Norway / Norge / Noreg

Started by Tutean-tìhawnu, January 15, 2010, 06:53:54 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tsanten Eywa 'eveng

En liten oppdatering om meg selv.

Jeg bor nå i Bodø. Jeg er en 94'er, har bursdag 16. november, så jeg er 18 år. Jeg går andre år på Bodø videregående skole, Matfag. Jeg gikk første året på en annen skole, så begynte jeg første år på Restaurant- og matfag, deretter nå så går jeg matfag, og har tenkt å få fagbrev i baker. Deretter skal jeg studere videre inne på et universitetscollege, eller heller fagskole. Jeg skal søke hos Noroff. Førstevalget blir i Trondheim. Hvis jeg ikke kommer inn i Trondheim, søker jeg kanskje til Oslo.