozattal lövi. Átlövik a pilótafülkét a géprörzset a záporozó lövedékek.
Lent az erfőben Norm figyeli ezt az öngyilkos akciót.
Norm: - Neeee!
Trudi röviden, mint a pilóták: - Norm, szeretlek.
Trudi megsüllyed, majdnem eléri a fák tetejét, de egy utólsó gázfröccsel visszanyeri a magasságát.
Majd a samson nekilódul, és KRAASSSHHH belecsapódik a dragon pilótakabinjába, mintegy leborotválva
azt. Quaritch megfeszítve magát hátraugrik a szétroncsolódó kabinból. Trudy samsonja darabokra
szakad, és az égő roncs az erdőbe zuhan.
Quaritch a válaszfalba kapaszkodik, ahogy kibámul a nyitott orrész felé, ahol nemrég még a pilóták
ültek. Az erdő egyre rohan feléje.
A dragon lekaszálva egy fakoronát egy tóba zuhan, hatalmas vízoszlopot verve.

Norm pár lépést tesz, térdre zuhan, majd kirobban belőle a zokogás.

Az irányítóközpontban a konzolokról eltűnik Quaritch csatornájának szignálja.
Katona: - Dragonnak vége, elhagyta a fedélzetet.

Selfridge: - Mi az, hogy elhagyta a fedélzetet?!

Selfridge döbbenten áll. Hirtelen egy egy hatalmas motor hangjára figyelnek fel.
Az ablak előtt Max egy hatalmas fadöntő gép fülkéjében. Max fricskát mutat Selfridgenek, és megemeli
a gép vágóélét.

Selfridge: - A francba. Lebukik, de KRRAASSHHHH. A vágó fogak áttőrik az ablakokat, elárasztva a
bennlevőket üvegcserepekkel, és a kinti mérgező levegővel.
A risztó megszólal, a technikusok alábuknak az üvegcserepek elől.

A gép visszahátrál, majd a terembe avatarok ugrálnak be a betört ablakokon keresztül.
A katonák felnéznek, ahogy a hatalmas kék alakok fegyverei szegeződnek rájuk. A csatának
egy szempillantás alatt vége. Az avatarok elfoglalták a vezérlőközpontot.

Selfridge zihálva fekszik légzőmaszkban: - Ez hogyan történhetett?

A tónál:
A dragon félig elmerülve fekszik a vízben. Egyszercsak egy sziluett emelkedik ki mellette.
Egy ampsuit, benne Quaritch. Az arca véres, a szemei lángolnak.
Kimászik a vízből, sárosan, és elindul az erdő felé.

Quaritch ampsuitja könyörtelenül halad előre az erdőben. Valamit meglát a lombok között.
A mobil vezérlő.
A vezérlőben Jake fekszik a készülékben. Az ablakon belülről, látjuk, ahogy az ampsuit közeledik,
kilép a tisztásra.
Quarits felemeli a GAU-90 gépágyút, ujja a ravaszhoz közelít.....
WHAMMM! Egy hat lábú fekete démon elkapja.
Quaritch visszafordul estében, és tüzet nyit. Centikkel véti el Neytirit.
Bírkózik a thanatorral, aminek pengeéles fogai a fémpáncélt harapják.
A titánok forognak, erőlködnek, küzdenek. Quaritch elereszt egy hosszú sorozatot.
A lövedékek egy része a thanatorba csapódik, az üvölt, de Neytiri irényításával megragadja a
gépágyút, és egy sziklához csapja, kiütve ezzel az ampsuit kezéből.
De Quaritch elhajítja a thanatort, ami egy fához csapódik, majdnem összezúzva Neytirit.
Eközben az ampsuit előveszi a hatalmas kését, majd Quaritch kétszer lendületesen beledöfi
a thanator mellpáncélja alá.
A teremtmény felhördül, Quaritch fölé kerül, és lesújt újra. A thanator kinyúlik, maga alá szorítva
Neytiri lábait. Neytiri csapdába esett.
Quaritch lenéz Neytirire, aki lihegve visszanéz rá, ijedten, de dacosan.

Jake hangja a háttérből: - Vége van Quaritch.

Quaritch hátrafordul, és látja, amint Jake kiugrik az erdőből.
Az ampsuit lassan megfordul, a kése megcsillan a reggeli napfényben.

Quaritch: - Nincs vége, amíg élek.

Jake: - Szinte reméltem, hogy ezt mondja.

Quaritch előrelendül, Jake felkapja a törött gépágyút, Quaritch lecsap, Jake hárítja a gépágyúval.
Sokkal gyorsabban mozog, mint ahogy az ampsuit tudja követni.

KRRAACK! A gépágyú szuronya áttöri a kabin ablakát, szilánkos hálóba törve sz egész plexit.
A mérgező levegő szivárog az ütött résen.
Jake lebukik a második csapás elől, Quaritch a levegőbe kaszál a késsel kétszer is.
Jake a gépágyúval elkapja a kést tartó kezet, a kés messze repül.
Quaritch elkapja a másik kezével ledobja, majd egy hatalmast döng a talaj a fémtalpak alatt.
De Jake időben felpattant, kikerülve a taposást.
Jake újra meg újra rácsap a fülkére, amíg annak üvege átlátszatlanra nem válik.
Quaritch megragadja a gépágyú csövét. Belülről nem lát sokat, de lendítő csapásokkal támad.
Jake lebukik az elhajított gépágyút elkerülve, de az nekicsapódik a vezérlő ablakának.
Szétrepesztve, de nem betörve.
Belül Quaritch megnyom egy sárga gombot, és a fülke ablaka lerepül. Quaritch légzőmaszkban körbenéz
a kését keresve.

A háttérben Neytiri dühösen próbálja kiszabadítani lábait a Thanator alól.

Quaritch gúnyosan nézi Jaket: - Milyen érzés elárulni a fajtáját?

Aztán váratlanul elfordul, és a vezérlőhöz lép.
Crash! betöri a vezérlő ablakát, a hidraulikus kéz benyúlik, és összezúzza az egyik készüléket.

Jake minden erejét beleadva hatalmasat ugrik, rá az ampsuitra. Megragadja Quaritch vállait, és
próbálja a fejét a fülke széléhez ütni.
Quaritch hátranyúl, és lesöpri Jaket.

A vezérlőben Jake próbálja tartani a kapcsolatot, ahogy a mérgező levegő beszivárog a gépbe.

A háttérben Neytiri már kiszabadította az egyik lábát és kétségbeesetten próbálja a másikat is
szabaddá tenni.

Az ampsuit támad, kezében megvillan a kés. Jake mindkét kezével megragadja de a támadás ereje a térdeire kényszeríti. Quaritch keményen nyomja lefelé, míg Jake neki nem szorul a szikláknak.
A penge már csak centikre van Jake torkától.

A készülékben Jake küzd, hogy kapcsolatban maradjon, hogy eszméleténél maradjon.

A kés közelít a torkához.......
TWHAAAP! Egy nyíl csapódik Quaritch mellkasába. Quaritch felnéz, Neytiri áll. A szilaj düh
elszabadult. Klasszikus íjász pózban egy újabb vesszőt helyez a húrra. Majd megfeszíti és
lágyan elengedi.
THWAAAPP! A gép elengedi Jaket, és eldől. Quaritch döbbenten bámulja a két nyilat a mellében,
megérinti az ősi fegyvert, majd egy elhaló gúnykacaj kiséretében meghal.
Neytiri előreszalad, újabb vesszővel feszíti az íjat Quaritchot figyelve.
Majd lassan leereszti apja íját.
Jake nézi őt, majd hirtelen a szemei lecsukódnak.
Az eredeti Jake kifordul a készülékből,levegő után kapkodva. Utólsó erejével a biztonsági
maszkokhoz kúszik, de a félúton eszméletét veszti.

Neytiri beugrik a vezérlő kitört ablakán, mint egy macska landol a padlón. Megragad egy maszkot
és átugrik Jake oldalára. Felhelyezi óvatosan Jake arcára, majd Jake lélegzete hallatszik.
Mélyeket szív a tiszta levegőből.
Felnéz Neytirire, aki karjaiban tartja, most először látva Jake emberi testét.
Jake megérinti neytiri kék arcát a világosfakó emberi kezével.
Szemeik egymásba kapcsolódnak, a maszk üvegén keresztül. Némán.

Mo'at ápolja a halálosan sérült Tsu'tey-t, mialatt az avatar jake, és Neytiri megérkeznek.
Bekötözi a sebeit, de a szeméből tisztán látszik, hogy nem tudja megmenteni.

Jake letérdel Tsu'tey mellé, aki kinyitja a szemeit.
Tsu'tey: - Látlak téged Jakesully.
Jake: - Látlak téged Tsu'tey, te Rongloa Ateyitan.
Tsu'tey: - az emberek biztonságban vannak?
Jake: - Igen, biztonságban.
Tsu'tey erőtlenül megérinti a lemetszett idegpályáinak csonkját.
Tsu'tey: - Soha nem tudok már lovagolni, vagy összekapcsolódni, az asszonyommal ....
vagy hallani Eywa hangját. Nem tudom vezetni a népet. Neked kell vezetned őket Jakesully.
Jake: - Nem vagyok egy vezetői alkat.
Tsu'tey: - Ez már eldöntetett. És most kérlek tedd meg az Olo'yectan kötelességét.
Szabadítsd ki a lelkemet.
Jake: - Nem öllek meg.
Tsu'tey: - Én már halott vagyok.
Jake: - nem.
Tsu'tey: - Ez a módja. És ez jó. Emlékezni fognak rám.
Tsu'tey hangja gyenge de tele érzelmekkel.
Tsu'tey: - Együtt harcoltam Toruk Mactoval, testvérek voltunk, és ő volt a végső árnyam.
Tsu'tey keze szenvedélyesen megszorítja Jake kezét. Jake előhúzza a kését.
Tsu'tey teste felett Jake árnyéka eltakarja a napot.
Jake: - Bocsáss meg testvérem. A szellemek anyja magához veszi a lelked. .....
Itt tudjuk, hogy Jake véget vet Tsu'tey szenvedéseinek. Jake szemei megtelnek könnyel, ahogy
a halál imáját folytatja Na'vi nyelven.

A bányavállalatnál:
Na'vi lovasok a szétszórt gépek között. Ikranok ülnek az épületek tetején. A védő gépágyúk
hallgatnak, és a kapuk nyitva vannak az erdő felé.
Jake: - Csak kevesek választották a maradást, de kevesebbet válsztottak.

Max, Norm, és néhány avatar fegyvereket tartva felügyelik, ahogy a személyzet felbaktat a rámpán
a megmaradt teherhajóba. Az evakuált emberek barátságtalanok, és mérgesek, mint a foglyok.
Jake és Neytiri együtt állnak, ahogy a csoportot nézik.
Parker Selfridge fellép a rámpára, Szemei, egy elveszett lélek szemei, találkoznak Jake-ével.
Majd eltűnik a hajó belsejében.

A Venture Star űrhajó lassan elfordul a Pandora bolygótól, antianyag hajtóművei felizzanak, majd
gyorsulva kiúszik az űrbe.

Hátratekintve egy érintetlen ősi bolygó látszi. Sötét kontinensek szabdalják, és furcsa
szálakba rendeződve a biolumineszencia szellemfényei által alkotott háló borítja be egész
Pandorát.

Az őserdőben: A nap sugarai lágyan teülnek el a lombokon.
Jake hangja: - Az erdő meggyógyul, ahogyan az emberek szíve is. Az új élet tartja mozgásban az energiát, ahogyan a világ lélegzik.

Neytiri, szemmelláthatóan gyermeket várva íjjal halászik a sekélyesben. Gyermekek ugranak
kacagva játékosan a folyóba.

Jake hangja: - Ez az utólsó videologom.

A vezérlő teremben. Jake a tolószékében ülve beszél a kamerába. Vékony, sápadt. Körülnéz a technikai
helységban.
Jake: - A tudós fiúk fenntartják ezt a helyet, de én elhagyom.

A lelkek völgye éjszaka. Az egész Omatikaya törzs összegyűlt egy ima körben a fák anyja körül.
Jake: - Jobbat tudok. Egy temetés lesz ma, nem késhetek. Nagyon közel állt hozzám.

Távoli kép, az emberek koncentrikus körökben, mind rácsatlakozva a gyökerekre.
Előre haladva közép felé Mo'at látszik az emelvényen. Neytiri térdel két alak előtt az oltárnál.
Jake és az avatarja. Az ember Jake maszkot visel. Mindkét test mozdulatlan, behajtott karokkal,
Áttetsző selyemszálakként fonják be őket a gyökerekből erdő kacsok.

A kamera közelít, amint Neytiri leveszi a maszkot jake emberi arcáról. Lágyan lezárja a szemeit
az ujjaival, majd gyöngéden megcsókolja.
Átfordul jake avatar testéhez, és kezével az avatár Jake arcát simítja. A kamera egyre közelít
az archoz, Jake szemeire fókuszál, kis várakozás......

A szemek kinyílnak.

Vége.


Lesz mit olvasni Kérem! Csak tessék nyugodtan:D

Offline tìngay mungeyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1266
 • Karma: 41
 • Eywayä 'eveng - olo’Pa'liatanevengä ’ite
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #22 on: May 29, 2010, 02:49:32 pm »
Irayo, ma tsmuktu! :D

Ezért jár is tőlem egy karma!

Offline Kargarosz

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2917
 • Karma: 3
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #23 on: May 29, 2010, 03:17:49 pm »
Persze nem én fordítottam le csak bemásoltam nektek hadd olvassatok:D
De köszönöm a Karmat:D

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #24 on: May 29, 2010, 03:40:33 pm »
Ott a pont (jelenleg duplán értve...)

Na, én is megadtam a karmát, mielőtt -megint- elfelejtem :D
"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline Pay'itan

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 944
 • Karma: 5
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #25 on: May 29, 2010, 04:09:43 pm »
Vicces, ezt pont ma küldtem el Tíngaynak msn-en.

Offline tìngay mungeyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1266
 • Karma: 41
 • Eywayä 'eveng - olo’Pa'liatanevengä ’ite
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #26 on: May 29, 2010, 04:26:01 pm »
Jaja vicces egybeesés, én is néztem egy nagyot. :D

Offline Kargarosz

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2917
 • Karma: 3
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #27 on: May 30, 2010, 12:47:14 am »
De remélem azért nem gond, hogy bemásoltam ide mert elég hosszú lett.

Offline tìngay mungeyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1266
 • Karma: 41
 • Eywayä 'eveng - olo’Pa'liatanevengä ’ite
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #28 on: May 30, 2010, 03:28:54 am »
Dehogy baj, azért van ez a topic!  :D

Offline Mademoiselle Ninat

 • Tawtute
 • *
 • Posts: 81
 • Karma: 4
  • www.tundesziv.tk
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #29 on: May 30, 2010, 08:04:58 am »
Vicces, ezt pont ma küldtem el Tíngaynak msn-en.

Azt hiszem, én vagyok a hiányzó láncszem.Tőlem kaptad tegnap msn-en, én meg Kargarosztól a másik fórumon priviben. ;D
Végül eljut mindenkihez. :)
Nous avons volé aux quatre vents, chez les cavaliers des plaines, chez les dompteurs d'ikrans de la Mer de l'Est.A l'appel de Toruk Makto, ils sont venus.

MAKE TSAHEYLU, NOT WAR

Offline Pay'itan

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 944
 • Karma: 5
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #30 on: May 30, 2010, 08:15:28 am »
Igen, így van.  :D

Offline Kargarosz

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2917
 • Karma: 3
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #31 on: May 30, 2010, 01:15:12 pm »
ÉS kinek, hogy tetszik a magyar fordítás...szó mi szó sok mindent kihagytak de hát a játékidőbe csak ennyi fért bele meg ugyebár ez az Imaxtól is függött.
Jake vadászatára lettem volna kíváncsi Parker és kemény barátunk vitatkozására kár, hogy kimaradt.

Offline Pay'itan

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 944
 • Karma: 5
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #32 on: May 31, 2010, 06:49:42 am »
Hát én azért Tsu'tey  forgatókönyvbeli halálat is megnéztem volna(nem mintha gonoszkodni akarnék), meg a párbajukat Jake-el, mega mikor Neytiri és Jake halászik, meg a... ;D

Offline Kargarosz

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2917
 • Karma: 3
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #33 on: May 31, 2010, 09:14:13 am »
Meg kell hagyni sok minden kimaradt a filmből, de hát majd ősszel láthatjuk.

Offline Zongyu Atxen

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 275
 • Karma: 1
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #34 on: May 31, 2010, 09:27:07 am »
Igen... nagyon sok értékes jelenet maradt ki. Sok olyan is ami befogná a sz*rozók, elnézést, pofáját. A kimaradt részek sok logikai összefüggést tartalmaznak. Szerintem...

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #35 on: May 31, 2010, 10:55:29 am »
Igen... nagyon sok értékes jelenet maradt ki. Sok olyan is ami befogná a sz*rozók, elnézést, pofáját. A kimaradt részek sok logikai összefüggést tartalmaznak. Szerintem...


Na igen... kedvenc példám a "senkinek nem jutott még eszébe, hogy ráugorjon egy olyan nagy izé hátára?" kérdés...
A forgatókönyv elmagyarázza:
Ha eszébe jutott is, vagy nem tette meg, vagy már nem beszélhet róla ;)

Jake is csak azért tehette meg, mert a toruk az állatszelleme, plusz nem mellékesen Eywa őt nem akarta "finoman felszólítani a távozásra" ;D

Ulte faysawtute a ke tsun tslivam Uniltìrantokxit, ke tsun kivame kaw'it.
"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline tìngay mungeyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1266
 • Karma: 41
 • Eywayä 'eveng - olo’Pa'liatanevengä ’ite
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #36 on: May 31, 2010, 04:32:58 pm »
Ma Hawnuyu, melyik -it-re gondolsz? Mert szerintem jó a mondat! :)

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #37 on: May 31, 2010, 04:39:59 pm »
Az Uniltìrantokx-on levőre... olvastam már valami olyant, hogy a futa-megoldás csak new-vel szabályos, tehát elvileg amit írtam (mivel a tsun nem számít tranzitívnak) helytelen... Máshogy viszont nemtom, hogy hogy lehetne kifejezni, amit akarok... :-\
"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline tsrräfkxätu

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 838
 • Karma: 28
 • pic by chikinrise.deviantart.com (cropped)
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #38 on: May 31, 2010, 06:09:29 pm »
Helyes, mert a tárgyesetet a második ige (tslam) osztja, ami tárgyas. A new egész biztos tranzitív (van rá frommeri példa), olyat meg most nem is bírok hirtelen elképzelni, hogy a tsun vagy a zene névszói bővítménnyel szerepeljen (ettől még lehet).
párolt zöldség — muntxa fkxen  

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Forgatókönyv vs Film
« Reply #39 on: June 01, 2010, 04:47:37 am »
Irayo... akkor valamit csúnyán félreolvastam, vagy félreértettem, vagy csak rosszul emlékszem... esetleg mindegyik ;D
"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi