Author Topic: Nowe słówka  (Read 692 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Thorinbur

  • Ikran Makto
  • *****
  • Posts: 871
  • Karma: 26
Nowe słówka
« on: July 17, 2010, 03:40:44 am »
Paczka nowych słówek prosto od Fromera.

’a’aw   ADJ   ‘kilka’
’okrol   N   ‘historia (starożytna)’
’okvur   N   ‘historia (nie-starożytna)
alu   CONJ   ‘to jes, innymi słowy; używany przy apozycja’
fnawe’   ADJ   ‘tchórzliwie’
- fnawe’tu   N   ‘tchórz’
ftxìlor   ADJ   ‘pyszne, smaczne’
ftxìvä   ADJ   ‘nie smaczne’
fyeyn   ADJ   'dorosły, dojrzały’
- fyeyntu   N   ‘dorosła osoba’
- tìfyeyn   N   ‘dorosłość, dojrzałość’
hawngkrr   ADV   ‘późno’
hek   VI   ‘być ciekawe, dziwne, nietypowe, niespodziewane’
- nìhek   N   ‘dziwnie’
ki   CONJ   ‘lecz raczej, lecz w zamian’
lìng   VI   ‘unosić się w powietrzu, wisieć w powietrzu’
- ayRam aLusìng: ‘Lewitujące Góry (Floating Montains)’
muntxatu   N   ‘Partner(w malżeństwie, mąż lub żona)’
- muntxatan   N   ‘mąż’
- muntxate   N   ‘żona’
netrìp   ADV   ‘szęśliwie’
newomum   VI   ‘być ciekawym (chcieć wiedziec)’ [n●●ewomum]
- lenomum   ADJ   ‘ciekawe’
- tìnomum   N   ‘ciekawość’
ngäzìk   ADJ   ‘trudny (nie łatwy)'
- tìngäzìk   N   ‘trudność, problem’
nìsung   ADV   ‘poza tym, w dodatku, co więcej’
ram   N   ‘góra’
reng   ADJ   ‘płytki(płytka) (nie głęboka)’
Rolun!   CONV   ‘Eureka!’
sa’sem   N   ‘rodzic’
smar   N   ‘ofiara, zdobycz, rzecz na która się poluje’
starsìm   VT   ‘zbierać’ [st●ars●ìm]
sunu   VI   ‘być przyjemnym, przynosić zadowolenie’ [s●un●u]
syayvi   N   ‘szczęście, okazja’
- nìsyayvi   ADV   ‘przez przypadek’
Tolel!   CONV   ‘Eureka! Zrozumiałem!’
txukx   ADJ   ‘głęboki’
ve’kì   VT   ‘nienawidzić’ [v●e’k●ì]
- tìve’kì   N   ‘nienawiść’
yaymak   ADJ   ‘głupio, niemądrze’
ye’krr   ADV   ‘wcześnie’
zìsìkrr   N   ‘pora(roku)’
zo   VI   ‘być w porządku,nienaruszonym, pracować poprawnie, lub tak jak to wynika z natury’
- zoslu   VI   ‘leczyć się, stawać się wyleczonym, naprawionym’ [zosl●●u]
- zeyko   VT   ‘naprawiać, leczyć się’ [zeyk●●o]
- frawzo   CONV   ‘Wszystko w porządku, wszystko jest jak należy, wszystko OK’
oel kame futa oel kekame ke'u

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi