Author Topic: A na’vi számok rendszere  (Read 2669 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9804
 • de Germany
 • Karma: 321
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
A na’vi számok rendszere
« on: March 12, 2013, 04:37:41 am »
A na’vi számok rendszere

Bevezetés:
Kaltxì ma smuktu!
Arra gondoltam, megírom, “Hogyan használjuk a na’vi számok rendszerét”. :)
Mindent a  Na'vi-Német Szótár, Na'vi - Grammar and  Rules (Nyelvtan és szabályok), és a Horen Lì'fyayä leNa'vi című forrásművekből vettem,
majd itt összefoglaltam. :)
Itt most csak a na’vi nyelv számrendszerét tárgyalom, és remélem, hogy mindent érthetően írtam le.
Ez a PDF file az általam (Tìtstewan) írt német változat fordítása. Magyarra fordította P.A.'li makto.A na’vi nyelv nyolcas számrendszert használ, melynek alapja a nyolcas szám.
Ahelyett, hogy az m x 10 + n, alakú számokat használná, a na’vi nyelvben az m x 8 + n alakban írt számok léteznek.
Például, 4 x 8 + 4 = 448.3610 és 448 egyenlők.
Megjegyzés: A jobb alsó indexbe írt számok a számrendszer alapját jelzik.

Kezdjük a na’vi alapszámaival:

Alapszámok

Szám       Na’vi                Alap      Egyéb
0kew   
1'aw  -aw
2muneme--mun
3pxeypxe--pey
4tsìngtsì--sìng
5mrrmrr--mrr
6pukappu--fu
7kinäki--hin
8vol (108)vo-
64zam (1008)za-
512vozam (10008)voza-
4096zazam (100008)zaza-


Ha nyolcnál nagyobb számokat akarunk használni, az a következőképpen történik:

kilenc      volaw      vol + -aw      ->  8 + 1
tízvomunvo(l) + -mun->  8 + 2

Megjegyzés: Az l a vol-ból kiesik, ha  a következő rész mássalhangzóval kezdődik.

Hasonlóan történik az ötvennél nagyobb számok képzése is.
Ebben az esetben a következő sémát használjuk:
Alap + vol + Egyéb

harminckettő     tsìvoltsì- + volnégyszer 84 x 108
ötvenhárompuvomrr      pu- + vo(l) + -mrr     hatszor 8 + 5     6 x 108 + 5

1. Táblázat


Megjegyzés: Az m a zam-ból kiesik, ha a következő rész mássalhangzóval kezdődik.

A táblázatban vannak 6410-nél nagyobb számok is. 6410 egyenlő 1008-nal.

hatvanötzamaw      zam + -aw      6410 + 1    1008 + 1
hatvannyolczasìngza(m) + -sìng6410 + 41008 + 4


Nagy számok

Táblázat:


Nagy számok írásakor a következő sémát követjük:
Alap + X + Y + Egyéb, ahol X lehet za(m), voza(m) or zaza(m) és Y lehet Alap + vo(l).

háromszáznyolcvannégypuzampu- + zamhatszor  64
38410 6008 6  x  10086  x  6410
négyszázhatvanegykizavomrr    ki- + za + vo + -mrr   hétszer  64  +  8  +  5
46110 7158 7  x  100810857  x  64108105
négyszázkilencvennyolckizapuvomun  ki- + za + pu- + vo + -mun   hétszer  64 + hatszor  8 + 2
49810 7628 7  x  10086  x  10827  x  64106  x  8102

Ha ennél is nagyobb számot akarnánk mondani vagy írni, az jelenleg nem lehetséges, mert új szóra lenne szükségünk a 32768 (1000008) és 8-nak ennél nagyobb hatványaira. 


A számok használata

A számokat melléknevekként használjuk.
Példák:
5 fa --> mrra utral / utral amrr      -> szám + a <- mely a főnévre utal.
14 személy --> vofua tawtute / tawtute avofu

Írhatjuk számjegyekkel is:
5 fa --> °5a utral / utral a5°      -> ° + szám + a <- mely a főnévre utal.
14 személy --> °16a tawtute / tawtute a16°

A fok jele ° azt jelzi, hogy a számot nyolcas számrendszerben kell érteni.  Másik jelölési lehetőség a jobb alsó indexbe írt 8-as.


Nem na’vi számok

A na’vi számok között két jövevényszó is van. Ezek az 'eyt és a nayn.
Ezeket nem használjuk számolásnál (aki mégis ezt teszi, azt Palulukan megeszi!  :)), csakis számjegyekként. Például telefonszámokban, rendszámtáblán, stb.


Sorszámnevek

A sorszámneveket a -ve utótaggal képezzük.

Táblázat:Ismétlések (gyakoriság)

Az ismétlések számát (például ötször, hétszer, stb.) az alo szó segítségével fejezzük ki, melyet főnévként használunk:

ötször: alo amrr / mrra alo
hatszor: alo apukap / pukapa alo

Ezt továbbfejleszthetjük:
ötödik alkalommal: alo amrrve / mrrvea alo
hatodik alkalommal: alo apuve / puvea alo

Érvényes szavak:
   egyszer: 'awa alo / alo a'aw      (majdnem mindig 'awlo-nak rövidül)
   kétszer: munea alo / alo amune   (majdnem mindig melo-nak rövidül)
   háromszor: pxeya alo / alo apxey   (majdnem mindig pxelo-nak rövidül)


Törtek

A törteket a -pxì, szó segtségével képezzük,
kivéve a felet és a harmadot.

félmawlhatodpupxì
harmadpanhetedkipxì
negyedtsìpxìnyolcadvopxì
ötödmrrpxìkilencedvolawpxì

Speciálisan: mefan kétharmad (kétszer pan).

Megjegyzés: A törteket főnévként kezeljük.

Törtrészek többszöröseit úgy állítjuk elő, hogy kombináljuk a számot a törttel. Ne felejtsük el, hogy a számot melléknévként használjuk, tehát az  –a–  toldalékot hozzá kell tennünk.

munea mrrpxì - két ötöd
kinäa vopxì - hét nyolcad


Hasznos Információ
Itt található a LearnNavi.org Számok.
PDF on Website! Media - Category: Na’vi Number SystemUtószó:
So, I hope that this post is helpful.
Források: Szótár: Na'vi - Német, Na'vi - Grammar and Rules (Nyelvtan és szabályok), és a Horen Lì'fyayä leNa'vi.

Kérem, aki hibát talál benne, vagy javaslata van vele kapcsolatban, szóljon! - Irayo!

- ta Tìtstewan

Irayo ma P.A.'li makto!


Edit: Post reworked
« Last Edit: February 25, 2016, 09:45:38 am by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9804
 • de Germany
 • Karma: 321
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #1 on: April 11, 2013, 11:52:48 pm »
Kaltxì ayngaru!

Please check out this thread for new (reworked) files here! :D


Edit: I changed the link. For the new content, just scroll down.
- ta Tìtstewan
« Last Edit: April 15, 2013, 03:32:16 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9804
 • de Germany
 • Karma: 321
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #2 on: April 13, 2013, 06:26:31 am »
Post reworked and corrected. :)

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9804
 • de Germany
 • Karma: 321
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #3 on: July 16, 2013, 02:13:43 pm »
Kaltxì ayngaru!

I want to update the Na'vi numbers files, also I want to fix some mistakes.
What would this mean in your language?
To write a big number, use this schema:
(prefix + zazam) + (prefix + vozam) + (prefix + zam) + prefix + vo(l) + suffix
Any parts in parentheses can be omitted.


Irayo nìtxan ulte Eywa ayngahu!
 - Tìtstewan
« Last Edit: July 16, 2013, 06:30:39 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2859
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #4 on: July 21, 2013, 02:47:10 pm »
What would this mean in your language?
To write a big number, use this schema:
(prefix + zazam) + (prefix + vozam) + (prefix + zam) + prefix + vo(l) + suffix
Any parts in parentheses can be omitted.It means:
Nagy számok írásakor ezt a képletet használd:
(előtag+ zazam) + (előtag+ vozam) + (előtag+ zam) + előtag+ vo(l) + utótag
A zárójelekben bármelyik tag elhagyható.


 :)

facebook: soaia leNa`vi

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9804
 • de Germany
 • Karma: 321
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #5 on: July 21, 2013, 02:51:43 pm »
Irayo ma P.A.'li makto!! :D

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9804
 • de Germany
 • Karma: 321
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #6 on: April 03, 2014, 11:04:23 pm »
Kaltxì ma smuk!

I've updated this thread plus the files, regarding to this comment from Pawl on Na'viteri.


I have sent a PM to Markì to add these files to the LN website -> tìmweypey ;)
I will also try to update the LN Number converter...


Eywa ayngahu!

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, or the Twentieth Century-Fox Film Corporation.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi