fra'u sì ke'u slä 'ivong Na'vi

Started by nataliapop, March 26, 2012, 11:24:14 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nataliapop

Staram sie uczyć na'vi, lecz bezpisania nic nie wyjdzie. Proszę o poprawę moich błedów, bo na pewno takie się zdarzą. Zaczynam cwiczenia praktyczne :D
Oel mìmunge rìnit txankrr Fìtrr
Fìtrr Tsawke lolu slä Wur kop lolu.
Karyul stoleftxaw Tìomumit Pxevengur
Oe txìmopu sì Karyuru
Oel volin Karyuti fa'liru
Oel nìyew fa'liti milvakto mìna'rìngur

rodrygo

ma Natalia!

Co do przedostatniego zdania: Oel volin Karyuti fa'liru,   w akuzatywie powinien być chyba ostatni wyraz, a więc - Oel volin karyuru fa'liti (?)


Eltusiyu

#2
Oel mìmunge rìnit txankrr Fìtrr
Ral lì'uä alu munge lu san przynosić, brać sìk. Tì'efumì oeyä, nga zene sivar san ayrìn sìk taluna mì lì'fyari lepolskxì lì'u alu "drewno" ke leykivatem.

Fìtrr Tsawke lolu slä Wur kop lolu.

:)

Karyul stoleftxaw Tìomumit Pxevengur

tìomumit :) ayevengä -> dzieciaków,  pxevengur - trójce dzieci

Oe txìmopu sì Karyuru

Nga zene sivar kemlì'uviti mì "si" a krr livu ngar kemlì'u alu X si.

Oel volin Karyuti fa'liru

vin -> potrzebować, prosić. Tìpawm -> pytanie: Tìpawm si -> pytać (cz. nieprzechodni)
Fa'literi oe tìpawm soli karyuru.

Oel nìyew fa'liti milvakto mìna'rìngur

Mì na'rìng oe nivew mivakto pa'liti


Ma nataliapop!
Fula nga pamrel soli nìNa'vi,sleykolu oeti nitram :)
Sunu oeru frakrr a tsun oe sivar fìlì'fyati alor.
Txopu rä'ä si! Nume fa tskxekeng si :)

Kxangangang! - Oeyä Pìlok leNa'vi

Previously called Kxrekorikus

nataliapop

#3
kogo co pytać?, czy O kogo, O co pytać? oba naturalnie są w bierniku wiec jak ja mam definiować co jest ważniejsze?
Fa'literi oe tìpawm soli karyuru.
I czemu fa'li są z -ri? To troche jakby te fa'li sie pytały.
Na razie nie odpisujcie bo muszę uzupełnić listę pytań :)

Eltusiyu

#4
bo tak wygląda gramatyka Na'vi :D
Fìskxawngìri, tsap'alute oe si -> za tego idiotę, przepraszam
Fì'upxareri, irayo oe si ngaru -> za tę wiadomość, dziękuje Ci

-ri właśnie zaznacza takie rzeczy :)

Poza tym:
Fa'li-teri -> -teri = o czymś
np. Na'viteri -> o na'vi
fa'literi czyli o koniach :)

Kxangangang! - Oeyä Pìlok leNa'vi

Previously called Kxrekorikus

nataliapop

#5
Fìtìfmetokri, nì'aw oel omum ke'uti.
oeyä karyul polängeng oeti ke'u.
muntrrri leiu pxiset.

Eltusiyu

#6
OK :)

Kiedy wyraz kończy się na samogłoskę (a,e itp.)
-ti, ri, ru, yä

Kiedy kończy się na spółgłoskę (p,t,k)
-it, ìri, ur, ä

Kiedy kończy się na dwuznak (aw,ay, ew, ey)
it lub ti, ur, ìri, ä

Kiedy na -ll lub -rr
it, ìri, ur, ä

:)
A odnośnie gramatyki:
Mój nauczyciel powiedział mi coś np. że ikran jest niebieski

Możesz ubrać to na dwa sposoby:
1) Oeyä karyu poleng san ikran lu ean sìk
2) Oeyä karyul oeru poleng futa ikran lu ean
powiedział (co?) czyli rzecz, którą powiedział będzie w bierniku (futa - fì'ut a -> rzecz, którą jest (w skrócie nasze "że")) komu czemu? tobie/mnie (celownik -ru)

Zaś:
"Mój nauczyciel nic mi nie powiedział I cieszkę się z tego" będzie wyglądać tak:
Oeyä karyul oeti ke poleng ke'ut a fì'u oeru teya si lub Oeru teya si fwa oeyä karyul oeru ke poleng ke'ut

Kxangangang! - Oeyä Pìlok leNa'vi

Previously called Kxrekorikus

rodrygo

To może ja spróbuję...

Txo livu sawtute hapxì oe, kuelku sìyi mì 'rrta.


ale zupełnie nie wiem jak poradzic sobie ze zdaniem typu: Gdybym był członkiem Omatikaya, mieszkałbym na Pandorze  :-\

Eltusiyu

#8
Pomogę Ci :)

Hapxì (kogo czego?) Sawtuteyä (Ludzi Nieba)

Txo lirvu sawtuteyä hapxì oe lub hapxìtu (członek), kelku sivi mì 'Rrta
<irv> = <e<iv>r> czyli hmm teraźniejszy tryb przypuszczający :D nie wiem jak to opisać inaczej :P

z filmu:
Omatikayaä Hapxì lub Na'viyä

Txo lirvu oe hapxì Na'viyä, kelku sivi mì Eywa'eveng

Kxangangang! - Oeyä Pìlok leNa'vi

Previously called Kxrekorikus

rodrygo

#9
Irayo ma Kxrekorikus!

Czy to znaczy , że taki typ zdan warunkowych tłumaczy się według schematu:

Warunek: czasownik +iv =>  wynik: czasownik +iv   ?,  nie widziałem tego w horen na'vi,  ale może czegos nie doczytałem..

Według mnie jest to przykład zdania typu angielskiego II okresu warunkowego, a więc np. If I were a prince, I would live in a castle. , a więc:

Txo livu eyktan oe, kelku sivi mì tsawla kelku  :D

Eltusiyu

Tak :) Tyle, że <iv> to tryb przypuszczający.. odnoszący się do przyszłości.
Na'vi tłumaczy się  z angielskiego nie polskiego jeśli chodzi o gramatykę.

If I were a prince, I would live in a castle
Were -> byłbym, czas przeszły + tryb przypuszczający = <ilv> <i<ol>v>

właśnie <iv> samo <iv> to ang. would :)

Txo lilvu eyktan oe, kelku sivi mì sawla kelku  :) Sawla -> lenicja mì+

Kxangangang! - Oeyä Pìlok leNa'vi

Previously called Kxrekorikus

nataliapop

#11
ngäzìka tìrey lu sawtuteru. pxay fnetěyawn lu mìkifkey.

Ezy Ryder

Może się mylę, ale czy nie powinno się pisać "mì hifkey", lub "kifkeymì"?

rodrygo

Brak czasownika oznaczającego posiadanie stwarza wiele trudnosci, ale ten stan jest b. ciekawy... :-*

Sawtuteä tìrey ngäzik lu - ja bym to tak pisał...

Eltusiyu

Pxaya fnel tìyawnä.. mì hifkey lub kìfkeymì :)

Sawtuteyä a nie Sawtuteä..


Kxangangang! - Oeyä Pìlok leNa'vi

Previously called Kxrekorikus

Ezy Ryder

#15
Może też coś napiszę...
Oeri 'efängu fìtrrä pamtseoti ke lu sìltsan na spuwina pamtseo; txo sìltsan kaw'it.
Oel new ngivop pamtseoti asìltsan, slä oe ke tsun.
Ps.: "kìfkeymì", a nie kifkeymì?