Prawa Magii w Języku Na'vi

Started by Eltusiyu, July 29, 2010, 03:39:37 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Eltusiyu

Chciałem przetłumaczyć Prawa Magii obecne w Serii "Miecz Prawdy".
Kocham tę sagę i te prawa w Na'vi to niezły kąsek dla mnie :)

Jakbyście mogli rzucić okiem na tłumaczenie:


1.   Ludzie są głupi: niemal we wszystko uwierzą, bo chcą żeby to była prawda, lub dlatego, że się obawiają iż może to być prawda.
2.   Najlepsze intencje mogą spowodować największe szkody.
3.   Uczucia rządzą rozumem
4.   W przebaczeniu tkwi  magia, która uzdrawia. W przebaczeniu, która dajesz, a zwłaszcza w tym, które uzyskujesz.
5.   Zważaj na to co ludzie czynią, a nie tylko na  ich słowa, bo czyny zdradzą kłamstwo.
6.   Możesz się podporządkować wyłącznie władzy rozumu.
7.   Życie to przyszłość, nie przeszłość.
8.   Zasłuż na zwycięstwo.
9.   W rzeczywistości nie może być antynomii.
10.   Rozmyślne odwracanie się od prawdy jest zdradą wobec siebie.


'awvea koren: Sute leskxawng lu. Fo new spivaw mì fra'u alunta fol new futa aylì'u ngay livu fu fo txopu si aylì'u a ngay leru.
muvea koren: Sìltsana tìrangal tsun sivi txura hem a kawng lu.
pxeyvea koren: Sì'eful eyk eltuti.
tsìvea koren: Txoamì terok tìtxur a zeykivo. Txoamì nga tivìng sì fìtxoa lu ngaru.
mrrvea koren: Ngal tsive'a futa aynga Kempe si. Feyä aylì'u wivìntxu lekawnga kem.
puvea koren: Eltu tsun fyawivìntxu ngaru nì'aw .
kivea koren: Tìrey lu trray, kelu trram.
volvea koren: Lu txantsana kem ngar
volawvea koren: Tslenga koren ke tsun livu
vomuvea koren: Txo nga kìyevä ta ngay, nga skäpiva'

Kxangangang! - Oeyä Pìlok leNa'vi

Previously called Kxrekorikus

Thorinbur

ja bym powiedział ze pxevea nie pxeyvea, mimo że w słowniku Taronyu jest pxey... Bo skoro pxeyvea to i munevea, tsingvea itd. Poza tym i tego już jestem pewien:
volawvea i vomuvea

Samej treści praw nie sprawdzałem.
oel kame futa oel kekame ke'u

Ataeghane

QuoteFo new spivaw mì fra'u alunta fol new futa aylì'u ngay livu fu fo txopu si aylì'u a ngay leru.
'Alunta'? A jak to stosować wymiennie z 'taluna', bo szcze się nie łapię. IMO można tu użyć tego drugiego. Dalej: nie jestem pewien, czy 'mì fra'u' jest poprawne. Sądzę, że bezpieczniej będzie użyć Topicala. Dodatkowo można wyeliminować powtarzające się zaimki. Dalej: nie wiem, jakiego przypadka wymaga konstrukcja 'bać się czegoś', więc lepiej to zmienić i użyć 'tsnì'.
Fra'uri new spivaw taluna new futa aylì'u ngay livu fu txopu si tsnì aylì'u ngay latsu.

QuoteSìltsana tìrangal tsun sivi txura hem a kawng lu.
Sweya sìrangal tsun sivi 'e'ala ku. - jeśli możemy być bardziej dosłowni.

QuoteTxoamì terok tìtxur a zeykivo.
Poprawniej:
Txoat tok tìtxurìl a zeyko.

QuoteTxoamì nga tivìng sì fìtxoa lu ngaru.
Txoat a nga tìng ulte txoat a ngaru fko tìng.

QuoteNgal tsive'a futa aynga Kempe si.
Ngal tsive'a hemit a sute si.

QuoteFeyä aylì'u wivìntxu lekawnga kem.
OK, choć to niezbyt dosłowne i nie do końca chyba oddaje pierwotne znaczenie...

QuoteEltu tsun fyawivìntxu ngaru nì'aw .
Eltu nì'aw tsun fyawivìntxu ngaru. - przysłówki przy słowach określanych.

QuoteTìrey lu trray, kelu trram.
OK, ale w transkrypcji przyjeło się pisać 'ke lu'. Drobna literówka...

QuoteLu txantsana kem ngar
Tìfläri, pxan livu. - co o tym sądzisz?

QuoteTslenga koren ke tsun livu
Raczej "ke tsun tivok".

QuoteTxo nga kìyevä ta ngay, nga skäpiva'
Ja użyłbym 'mìn'.
Txo nga mìyevìn ta ngay, nga ... Co oznacza to ostatnie słowo?

Oer wivìntxu ngal oey keyeyt krr a tse'a sat. Frakrr.

Eltusiyu

Ok. Po poprawkach od Ataeghane wyglądają następująco:
'awvea koren: Sute leskxawng lu. Fo new spivaw mì fra'u alunta fol new futa aylì'u ngay livu fu fo txopu si aylì'u a ngay leru.
muvea koren: Sweya sìrangal tsun sivi 'e'ala lu.
pxeyvea koren: Sì'eful eyk eltuti.
tsìvea koren: Txoat tok tìtxurìl a zeyko. Txoat a nga tìng ulte txoat a ngaru fko tìng.
mrrvea koren: Ngal tsive'a hemit a sute si. Feyä aylì'u wivìntxu lekawnga kem.
puvea koren: Eltu nì'aw tsun fyawivìntxu ngaru.
kivea koren: Tìrey lu trray, kelu trram.
volvea koren: Lu txantsana kem ngar
volawvea koren: Tslenga koren ke tsun tivok.
vomuvea koren: Txo nga kìyevä ta ngay, nga skäpiva'a

Kxangangang! - Oeyä Pìlok leNa'vi

Previously called Kxrekorikus

Ataeghane

#4
Widzę, że postanowiłeś nie zmieniać 1. zasady. Mógłbyś mi przybliżyć dlaczego stosowałeś takie rozwiązania? Dla mnie to też wydaje się do końca nie jasne, i nie jestem pewien, co możnaby poprawić.

Quotemuvea koren: Sweya sìrangal tsun sivi 'e'ala lu.
"Lu"? "'E'ala lu"? To zdanie nie ma sensu. Jeśli chciałeś użyć mojej wersji, to: "Sweya sìrangal tsun sivi 'e'ala ku." (ku - pl. od kxu). Albo zostajemy przy Twojej.

QuoteFeyä aylì'u wivìntxu lekawnga kem.
Feyä aylì'ul wivìntxu lekawnga hemit. - tego nie dopatrzyłem.

Quotevolvea koren: Lu txantsana kem ngar
Poprawne gramatyczenie, ale jak to się ma do orginału? Wydaje mi się, że moja, nieco bardziej dosłowna wersja lepiej oddawała przesłanie 8. zasady.

Quotevomuvea koren: Txo nga kìyevä ta ngay, nga skäpiva'a
Raczej "ta tìngay", "ngay" jest przymiotnikiem.


Oer wivìntxu ngal oey keyeyt krr a tse'a sat. Frakrr.

Eltusiyu

'awvea koren: Fra'uri new spivaw taluna new futa aylì'u ngay livu fu txopu si tsnì aylì'u ngay latsu.
muvea koren: Sweya sìrangal tsun sivi 'e'ala ku.
pxeyvea koren: Sì'eful eyk eltuti.
tsìvea koren: Txoat tok tìtxurìl a zeyko. Txoat a nga tìng ulte txoat a ngaru fko tìng.
mrrvea koren: Ngal tsive'a hemit a sute si. Feyä aylì'u wivìntxu lekawnga hemit.
puvea koren: Eltu nì'aw tsun fyawivìntxu ngaru.
kivea koren: Tìrey lu trray, kelu trram.
volvea koren: Tìfläri, pxan livu.
volawvea koren: Tslenga koren ke tsun tivok.
vomuvea koren: Txo nga kìyevä ta tìngay, nga skäpiva'a

Ma Ataeghane :) zapomniałem zmienić pierwszą zasadę. Oeru txoa livu. :)
Jakoś mi to umknęło :P


Kxangangang! - Oeyä Pìlok leNa'vi

Previously called Kxrekorikus

Ataeghane

OK. :)
To jeszcze w 5. dodaj "L" do "aylì'u" :P.

Oer wivìntxu ngal oey keyeyt krr a tse'a sat. Frakrr.