What wallpaper do you use on your PC?

Started by Elektrolurch, January 18, 2010, 03:37:11 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Toliman


Toliman


Eanikran

Recently ascended to ultrawide, so cooked up a new batch of Space Engine wallpapers to shuffle through.Toliman


Toliman


Toliman


Tìtstewan

#566

Edit: check the gallery for the original size (3840px x 2160px)

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Toliman


Toliman


Toliman


Toliman


Tìtstewan


-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Syatikrel


Syatikrel [sja.ˈtik̚.ɾɛl] (Lì'fya leNa'vi Nä'rìngä)/Shatikrel [ʃa.ˈtik̚.ɾɛl] (Lì'fya leNa'vi Wione)
SatIqrel [ʂɑ.tʰɪqʰ.ˈrɛl] (tlhIngan Hol)
Shatikrel [ʃə.ˈt̪i.kɾ̥ɛl̪]
Oel teyra tawsìpit aean ke txula set slä tsun hìkrrmaw fu maw krr atxan.

Tìng oeru tstxot Misal ulte syaw oeru Satibabbi.

Toliman


Toliman


Toliman


Toliman


Toliman


Toliman


Toliman