Svenskar?

Started by Ateyo te Kellett, January 13, 2010, 02:04:36 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Mesireatu

Oel kame frapo!  :) Här är en till! Lottie (Liselotte) i Karlstad. Det finns även en forumtråd på svenska, under den internationella delen. Gå in på startsidan och scrolla neråt..  ;) Eywa ayngahu
Varför minns jag alla dåliga vitsar, men glömmer alla infix i Na'vi?? ???
Why do I remember all bad jokes, but forget all the infixes in Na'vi?? :-[

Jag älskar dig, Sara L!!
Nga yawne lu oer, Sara L!!