Author Topic: Liczby w Na'vi  (Read 4443 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Eltusiyu

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1087
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 13
  • Kxangangang!
Liczby w Na'vi
« on: January 31, 2010, 01:16:26 pm »
Nie wiem czy już widzieliście ale mi się spodobało  ;D
http://forum.learnnavi.org/intermediate/email-from-frommer-re-numbers-%28or-the-full-number-chart!%29/

Kolejny rąbek "tajemnicy" uchylony  :)
« Last Edit: February 02, 2010, 06:39:21 am by Kxrekorikus »

Kxangangang! - Oeyä Pìlok leNa'vi

Previously called Kxrekorikus

Offline Eywayä tsmukan

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 853
 • Karma: 14
 • Txan-a krr rivey ulte flä
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #1 on: January 31, 2010, 01:24:53 pm »
Nang! Po lu nawm, ma Kxrekorikus!

"Sometimes your whole life boils down to one insane move."

Na'Vi Polish Compendium v.1.2

Offline Thorinbur

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 871
 • Karma: 26
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #2 on: February 01, 2010, 11:14:19 am »
Quote
Kaltxì ma oeyä 'eylan Nayumeie,
Ngeyä pxesìpawmìri ngaru seiyi oe irayo.
'Awa tìpawmìri 'iveyng oe set; aylari zusawkrr 'ayeyng.
[zusawkrr = future; in the future]

Numbers!
I have a nice complete chart, but it wouldn't be cool if I simply attached it, as I'm sure you understand. Let me convey the essence, however, in a different form.

The system, as you know, is octal:

'aw, mune, pxey, tsìng, mrr, pukap, kinä, vol
volaw, vomun, vopey, vosìng, vomrr, vofu, vohin, mevol
mevolaw, mevomun, . . ., pxevol
pxevolaw, pxevomun, . . ., tsìvol
mrrvol
puvol
kivol
zam ( = 64, or 100 octal)
vozam ( = 512, or 1000 octal)
zazam ( = 4096, or 10000 octal)

First line above: In disyllables, stress is on the 1st.
Second line above: In disyllables, stress is on the 2nd, except for mevol.
Third line: Stress on the final syllables, except for pxevol.
Etc.

That should be enough for you to figure out the rest.
Kìyevame ulte Eywa ngahu,
Pawl

Hehe! Nowe słowo! A tutaj pełne tłumaczenie:

Quote
Kaltxì ma oeyä 'eylan Nayumeie,
Ngeyä pxesìpawmìri ngaru seiyi oe irayo.
'Awa tìpawmìri 'iveyng oe set; aylari zusawkrr 'ayeyng.
[zusawkrr = przyszłość; w przyszłości]

Liczby!
Posiadam zgrabną, pełną listę, ale nie było by tak fajnie, jakbym ją po prostu załączył do wiadomości, gdyż jestem pewien, że zrozumiesz. Pozwól, że przedstawię więc podstawy, lecz w trochę innej formie.

System, jak zapewne wiesz, jest ósemkowy.


'aw, mune, pxey, tsìng, mrr, pukap, kinä, vol
volaw, vomun, vopey, vosìng, vomrr, vofu, vohin, mevol
mevolaw, mevomun, . . ., pxevol
pxevolaw, pxevomun, . . ., tsìvol
mrrvol
puvol
kivol
zam ( = 64, lub 100 ósemkowo)
vozam ( = 512, lub 1000 ósemkowo)
zazam ( = 4096, lub 10000 ósemkowo)

W pierwszej lini powyżej: w słowach dwusylabowych, akcent jest na pierwszej.
W drugiej lini: w słowach dwusylabowych, akcent jest na drógą sylabę, z wyjątkiem mevol.
W trzeciej lini: akcent na ostatnią sylabę, z wyjątkiem pxevol.
Etc.

To powinno wystarczyć Ci, byś domyślił się reszty.
Kìyevame ulte Eywa ngahu,
Pawl

Czyli tak:

(Uwaga wszystkie wartości w systemie ósemkowym! )
18  = 'aw
28  = mune
38  = pxey
48  = tsìng
58  = mrr
68  = pukap
78  = kinä
108 = vol
118 = volaw  ("vol" + "-aw")
128 = vomun ("vo" + "-mun")
138 = vopey  ("vo" + "-pey")
148 = vosìng  ("vo" + "sìng")
158 = vomrr   ("vo" + "mrr")
168 = vofu    ("vo" + "fu")
178 = vohin   ("vo" + "hin")
208 = mevol
...
308 = pxevol
408 = tsìvol
508 = mrrvol
608 = puvol
708 = kivol
1008 = zam
//a tak moim zdaniem jest dalej:
1018 = zamaw
1028 = zamun   ("za" (100) + "-mun" (2) )
1108 = zavol   ("za" (100) + "vol" (10) )
1118 = zavolaw ("za" (100) + "volaw" (11 (10 + 1 = "vol" + "aw" )
1208 = zamevol
1308 = zapxevol
...
2008 = mezam ( 2x100) tak samo jak 20 = mevol (2x10)
2108 = mezavol ("meza" (2x100) + (10))
3008 = pxezam
...
7008 = kizam
10008 = vozam
10018 = vozamaw
11008 = vozazam
11108 = vozazavol
11118 = vozazavolaw (fajne! :P)
20008 = mevozam
30008 = pxevozam
...
70008 = kivozam
100008 = zazam
111118 = zazavozazavolaw (jeszcze fajniejsze)
200008 = mezazam

Bonus:
234568 = mezazapxevozatsìzamrrvofu

« Last Edit: February 01, 2010, 06:10:32 pm by Thorinbur »
oel kame futa oel kekame ke'u

Offline Eywayä tsmukan

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 853
 • Karma: 14
 • Txan-a krr rivey ulte flä
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #3 on: February 01, 2010, 11:40:11 am »
Ciężko się przestawić z 10-tnego systemu na 8-emkowy.

"Sometimes your whole life boils down to one insane move."

Na'Vi Polish Compendium v.1.2

Offline Thorinbur

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 871
 • Karma: 26
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #4 on: February 01, 2010, 11:52:01 am »
hehe jako informatyk już przez to przeszedłem z dwójkowym. Teraz to już nie problem. Mogę obok liczb w ósemkowym napisać ich wersję w dziesiętnym, oraz dodać mały poradnik jak w miarę bezboleśnie przeliczać wartości z dziesiętnego na ósemkowy.
oel kame futa oel kekame ke'u

Offline Roprr

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 117
 • Karma: 5
 • Roprr, Tute a Na'vil Omum Nìltsan
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #5 on: February 01, 2010, 12:46:16 pm »
Thorinbur będę Ci bardzo wdzięczny. Dla mnie jako humanisty przestawianie się na jakiś ósemkowy to czarna magia. :D

Offline Eywayä tsmukan

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 853
 • Karma: 14
 • Txan-a krr rivey ulte flä
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #6 on: February 01, 2010, 01:16:25 pm »
Poradnik na pewno się przyda, choc zaczynam już rozumieć ten ósemkowy system.

"Sometimes your whole life boils down to one insane move."

Na'Vi Polish Compendium v.1.2

Offline Thorinbur

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 871
 • Karma: 26
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #7 on: February 01, 2010, 01:47:19 pm »
Ogólnie o systemach liczbowych:

My korzystamy na codzień z systemu dziesiętnego, którego podstawą jest liczba 10.
Znaczy to, że mamy 10 cyfr 0-9. Gdy chcemy przedstawić wartość większą niż 9 dodajemy kolejną cyfrę i mamy wtedy 10, 11, 12, liczba na pozycji najbardziej po prawej jest mnożona razy 100 czyli 1 liczba na pozycji 2 od prawej jest mnożona przez 101 czyli 10
czyli 12 = 1*10 + 2*1. Liczby na dalszych pozycja mnożymy kolejno prze 102(100) 103(1000) itd. ale to zapewne wiesz ze szkoły podstawowej.

System ósemkowy wygląda podobnie, lecz tutaj do zapisu wykorzystujemy 8 cyfr 0-7
mamy więc kolejno
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10(1*8 + 0), 11(1*8 + 1)
więc jak masz liczbę 1238 (mała ósemka oznacz, że liczba jest zapisana w systemie ósemkowym) znaczy to że jest ona równa 1*82 + 2*81 + 3*80 = 1*64+ 2*8 + 3*1 = 64+16+3 = 8310


Kowersja z ósemkowego na dziesiętny:
Aby więc szybko przekonwertować liczbę z ósemkowego na dziesiętny mnożymy liczby na kolejnych pozycjach (od prawej strony, czyli cyfr najmniej znaczących) przez kolejne potęgi 8(1,8,64,512,4096)
na przykład moja bonusowa liczba:
mezazapxevozatsìzamrrvofu, czyli 234568 = w dziesiętnym:
(zaczynamy od prawej)
6*1 + 5*8 + 4*64 + 3*512 + 2*4096 = 6 + 40 + 256 + 1536 + 8192 = 10030 10


Konwersja z dziesiętnego na ósemkowy
Konwersja w drugą stronę jest troszkę bardziej skomplikowana. Najłatwiej jest ją wykonać za pomocą operacji dzielenia z resztą. Innym prostym sposobem była by konwersja na binarny(gdyż tam operacja dzielenia z resztą jest banalna) a potem konwersja z binarnego na ósemkowy, która też jest banalna. Inny sposób to wyciąganie kolejnych ósemek, prosty, ale wymaga najwięcej operacji.

Opiszę wszystkie trzy zaczynając od ostatniego:
Weźmy liczbę 1003010 i spróbujmy przedstawić ją w systemie ósemkowym:
Gdy chcemy dokonać takiej zamiany dobrze jest mieć spisane kolejne potęgi ósemki, aż do pierwszej wyższej od konwertowanej liczby czyli:
1, 8, 64, 512, 4096, 32768
Naszym zadaniem jest ocenić ile razy każda z liczb zmieści się w naszej konwertowanej liczbie. (Brzmi mętnie ale zaraz się wyjaśni)
tym razem zaczynamy od największej liczby
32768 jest większe niż 10030, czyli odpada,
4096 jest mniejsze. Mieści się przynajmniej raz. Musimy jeszcze wiedzieć ile razy. W tym celu odejmujemy 4096 od naszej liczby 10030
10030 - 4096 = 5934 (dalej liczba ta jest większa od 4096, więc odejmujemy ponownie) 5934 - 4096 = 1838
Otrzymana liczba jest mniejsza niż 4096. Oznacza to, że 4096 mieści się 2 razy w 10030 . Możemy więc zapisać pierwszą liczbę w zapisie ósemkowym: 2
całość będzie na końcu równa 10030 =  2*4096 + 1838(które musimy jeszcze zapisać w ósemkowym)
kontynuujemy więc odejmowanie. 4096 jest już większe od 1838 więc przechodzimy do kolejnej liczby a jest nią 512
512 jest mniejsze niż 1838 więc możemy odejmować:
1838 - 512 = 1326 (dalej większe od 512) - 512 = 814 - 512 = 302. Udało nam się odjąć 512 3 razy. Dopisujemy 3 do naszej liczby w ósemkowym otrzymując 23      10030 = (2*4096 + 3*512 + 302)
kolejna liczba to 64.
302 - 64 = 238 - 64 = 174 - 64 = 110 - 64 = 46
64 odjeliśmy 4 razy czyli dopisujemy 4 do 23 i mamy 234     10030 = 2*4096  + 3*512 + 4*64 + 46
została nam liczba 8 i liczba 1
odejmujemy ósemkę 46-8 = 38 - 8 = 30 - 8 = 22 - 8 = 14 - 8 = 6 (odjeliśmy 5 razy)
czyli mamy: 2345       10030 = (2*4096 + 3*512 + 4*64 + 5*8 + 6)
Nie musimy już liczyć ile razy mieści się 1 w 6 (choć moglibyśmy tą samą metodą 1 od 6 odjęli byśmy 6 razy:P) otrzymując jako ostatnią cyfrę 6 wynik 23456 co zgadza się z poprzednimi wyliczeniami.
Podsumowując: bierzemy pierwsza potęgę ósemki mniejszą od konwertowanej i odejmujemy ją tyle razy ile nam się uda zanim liczba stanie się mniejsza od danej potęgi ósemki. Zapisujemy liczbę odjęć i przechodzimy do kolejnej mniejszej potęgi. Teraz przekład z liczbą 13310, bez zbędnych komentarzy:
Pierwszą potęgą 8 mniejszą od 133 jest 64:
133 - 64 = 69 - 64 = 5
więc 64 mieści się 2 razy
mamy 2 kojena potęga (8) nie mieści się ani razy czyli mamy 0 (razem 20) ostatnia potęga (1) mieści się w tym co nam zostało (czyli 5) pięć razy czyli mamy 5 razem (205)
liczba 13310 = 2058

Dobra to był dość długi ale proty sposób. Jako że post się dość rozrósł reszta w drugim poście (krótsze metody.)
Ciąg dalszy: http://forum.learnnavi.org/jezyk-navi/liczby-w-navi/msg70704/#msg70704
« Last Edit: February 01, 2010, 03:00:18 pm by Thorinbur »
oel kame futa oel kekame ke'u

Offline Ean

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 965
 • Karma: 8
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #8 on: February 01, 2010, 02:00:22 pm »
pomyliles sie na koniec

nie 129 tylko 133 rowna sie 205

apropo, swietny tutek. Bardzo prosto wyjasniony. Karma
http://www.myspace.com/marout
http://www.megaupload.com/?d=W8WX66JA wymowa słów w Na'vi z tłumaczeniem angielskim
http://www.megaupload.com/?d=K3OABRD7 wymowa słów w Na'vi z tłumaczeniem polskim
At least Darth Vater did'nt show up on Pandora, if he did there would be no Pandora.

Offline Roprr

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 117
 • Karma: 5
 • Roprr, Tute a Na'vil Omum Nìltsan
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #9 on: February 01, 2010, 02:03:45 pm »
Jak mi ktoś powie jak dać komuś karmę to Thorinbur od razu ode mnie dostaniesz (chyba, że to może to robić tylko osoba, która zakładała temat?)! Jesteś wielki, w ten sposób zrozumiałem i jestem Ci naprawdę wdzięczny. :D

Offline Ean

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 965
 • Karma: 8
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #10 on: February 01, 2010, 02:11:12 pm »
po lewej stronie pod nickiem osoby masz taki napis "aplaud" to jest plus a "smite" to minus
http://www.myspace.com/marout
http://www.megaupload.com/?d=W8WX66JA wymowa słów w Na'vi z tłumaczeniem angielskim
http://www.megaupload.com/?d=K3OABRD7 wymowa słów w Na'vi z tłumaczeniem polskim
At least Darth Vater did'nt show up on Pandora, if he did there would be no Pandora.

Offline Thorinbur

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 871
 • Karma: 26
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #11 on: February 01, 2010, 02:56:36 pm »
Na końcu jest jeszcze jeden przykład jak działają systemy liczbowe więc jak ktoś do tej pory nie zrozumiał to odsyłąam na sam koniec.

Nie chce tyle odejmować!
Odejmowanie wymaga wiele operacji:
Możemy też zamiast odejmować (jak w przykładzie od 10030  liczbę 4096) podzielić (choć odejmowanie jest prostsze do wykonania w pamięci więc warto pamiętać i tamten sposób. Poza tym poprzedni sposób wymaga pamiętania naraz 2 liczb: aktualnej i wyniku. Tutaj obliczenia będą ciut bardziej skomplikowane)
zamiast odejmować można podzielić 10030 / 4096 = 2 i jakaś reszta. wiemy więc, że 4096 mieści się 2 razy zostaje nam policzenie tej reszty, ile nam zostanie. Najprościej zrobić to poprzez dzielenie z resztą.

Operacja dzielenia z resztą:
gdy dzielę liczbę 10 na 8 otrzymuję wartość 1 całość i pewien ułamek (2/8) oznacza to że, 8 mieści się w 10 1 raz oraz zostaje nam reszta z dzielenia = 2.
Operacje dzielenia z resztą oznacza się najczęściej jako % lub słowem mod (skrót od modulo) gdy piszemy
10 mod 8
oznacz to, że interesuje nas sama reszta z dzielenia w tym przypadku równa 2 a nie ile całych 8 zmieściliśmy w 10.

Gdy podzielimy 10030 mod 4096 otrzymamy 1838 (w kalkulatorze w windowsie gdy przestawimy go w tryb specjalistyczny dzielenie zresztą to przycisk mod (inna sprawa, że jak mamy dostęp do kalkulatora który obsługuje dzielenie z resztą to najczęściej ma on opcję przeliczania liczb między podstawami)
właśnie tą liczbę (1838) bierzemy do dalszych obliczeń. Sposób jest praktycznie identyczny jak poprzednio czyli sprawdzamy ile razy potęga ósemki mieści się w konwertowanej liczbie a potem obliczay reszte z dzielenia i tą resztę konwertujemy dalej  czyli
(Wszystkie operacje dzielenia zaokrąglamy w DÓŁ! (obcinamy końcówkę))
1003010 =
10030/4096 = 2
wynik = 2
10030 mod 4096 = 1838
1838/512 = 3
wynik = 23
1838 mod 512 = 302
302 / 64 = 4
wynik = 234
302 mod 64 = 46
46 / 8 = 5
wynik =2345
46 mod 8 = 6
6/1 = 6
wynik = 23456
6 mod 1 = 0
Koniec
wynik = 23456

133 na ósemkowy:
133/64 = 2
wynik:2
133 mod 64 = 5
5/8 = 0 (nie możemy pomijać potęg ósemki, gdyż te zera są ważne!)
wynik = 20
5mod 8 = 5
5/1=5
wynik = 205
5 mod 1 = 0
koniec

Jak wyznaczyć wartość modulo gdy nie mamy kalkulatora z tą operacją?
Aby policzyć a mob b
wystarczy policzyć a / b = c
teraz od c zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej otrzymując liczbę d
teraz mnożymy b * d otrzymujemy e
i od a odejmujemy e

Jako że humaniści (o ironio) nie lubią działań na literkach to przykład
10030 mod 4096
dzielimy 10030 przez 4096
10030/4096 = 2,44873046875 zaokrąglamy do 2
2 * 4096 = 8192
10030 - 8192 = 1838 = 10030 mod 4096
w dosyć szybki sposób na prostym kalkulatorze możemy policzyć szybko modulo!

Jak przeliczać wartości między systemami korzystając z kalkulatora w Windowsie
Przestawiamy kalkulator w tryb naukowy (widok -> naukowy)
Po lewej stronie mamy skróty: Hex Dec Oct Bin
Z ósemkowego na dziesiętny:
klikamy na oct (znikną nam przyciski 8 i 9, gdyż te cyfry nie występują w ósemkowym)
wpisujemy liczbę.
klikamy na dec
i już. Liczba przeliczona!

Z dziesiętnego na ósemkowy:
klikamy na dec
wpisujemy wartość
klikamy na oct

W podobny sposób możemy przeliczać wartości między dowolnymi systemami (bin = binarny, dwie cyfry 0 i 1, używany w komputerze do zapisu i wykonywania operacji na danych, hex = hexagonalny (szesnastkowy), 16 cyfr (brakujące cyfry są zastępowane literami 10 = A, 11 = B ... 15 = F. Używany przez informatyków w celu skrócenia zapisu liczb binarnych, używany na przykład do reprezentacji kolorów.)

Jak nie musieć pamiętać kolejnych potęg 8?
Kiedy już znamy operacje dzielenia z resztą nie musimy pamiętać kolejnych potęg ośmiu.
Odwracamy kolejność wyznaczania cyfr rozwiązania:
Tym razem wyznaczamy najpierw ostatnią cyfrę (tę najbardziej po prawo).
By łatwiej zrozumieć jak to działa zaczniemy od liczby w systemie dziesiętnym i systemu dziesiętnego:

weźmy liczbę 129.
Jeśli podzielę ją z resztą przez 10 otrzymam resztę 9, która jest ostatnią cyfrą zapisu w systemie dziesiętnym. jeśli teraz podzielę 129 przez 10 (normalnie, nie z resztą) to otrzymam 12.9, jeśli zignoruję część ułamkową będę miał 12. Teraz mogę ponownie podzielić 12 z resztą przez 10 i otrzymam 2, drugą cyfrę w zapisie dziesiętnym. teraz ponownie dzielę przez 10 i zostaje mi 1 ostatnią cyfrą w zapisie dziesiętnym jest jeden ,czyli 129 to cyfry 1, 2, 9
wierzcie lub nie, ale to działa tak samo dla ósemkowego.

Aby przeliczyć nasze nieśmiertelne 10030 na ósemkowy postępujemy w ten sposób:
(tym razem wynik tworzymy od końca, więc kolejne cyfry d wyniku dodajemy przed tym co do tej pory obliczyliśmy)
dzielimy 10030 mod 8 = 6
wynik: 6
dzielimy 10030 / 8 = 1253 (odrzucamy końcówkę)
1253 mod 8 = 5
wynik: 56
1253 / 8 = 156
156 mod 8 = 4
wynik: 456
156 / 8 = 19
19 mod 8 = 3
wynik = 3456
19 / 8 = 2
2 mod 8 = 2
wynik = 23456
2 / 8 = 0
koniec!

133:
133 mod 8 = 5
wynik = 5
133/8 = 16
16 mod 8 = 0
wynik = 05
16/8 = 2
2 mod 8 = 2
wynik = 205
2 / 8 = 0
koniec


I to koniec mojego obszernego (zapewne zbyt obszernego, ale przynajmniej wyczerpującego poradnika. Przeliczanie z pomocą systemu binarnego nie jest w sumie potrzebne choć moge jako ciekawostkę napisać czemu jest tak proste z binarnego na ósemkowy i czemu przeliczanie z dziesiętnego na binarny nie wymaga modulo. Ale w sumie nie jest to zbyt użyteczne, gdyż zapis binarny jest znacznie dłuższy niż dziesiętny czy ósemkowy i nie nadaje się do liczenia w pamięci, (do tego moim zdaniem najlepsza jest wersja z odejmowaniem, tudzież dzieleniem (odejmowanie znajduje nam od razu modulo a ilość odejmowań możemy liczyć na palcach (Na'vi też gdyż nigdy nie przekroczy ona 7) przy dzieleniu trzeba zaapamiętać aktualny wynik, wynik dzielenia aktualną potęgę 8 wynik mnożenia i policzyć wynik odejmowania, więc w pamięci może być tródno. Jak mamy prosty kalkulator polecam wersję z dzieleniem plus liczenie modula za pomocą mnożenia i odejmowania. Gdy mamy bardziej specjalistyczny kalkulator to nie ma co się wysilać. Za pewne ma opcje przeliczania między podstawami, a przynajmniej operacje dzielenia modulo.)

Na koniec jeszcze drobny szczgół: na codzień kożystamy też z systemów o podstawie 60 i 24
minuta ma 60 sekund. wartość rośnie o jeden, aż osiąga 59, potem zaczyna się od nowa od naliczać od 0, lecz dopisujemy 1 do liczby minut tak samo jak w systemie ósemkowym dodajemy jeden mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i jako że nie ma już 8 (tak jak nie ma 60) to dodajemy 1 do liczby po lewej (początkowo 0) i mamy 10
tak jak 1 minuta i zero sekund. cyfra jedności znowu rośnie. aż osiąga 7 (lub 59) i znowu dodaje się jeden do liczby minut otrzymujemy 20 (jak 2 minuty 0 sekund) gdy liczba po lewej znowu wzrośnie do 7 otrzymamy oraz liczba po prawej też (77) (jak 59 minut, 59 sekund) to otrzymamy 100.oel kame futa oel kekame ke'u

Offline Thorinbur

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 871
 • Karma: 26
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #12 on: February 01, 2010, 02:58:32 pm »
pomyliles sie na koniec

nie 129 tylko 133 rowna sie 205

apropo, swietny tutek. Bardzo prosto wyjasniony. Karma

Tak zgadza się początkowo chciałem dać 129 jako przykład, ale potem stwierdziłem, że 201 może być mylące i zdecydowałem się zmienić na 2058 = 13310

(Tak wiem, double post, ale lepiej tak niż podpinać to do poprzedniego posta...)
oel kame futa oel kekame ke'u

Offline Ean

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 965
 • Karma: 8
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #13 on: February 01, 2010, 03:31:14 pm »
Powiem Ci ze tej czesci prawie wogole nie zrozumialem, moze dlatego ze znam juz tamta i tej mi sie nie chce poznawac :P i juz godzina taka ze umysl nie chodzi najlepiej. I jeszcze glowa zakatarzona w glutach bo chory :P ale dorba juz dosc tych wymowek. Kawal dobrej roboty. Graty
http://www.myspace.com/marout
http://www.megaupload.com/?d=W8WX66JA wymowa słów w Na'vi z tłumaczeniem angielskim
http://www.megaupload.com/?d=K3OABRD7 wymowa słów w Na'vi z tłumaczeniem polskim
At least Darth Vater did'nt show up on Pandora, if he did there would be no Pandora.

Offline Thorinbur

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 871
 • Karma: 26
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #14 on: February 01, 2010, 03:36:45 pm »
Bo ta wersja jest trochę trudniejsza. Jak pisałem pierwsza cząść jest jak o zrobić najprościej. Reszta z dzielenia może być myląca póki się jej nie zrozumie. Jak napiszesz czego dokładnie nie rozumiesz, to postaram się to sprostować, bądź wyjaśnić dokładniej, bądź dać jeszcze jakiś przykład.
oel kame futa oel kekame ke'u

Offline Roprr

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 117
 • Karma: 5
 • Roprr, Tute a Na'vil Omum Nìltsan
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #15 on: February 01, 2010, 03:37:54 pm »
Mniej więcej zrozumiałem, ale wydaje mi się (i pewnie tylko mi się wydaje), że te sposoby są dużo trudniejsze od tego pierwszego! W każdym razie przydał się przykład z 60 minutami, rozjaśnił umysł całkowicie. Jednak tłumaczenie humaniście cyferek jak dziecku bardzo pomaga. Irayo!

Offline Ean

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 965
 • Karma: 8
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #16 on: February 01, 2010, 03:41:39 pm »
nie nie trzeba, matmy nigdy nie lubilem. a teraz bede musial ja zdawac na maturze....o zgrozo. Gdybym zdal to bym jej nie mial :(
http://www.myspace.com/marout
http://www.megaupload.com/?d=W8WX66JA wymowa słów w Na'vi z tłumaczeniem angielskim
http://www.megaupload.com/?d=K3OABRD7 wymowa słów w Na'vi z tłumaczeniem polskim
At least Darth Vater did'nt show up on Pandora, if he did there would be no Pandora.

Offline Eywayä tsmukan

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 853
 • Karma: 14
 • Txan-a krr rivey ulte flä
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #17 on: February 01, 2010, 03:47:04 pm »
Mniej więcej zrozumiałem, ale wydaje mi się (i pewnie tylko mi się wydaje), że te sposoby są dużo trudniejsze od tego pierwszego! W każdym razie przydał się przykład z 60 minutami, rozjaśnił umysł całkowicie. Jednak tłumaczenie humaniście cyferek jak dziecku bardzo pomaga. Irayo!

Tak, przykład z 60 min też mi pomogł.

"Sometimes your whole life boils down to one insane move."

Na'Vi Polish Compendium v.1.2

Offline Thorinbur

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 871
 • Karma: 26
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #18 on: February 01, 2010, 04:01:00 pm »
Bo pierwszy sposób JEST najprostszy. Dlatego jest pierwszy! ( no... może sposób z kalkulatorem Windowsowym jest prostszy) W każdym bądź razie pierwszy sposób to sposób najprostszy, lecz inne wymagają mniej działań. Do przeliczania niewielkich liczb, i do liczenia w pamięci najlepszy. Jak trochę zdobędziesz obycia z systemem zaczniesz rozumieć czemu tak a nie inaczej. Wtedy szybciej zamiast odejmować będzie podzielić. Problem z dzieleniem jest taki, że nie dostajesz reszty z dzielenia za darmo. Nie wiesz co prawda ile razy mieści się potęga ośmiu w przeliczanej liczbie, ale nie wiesz jaką liczbę konwertować dalej. Dlatego musisz policzyć resztę z dzielenia, która znaczy dokładnie jaka wartość mi zostanie, jeśli zabiorę wszystkie całe kawałki.
Prosty przykład reszty z dzielenia
Przykład na cieście: Mam tort, tort jest podzielony na 10 kawałków. Na przyjęciu jest 8 gości. 10 / 8 = 1
każdy gość dostanie 1 kawałek. 10 mod 8 = 2 zostaną na koniec 2 kawałki. To jest reszta z dzielenia ile jeszcze części zostanie jeżeli podzielę coś po równo.

Tort ma 10030 kawałków. Na przyjęciu jest 4096 gości. 10030 /4096 = 2 każdy gość dostanie 2 kawałki
10030 mod 4096 = 1838 tyle kawałków zostanie gdy każdy weźmie po równo.


To jak już jesteśmy przy torcie, jak działa mój sposób obliczania reszty z dzielenia za pomocą odejmowania i mnożenia:
najpierw liczymy 10030 / 4096 = 2(i jakaś reszta). Każdy weźmie 2 kawałki;
4096 * 2 =  8192 Jeśli każdy weźmie 2 kawałki to zostanie zabranych 8192 kawałków.
Więc ilośc kawałków która zostanie = 10030 - 8192 = 1838 kawałków. I to jest właśnie reszta z dzielenia!

Po co zaprzątać sobie tym głowę? Hmmm... Mniej operacji! Bo to ciekawe! Tak jest szybciej. No i w informatyce przeliczanie systemów za pomocą odejmowania to grzech...  I ostatnia najważniejsza rzecz:
Ostatni sposób NIE WYMAGA znajomości kolejnych potęg ośmiu (z drugiej strony mając kalkulator nie trudno je policzyć...)

Jeszcze dal ciekawych:
Przeliczanie liczb na system dwójkowy jest proste, gdyż resztę z dzielenia mamy za darmo. Jeśli wartość jest parzysta wtedy reszta z dzielenia jest równa 0 (czyli 2 osoby zjedzą cały tort  i zostanie 0 kawałków jeśli liczba kawałków była parzysta.) W przeciwnym przypadku reszta z dzielenia = 1. Zostanie 1 kawałek.
« Last Edit: February 01, 2010, 05:56:17 pm by Thorinbur »
oel kame futa oel kekame ke'u

Offline Roprr

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 117
 • Karma: 5
 • Roprr, Tute a Na'vil Omum Nìltsan
Re: Liczby w Na'vi
« Reply #19 on: February 01, 2010, 04:32:29 pm »
Czyli w systemie dwójkowym 2=1 a 1=0, tak? Czy jednak coś poknociłem i to nie jest to samo co binarny? :D

I żeby było w temacie (a przynajmniej blisko niego :P): przykład z dzieleniem też jest dosyć prosty. Mnie tylko martwi to mod. Jasne - rozumiem to i gdybym tylko miał przy sobie ten Twój tutorial to bez problemu bym to zrobił, ale chyba wolę ten pierwszy sposób, wydaje mi się, że bardziej wpasowuje się do koncepcji "na chłopski rozum". No i oczywiście wiadomo też, że gdybym używał tych sposób kilka razy dziennie to wkońcu bym się ich nauczył. Ale chyba nie mam do tej matematyki aż takiej motywacji. :P

[Thorinbur masz PMke ode mnie. ;>]

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi