Nowe słówka

Started by Thorinbur, July 17, 2010, 03:40:44 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Thorinbur

Paczka nowych słówek prosto od Fromera.

'a'aw   ADJ   'kilka'
'okrol   N   'historia (starożytna)'
'okvur   N   'historia (nie-starożytna)
alu   CONJ   'to jes, innymi słowy; używany przy apozycja'
fnawe'   ADJ   'tchórzliwie'
- fnawe'tu   N   'tchórz'
ftxìlor   ADJ   'pyszne, smaczne'
ftxìvä   ADJ   'nie smaczne'
fyeyn   ADJ   'dorosły, dojrzały'
- fyeyntu   N   'dorosła osoba'
- tìfyeyn   N   'dorosłość, dojrzałość'
hawngkrr   ADV   'późno'
hek   VI   'być ciekawe, dziwne, nietypowe, niespodziewane'
- nìhek   N   'dziwnie'
ki   CONJ   'lecz raczej, lecz w zamian'
lìng   VI   'unosić się w powietrzu, wisieć w powietrzu'
- ayRam aLusìng: 'Lewitujące Góry (Floating Montains)'
muntxatu   N   'Partner(w malżeństwie, mąż lub żona)'
- muntxatan   N   'mąż'
- muntxate   N   'żona'
netrìp   ADV   'szęśliwie'
newomum   VI   'być ciekawym (chcieć wiedziec)' [n●●ewomum]
- lenomum   ADJ   'ciekawe'
- tìnomum   N   'ciekawość'
ngäzìk   ADJ   'trudny (nie łatwy)'
- tìngäzìk   N   'trudność, problem'
nìsung   ADV   'poza tym, w dodatku, co więcej'
ram   N   'góra'
reng   ADJ   'płytki(płytka) (nie głęboka)'
Rolun!   CONV   'Eureka!'
sa'sem   N   'rodzic'
smar   N   'ofiara, zdobycz, rzecz na która się poluje'
starsìm   VT   'zbierać' [st●ars●ìm]
sunu   VI   'być przyjemnym, przynosić zadowolenie' [s●un●u]
syayvi   N   'szczęście, okazja'
- nìsyayvi   ADV   'przez przypadek'
Tolel!   CONV   'Eureka! Zrozumiałem!'
txukx   ADJ   'głęboki'
ve'kì   VT   'nienawidzić' [v●e'k●ì]
- tìve'kì   N   'nienawiść'
yaymak   ADJ   'głupio, niemądrze'
ye'krr   ADV   'wcześnie'
zìsìkrr   N   'pora(roku)'
zo   VI   'być w porządku,nienaruszonym, pracować poprawnie, lub tak jak to wynika z natury'
- zoslu   VI   'leczyć się, stawać się wyleczonym, naprawionym' [zosl●●u]
- zeyko   VT   'naprawiać, leczyć się' [zeyk●●o]
- frawzo   CONV   'Wszystko w porządku, wszystko jest jak należy, wszystko OK'
oel kame futa oel kekame ke'u