International / Multilingual > język Na'vi

Liczby w Na'vi

(1/8) > >>

Eltusiyu:
Nie wiem czy już widzieliście ale mi się spodobało  ;D
http://forum.learnnavi.org/intermediate/email-from-frommer-re-numbers-%28or-the-full-number-chart!%29/

Kolejny rąbek "tajemnicy" uchylony  :)

Eywayä tsmukan:
Nang! Po lu nawm, ma Kxrekorikus!

Thorinbur:

--- Quote ---Kaltxì ma oeyä 'eylan Nayumeie,
Ngeyä pxesìpawmìri ngaru seiyi oe irayo.
'Awa tìpawmìri 'iveyng oe set; aylari zusawkrr 'ayeyng.
[zusawkrr = future; in the future]

Numbers!
I have a nice complete chart, but it wouldn't be cool if I simply attached it, as I'm sure you understand. Let me convey the essence, however, in a different form.

The system, as you know, is octal:

'aw, mune, pxey, tsìng, mrr, pukap, kinä, vol
volaw, vomun, vopey, vosìng, vomrr, vofu, vohin, mevol
mevolaw, mevomun, . . ., pxevol
pxevolaw, pxevomun, . . ., tsìvol
mrrvol
puvol
kivol
zam ( = 64, or 100 octal)
vozam ( = 512, or 1000 octal)
zazam ( = 4096, or 10000 octal)

First line above: In disyllables, stress is on the 1st.
Second line above: In disyllables, stress is on the 2nd, except for mevol.
Third line: Stress on the final syllables, except for pxevol.
Etc.

That should be enough for you to figure out the rest.
Kìyevame ulte Eywa ngahu,
Pawl
--- End quote ---

Hehe! Nowe słowo! A tutaj pełne tłumaczenie:


--- Quote ---Kaltxì ma oeyä 'eylan Nayumeie,
Ngeyä pxesìpawmìri ngaru seiyi oe irayo.
'Awa tìpawmìri 'iveyng oe set; aylari zusawkrr 'ayeyng.
[zusawkrr = przyszłość; w przyszłości]

Liczby!
Posiadam zgrabną, pełną listę, ale nie było by tak fajnie, jakbym ją po prostu załączył do wiadomości, gdyż jestem pewien, że zrozumiesz. Pozwól, że przedstawię więc podstawy, lecz w trochę innej formie.

System, jak zapewne wiesz, jest ósemkowy.


'aw, mune, pxey, tsìng, mrr, pukap, kinä, vol
volaw, vomun, vopey, vosìng, vomrr, vofu, vohin, mevol
mevolaw, mevomun, . . ., pxevol
pxevolaw, pxevomun, . . ., tsìvol
mrrvol
puvol
kivol
zam ( = 64, lub 100 ósemkowo)
vozam ( = 512, lub 1000 ósemkowo)
zazam ( = 4096, lub 10000 ósemkowo)

W pierwszej lini powyżej: w słowach dwusylabowych, akcent jest na pierwszej.
W drugiej lini: w słowach dwusylabowych, akcent jest na drógą sylabę, z wyjątkiem mevol.
W trzeciej lini: akcent na ostatnią sylabę, z wyjątkiem pxevol.
Etc.

To powinno wystarczyć Ci, byś domyślił się reszty.
Kìyevame ulte Eywa ngahu,
Pawl
--- End quote ---

Czyli tak:

(Uwaga wszystkie wartości w systemie ósemkowym! )
18  = 'aw
28  = mune
38  = pxey
48  = tsìng
58  = mrr
68  = pukap
78  = kinä
108 = vol
118 = volaw  ("vol" + "-aw")
128 = vomun ("vo" + "-mun")
138 = vopey  ("vo" + "-pey")
148 = vosìng  ("vo" + "sìng")
158 = vomrr   ("vo" + "mrr")
168 = vofu    ("vo" + "fu")
178 = vohin   ("vo" + "hin")
208 = mevol
...
308 = pxevol
408 = tsìvol
508 = mrrvol
608 = puvol
708 = kivol
1008 = zam
//a tak moim zdaniem jest dalej:
1018 = zamaw
1028 = zamun   ("za" (100) + "-mun" (2) )
1108 = zavol   ("za" (100) + "vol" (10) )
1118 = zavolaw ("za" (100) + "volaw" (11 (10 + 1 = "vol" + "aw" )
1208 = zamevol
1308 = zapxevol
...
2008 = mezam ( 2x100) tak samo jak 20 = mevol (2x10)
2108 = mezavol ("meza" (2x100) + (10))
3008 = pxezam
...
7008 = kizam
10008 = vozam
10018 = vozamaw
11008 = vozazam
11108 = vozazavol
11118 = vozazavolaw (fajne! :P)
20008 = mevozam
30008 = pxevozam
...
70008 = kivozam
100008 = zazam
111118 = zazavozazavolaw (jeszcze fajniejsze)
200008 = mezazam

Bonus:
234568 = mezazapxevozatsìzamrrvofu

Eywayä tsmukan:
Ciężko się przestawić z 10-tnego systemu na 8-emkowy.

Thorinbur:
hehe jako informatyk już przez to przeszedłem z dwójkowym. Teraz to już nie problem. Mogę obok liczb w ósemkowym napisać ich wersję w dziesiętnym, oraz dodać mały poradnik jak w miarę bezboleśnie przeliczać wartości z dziesiętnego na ósemkowy.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version