Author Topic: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)  (Read 74656 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #120 on: July 02, 2010, 05:03:32 am »
An \href{http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/DictionaryNavi.pdf}{English - Na'vi dictionary}, and a \href{http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/NaviCatDictionary.pdf}{Dictionary Categorised by Parts of Speech} are provided, and may be helpful when searching fails. Translations are also available in \href{http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/NaviDictionary_de.pdf}{German}, \href{http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/NaviDictionary_ptbr.pdf}{Português}, and \href{http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/NaviDictionary_est.pdf}{Estonian}. There are also other, unfinished translations in other languages available.
Egy \href{http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/DictionaryNavi.pdf}{Angol - Na'vi szótár}, és egy \href{http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/NaviCatDictionary.pdf}{Szótfajok szerint kategorizált Szótár} elérhető, és talán segíteni fog sikertelen keresés esetén. A fordítók szintén elérhetőek  \href{http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/NaviDictionary_de.pdf}{Német}, \href{http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/NaviDictionary_ptbr.pdf}{Portugál}, és\href{http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/NaviDictionary_est.pdf}{Észt}. Egyéb nyelvű változatok is elérhetőek többé-kevésbé kész állapotban.


facebook: soaia leNa`vi

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #121 on: July 02, 2010, 05:22:58 am »
These are illegal words that are not from Frommer: I have included them as they are in the corpus, but they are not to be regarded as Na'vi words. The following words, or their roots, either break syllable rules that Frommer set forth, or have at least one of the following illegal sounds, spellings, or digraphs:
Ezek illegális szavak, nem Frommertől származnak: belevettük őket a mi változatunkba is, de nem tekinthetjük őket Na’vi szavaknak. A következő szavak, vagy azok szótövei vagy sértik a Frommer által alkotott szótag-szabályokat, vagy legalább egyet tartalmaznak a következő illegális hangok, betűk vagy digrammák (kettős betű egy hang jelölésére) közül:


facebook: soaia leNa`vi

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #122 on: July 02, 2010, 05:51:40 am »
\par {\bf The IPA is currently under revision: only A-R is currently updated.}\par This is the definitive dictionary for Na'vi, the language created by Dr. Paul Frommer for the film Avatar. The words within come directly from, or are derived from, Frommer. Thanks are certainly to be given to the following people for their monumental efforts: Dr. Frommer, Karyu Amawey, all the people in the change log, and everyone on IRC, Skype, and the \href{http://forum.learnnavi.org}{Learn Na'vi} site. \par Some notes: Compound non-inflected words and loan words from English have been noted. The traditional Na'vi transcription in use by Frommer has been maintained throughout: the IPA transcription is given as well. Some lenited words have been included if in the official corpus. Some inflected words are included here, if their inclusion is deemed particularly useful. Note that adpositions are free if before their modifier, but are bound as a suffix if situated after it.\par \textbf{Bold} indicates Na'vi word. {\sl Italics} indicate English definition. Plain text indicates grammatical categorisation: parentheses indicate «x» represents an infix, where {\it t}«pre-first»«1»{\it ar}«2»{\it on} are the positions: I have included periods in the IPA to mark where infixes are to be placed, as in {\it t.ar.on} - this is not standard IPA, but I deem it useful. Transitivity is marked if known: words marked v. are either unattested or ambitransitive, or their transitivity is unable to be deduced. Knowledge of lenition processes, including vowel reduction and ellision, will be assumed. Note also that allomorphs, where specified, are subject only to personal preference, and not syntactic or morphological rules. There are several useful appendices that hold further information. \\
\par {\bf Az IPA (International Phonetic Association) / nemzetközileg használt fonetikai (hangtani) átírás jelenleg átdolgozás alatt áll.
: csak A-R van frissítve.}\par Ez itt A Na’vi szótár; azé a nyelvé, melyet Dr. Paul Frommer alkotott az Avatar című filmhez. A szavak egyenesen Frommertől származnak, vagy az ő szavaiból erednek. Kétségkívül köszönettel tartozunk a következő személyeknek hatalmas erőfeszítéseikért: Dr. Frommer, Karyu Amawey (?), mindazok akik a „változtatások oldal”-on dolgoznak (mi az magyarul? Ez valami netes izé…), mindenki a IRC-n, (na, itt a másik…),  Skype-on, és a \href{http://forum.learnnavi.org}{Learn Na'vi}  oldalon.
 \par Néhány megjegyzés: Az összetett nem ragozott szavakhoz és az angolból átvett jövevényszavakhoz megjegyzéseket fűztünk. A Frommer által használt  Na’vi helyesírást végig megtartottuk; a IPA átírás is adott. Néhány olyan szót is belevettünk az eredetibe, melyek az elhajlást/gyengülést (?) példázzák (lenition=elhajlás? Gyengülés?).. Ragozott alakok is találhatók itt, amennyiben említésük különösen hasznosnak bizonyult. Jegyezzük meg, hogy az adpozíciók (adposition: erre sincs magyar szó! Toldalékok? Mi legyen?) szabadok (külön írandók), ha a módosító szó előtt állnak, de utótagként  kötöttek (egybeírandók), ha a módosító szót követik.
\par \textbf{Vastag betűk} mutatják a Na’vi szavakat. {\sl Dőlt betűk} a magyar meghatározásokat. . Sima betűvel szedve található a nyelvtani besorolás,  zárójelben tüntetjük fel az <infixeket>, ahol  pl.  {\it t}«nulladik»«1»{\it ar}«2»{\it on} a pozíciójukat (helyzetüket) jelöli: A fonetikus átírásban pontok jelölik a lehetséges infixek helyeit, pl {\it t.ar.on} - ez nem szabványos IPA átírás, de nekünk hasznos. . Jelezzük az igék tárgyas vagy tárgyatlan voltát, ha az ismert; a csak v-vel (igével) jelölt szavak vagy lehetnek tárgyasak és tárgyatlanok is, vagy nem lehet eldönteni róluk… Feltételezzük az elhajlás mibenlétének ismeretét, beleértve a magánhangzó elhagyását és az „ellision”-t (ez megint mi???).
Szintén megjegyzendő, hogy ahol a szóalak változatait részletezzük, ott a használatuk csak egyéni ízlés kérdése, nem szabályozzák azt mondattani vagy morfológiai (szóalaktani) szabályok. A szótár végén néhány hasznos függelék található további információkkal.

\\facebook: soaia leNa`vi

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #123 on: July 02, 2010, 06:08:07 am »
This is an English to Na'vi dictionary. Abuse it well. Eternal thanks be to Tuiq for automating this. \textbf{Bold} indicates English words. {\sl Italics} indicate the Na'vi equivalent. Plain text indicates grammatical categorisation: parentheses indicate further notes. «x» represents an infix, where {\it t}«pre-first»«1»{\it ar}«2»{\it on} are the positions. Proper nouns have been capitalised. -- and + indicates that an affix or adposition can fall on either side. Knowledge of lenition processes will be assumed. Elision sometimes occurs, but only in song. \\
Ez egy Magyar-Na’vi szótár. Használjátok ki jól. Örök hála Kifnek, hogy automatizálta. \textbf{Vastag betűk} mutatják a magyar szavakat. {\sl Dőlt betűk} a Na’vi megfelelőjüket. Sima betűvel szedve található a nyelvtani besorolás: a zárójelekben további megjegyzések. Ez :«x» infixet jelent, ahol  pl.  {\it t}«nulladik»«1»{\it ar}«2»{\it on} a pozíciójukat (helyzetüket) jelöli. A tulajdonneveket nagybetűvel kezdjük.  A – és a + azt jelzi, hogy egy affix (=toldalék?) vagy egy adposition (=?) a szó bármely oldalára kerülhet. Feltételezzük az elhajlás mibenlétének ismeretét. Néha előfordul elision(=?), de csak dalokban.facebook: soaia leNa`vi

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #124 on: July 02, 2010, 06:24:27 am »
This is a Na'vi Dictionary, categorised by Part of Speech. Thank Tuiq for allowing it to be. \textbf{Bold} indicates Na'vi word. {\sl Italics} indicate English definition. Plain text indicates grammatical categorisation: parentheses indicate further notes. I have included periods in the IPA to mark where infixes are to be placed, where {\it t}«pre-first»«1»{\it ar}«2»{\it on} are the positions. Proper nouns have been capitalised. Knowledge of lenition processes, including vowel reduction and ellision, will be assumed. Note also that allomorphs, where specified, are subject only to personal preference. \\
Ez egy szófajok szerint kategorizált Na’vi szótár. Köszi, Kif, hogy létrehoztad.
\textbf{Vastag betűk } mutatják a Na’vi szavakat. {\sl Dőlt betűk} a magyar meghatározásokat. Sima betűvel szedve található a nyelvtani besorolás: a zárójelekben további megjegyzések. A fonetikus átírásban pontok jelölik a lehetséges infixek helyeit, ahol  pl.  {\it t}«nulladik»«1»{\it ar}«2»{\it on} a pozíciójukat (helyzetüket) jelöli. A tulajdonneveket nagybetűvel kezdjük.  Feltételezzük az elhajlás mibenlétének ismeretét, beleértve a magánhangzó elhagyását és az „ellision”-t. Szintén megjegyzendő, hogy ahol a szóalak változatait részletezzük, ott a használatuk csak egyéni ízlés kérdése.
\\

facebook: soaia leNa`vi

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #125 on: July 02, 2010, 06:32:08 am »
I have edited this dictionary too many times not to assume that it will have errors. {\bf Rutxe}, if you note any, let me know \href{http://forum.learnnavi.org/index.php?topic=341.0}{here}, and I will change them. As for version number, I'll change the first digit when there is a big change. I'll update .0x0 when I make a significant, but not large change. Finally, I'll edit the .00x number when I've made tiny edits. Refer to the Change Log for explanation. \par Many, many thanks are to be given to Tuiq, who took the time and had the skill to put this dictionary into an online database, to help other translators and make the process of changing this dictionary much easier.
A szótár szerkesztés alatt áll, feltételezhetően akadnak még benne hibák. Rutxe, aki talál ilyet benne, jelezze \href{http://forum.learnnavi.org/index.php?topic=341.0}{itt}(illetve hol is?, esetleg itt?: http://forum.learnnavi.org/navi-nyelvtan/eyawr-sasi-ayliutseng-(szotarjavitas)/15/ , hogy kijavíthassuk. A verziószám mutatja a változtatásokat. Az első számjegy megváltozik, ha nagy mértékben belejavítottunk. 0x0 (a 2. számjegy?),  ha a javítás jelentős, de nem túl nagy. Végül 00x (a 3. számjegy?), ha egészen apró a változás. A hozzájuk tartozó magyarázatokat a „eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)”  oldal tartalmazza.
Sok-sok köszönet jár Kifkeyä Narinak, aki arra használta az idejét, és a tehetségét, hogy ez a szótár egy online adatbázissá váljon, hogy segítse a fordítókat, és megkönnyítse a szótár javítását.
« Last Edit: July 02, 2010, 06:58:22 am by P.A.'li makto »

facebook: soaia leNa`vi

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #126 on: July 02, 2010, 06:57:02 am »
The following are charts of Na'vi numbers. Note that it is not a decimal, but an octal system. Underlining indicates where the stress ought to fall. The numbers 8 and 9 are included for terrestrial number reference, such as in phone numbers. They do not signify the value of 8 or 9.
A következő táblázatban a Na’vi számokat foglaltuk össze. Fontos megjegyezni, hogy ez nem tízes, hanem nyolcas alapú számrendszer! Aláhúzás jelzi, hogy hova esik a hangsúly. A 8-as és 9-es számjegyek földi  hivatkozásként szerepelnek, pl telefonszámokhoz. Ezek nem jelentik a nyolc és a kilenc értékét!  (Felkiáltójelet tettem, mert ez szerintem fontos.)

Na, ezt legalább értem is...
« Last Edit: July 02, 2010, 07:13:11 am by P.A.'li makto »

facebook: soaia leNa`vi

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #127 on: July 02, 2010, 07:39:08 am »
% READ THIS (but you don't have to copy it, of course)% Different languages, different ways of sorting. I'm not sure what Perl's performance is like so you may want to define own sorting "properties"% Seperated by whitespaces it takes several arguments% First: The letter to be replaced. This IS CASE SENSITIVE: If you only define Ä and not ä, it won't sort ä correctly. And there will be a seperate 'ä' category.% Second: Char to be replaced. If you want that Ä is before A, set it to A1. If you want it to be behind (all other) As, set it to A}. You can set any letter you want, for example AB would procude: AA < Ä = AB < AC% Third: Char under which it should be categorized (you know, these sections). This should be uppercased.% A few examples:% Ä A1 A% ä a1 A% This sorts all Ä and Ä under the category 'A', where it will be at the beginning.% Ñ N} N% ñ n} N% This will sort Ñ and ñ under the category 'N', where it will be after all other n. The same is used in the normal dictionary with ä and ì.% Please note that comments here are only pseudo-tex. You can not use TeX here. It's parsed by Perl.
% OLVASD EL (de természetesen nem kell lemásolnod)% Más-más nyelv, más-más csoportosítás/besorolás (?). Nem tudom biztosan Perl hogyan viszi ezt véghez (? Ki?), szóval lehet hogy saját besorolási módot akarsz meghatározni. % Több érv szól a szóközzel (whitespace=szóköz?) való megkülönböztetés mellett. % Első: A helyettesítendő betű. Ez kényes kérdés: Ha Ä-t határozol meg, és nem ä-t, nem fogja az ä-t helyesen besorolni. És lesz egy különálló 'ä' kategória.% Második: A helyettesítendő karakter (char=karakter?). Ha azt akarod, hogy az Ä az A előtt legyen, tedd   A1-be. Ha azt akarod, hogy minden más fajta A után következzen, tedd A}-be. Bármilyen betűt betehetsz, amilyet csak akarsz, például az AB ezt adja ki: AA < Ä = AB < AC% Harmadik: A karakter, amely alatt kategorizálni kell (tudod, csoportok/bekezdések?). Ezt nagybetűvel kell írni.% Néhány példa:% Ä A1 A% ä a1 A% Ez besorol minden Ä-t és ä-t az 'A' kategóriába, annak is az elejére. % Ñ N} N% ñ n} N% Ez besorol minden Ñ-t és ñ-t az 'N' kategóriába, ahol is minden egyéb n után következik. Ugyanezt használják a normál szótárban az ä-val és az ì-vel.% Megjegyzés:a magyarázat itt csak „pseudo-tex” (?). Itt nem használható „tex” (? Talán text? Szöveg?). Perl által elemzett. (?)

Ez teljesen kínai...

facebook: soaia leNa`vi

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #128 on: July 02, 2010, 07:59:26 am »
\indent I have sourced every word as best as I could. This sourcing is placed in a subscript after the IPA transcription, and tells where I, or the source from which I received a word, initially got their word from Frommer. In early March, Frommer sent us a list of words which he had: these are the definitive source now, and not the ASG. Some words are not present in this list, and so, in order of validity, from most to least:
\bekezdés
Minden szó eredetét megállapítottuk legjobb tudásunk szerint. Ez az eredetmeghatározás egy jegyzetben található az IPA átírás után, és megmondja, hogy eredetileg honnan származik egy-egy szó. Március elején Frommer küldött nekünk egy listát a meglévő szavakról: most ez a végleges forrás, nem pedig a „Túlélési kézikönyv”. Néhány szó nem szerepel ezen a listán, érvényességi (csökkenő) sorrendben:


Na. Na? És most?

facebook: soaia leNa`vi

Offline Kifkeyä Nari

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1701
 • Karma: 45
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #129 on: July 02, 2010, 12:37:51 pm »
Na?Na?
Azért idő felvinni... :)
De megvan.
Néhény helyen belnenyúltam aszerint, hogy hova kerül, illetve ha látszott mit akart leírni az adott helyen. Bár kedves volt, de "Tuiq"-kat visszírtam, mert ott őt illeti az elismerés. De találtam egy helyet ahova lehet egy nevet írni aki a helyi verziót rögzíti. Oda írtam be amit annyira eröltettél. Találtam egy részt ahova lehet tudnánk saját lokalizációs szöveget is írni (ez csak egyenlőre tipp), de akkor az egész program jelnleg még kiakad.
Pár rövid kifejezést (ami nem volt még lefordítva és nem volt nehéz) én is írtam még be, de így is van még 1-2 angol rész.
Kérlek nézd meg. Hadonlítsd össza az angollal. Ami meg még kérdőjelesen maradt, azt meg majd kitaláljuk még.
http://eanaeltu.learnnavi.org/dicts/NaviDictionary_hu.pdf
http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/DictionaryNavi_hu.pdf
http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/DictionaryNavi_hu.pdf

http://eanaeltu.learnnavi.org/dicts/NaviDictionary.pdf
http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/DictionaryNavi.pdf
http://mwf-data.clonk2c.ch/dvi/attach/DictionaryNavi.pdf


Még annyi, hogy amit kérdeztél, hogy értem -e arra a válasz: nem.
Nem is találtam hova való, így hagytam egyenőre. Az ICQ és Skype ugyan olyan beszélő progik mint az MSN.

A change log-ot (Változások listája) nem fogjuk fordítani, mert az leghet 2 naponta változik. Most is már teljesen más van benne..
Ezen kívül kettőnél találtam kis módosulát. Ezt meg tudnád nézni és elküldeni magyarul?

Quote
Concerning syllables, where not made clear by Frommer, the divisions have been split in accordance with the Maximum Onset Principle.

Quote
I have included periods in the IPA to mark syllable divisions, and mid-dots to show infix positions (for beginners), as in {\it t$\cdot$a.\textfishhookr $\cdot$on}. Irregular infixes are marked with {\it (ii)}.

Köszi.
Kif.

Offline Kifkeyä Nari

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1701
 • Karma: 45
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #130 on: July 02, 2010, 12:42:26 pm »
Ja említettem, hogy egyszer kiakasztottam a fordítót, és akor volt a hibaüzenetekben egy ilyen:
Quote
Babel  and hyphenation patterns for english, usenglishmax, dumylang, noh
yphenation, croatian, ukrainian, russian, bulgarian, czech, slovak, danish, dut
ch, finnish, basque, french, german, ngerman, ibycus, greek, monogreek, ancient
greek, hungarian, italian, latin, mongolian, norsk, icelandic, interlingua, tur
kish, coptic, romanian, welsh, serbian, slovenian, estonian, esperanto, upperso
rbian, indonesian, polish, portuguese, spanish, catalan, galician, swedish, pin
yin, loaded.

Lehet rosszúl értelmezem, de ez jelentheti az, hogy párhuzamosan már ennyi vátozatban fejlesztjük a szótárt.
Ha így van, akkor lehet ez még világnyelv.  ;D

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #131 on: July 02, 2010, 01:05:36 pm »
A két kis idézet fordítása:

Ami a szótagokat illeti, ahol Frommer nem tette egyértelművé, ott a szótaghatárokat a Maximum Onset Principle (?) szerint határoztuk meg.

Az IPA átírásban alsó pontokkal jelöltük a szótaghatárokat és középső pontokkal az infixek helyét (a kezdők kedvéért), mint  itt:{\it t$\cdot$a.\textfishhookr $\cdot$on}. A rendhagyó infixeket {\it (ii)} jelöli.
 
A többit holnap. Szívesen!

facebook: soaia leNa`vi

Offline Kifkeyä Nari

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1701
 • Karma: 45
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #132 on: July 02, 2010, 01:20:45 pm »
óóóóóó
Köszönöm.

Offline tsrräfkxätu

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 838
 • Karma: 28
 • pic by chikinrise.deviantart.com (cropped)
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #133 on: July 02, 2010, 06:33:53 pm »
A két kis idézet fordítása:

Ami a szótagokat illeti, ahol Frommer nem tette egyértelművé, ott a szótaghatárokat a Maximum Onset Principle (?) szerint határoztuk meg.

Az IPA átírásban alsó pontokkal jelöltük a szótaghatárokat és középső pontokkal az infixek helyét (a kezdők kedvéért), mint  itt:{\it t$\cdot$a.\textfishhookr $\cdot$on}. A rendhagyó infixeket {\it (ii)} jelöli.
 
A többit holnap. Szívesen!

A MOP azt mondja, hogy szótagolásnál, ha egy mássalhangzó az előző vagy a következő szótagba egyaránt tartozhat, akkor a következő szótaghoz kell sorolni, így annak a nyitányát fogja képezni/hosszabbítani. Például a taron a nyelv fonotaktikai szabályai (melyeket itt találsz a Phonetics and Phonology címszó alatt) szerint felbontható lenne úgy is, hogy tar-on, és úgy is, hogy ta-ron. Ha a MOP érvényben lenne a na’viban, akkor csak az utóbbi megoldás lenne helyes. Magyarul nem tudok, de úgy rémlik, hogy ott is érvényesül a MOP, azzal a kikötéssel, hogy a második szótagba legfeljebb egy msh vihető át.
párolt zöldség — muntxa fkxen  

Offline Kifkeyä Nari

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1701
 • Karma: 45
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #134 on: July 03, 2010, 06:23:15 am »
A MOP azt mondja, hogy szótagolásnál, ha egy mássalhangzó az előző vagy a következő szótagba egyaránt tartozhat, akkor a következő szótaghoz kell sorolni, így annak a nyitányát fogja képezni/hosszabbítani. Például a taron a nyelv fonotaktikai szabályai (melyeket itt találsz a Phonetics and Phonology címszó alatt) szerint felbontható lenne úgy is, hogy tar-on, és úgy is, hogy ta-ron. Ha a MOP érvényben lenne a na’viban, akkor csak az utóbbi megoldás lenne helyes. Magyarul nem tudok, de úgy rémlik, hogy ott is érvényesül a MOP, azzal a kikötéssel, hogy a második szótagba legfeljebb egy msh vihető át.

Na ehhez még párszór neki kell futnom, hogy felfogjam .... :)

Amúgy amit P.A.'li makto kérdezett az mi lehet?
„ellision”

Kif.

Offline tsrräfkxätu

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 838
 • Karma: 28
 • pic by chikinrise.deviantart.com (cropped)
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #135 on: July 03, 2010, 06:33:01 am »
A MOP azt mondja, hogy szótagolásnál, ha egy mássalhangzó az előző vagy a következő szótagba egyaránt tartozhat, akkor a következő szótaghoz kell sorolni, így annak a nyitányát fogja képezni/hosszabbítani. Például a taron a nyelv fonotaktikai szabályai (melyeket itt találsz a Phonetics and Phonology címszó alatt) szerint felbontható lenne úgy is, hogy tar-on, és úgy is, hogy ta-ron. Ha a MOP érvényben lenne a na’viban, akkor csak az utóbbi megoldás lenne helyes. Magyarul nem tudok, de úgy rémlik, hogy ott is érvényesül a MOP, azzal a kikötéssel, hogy a második szótagba legfeljebb egy msh vihető át.

Na ehhez még párszór neki kell futnom, hogy felfogjam .... :)

Amúgy amit P.A.'li makto kérdezett az mi lehet?
„ellision”

Kif.

Magyar nevét nem tudom, talán elízió, vagy körülírva ejtéskönnyítő hangvesztés? A lényeg, hogy kiesik egy hang (vagy szótag), hogy könnyebb legyen a szót kiejteni. A na’viban hol van ilyen?
párolt zöldség — muntxa fkxen  

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #136 on: July 03, 2010, 07:12:17 am »
Quote
Magyar nevét nem tudom,
Na ez a bajom nekem is! Ez van, amikor a suliban semmit nem fordítunk le magyarra..., a szótárban meg nincs benne...
Quote
kiesik egy hang (vagy szótag), hogy könnyebb legyen a szót kiejteni. A na’viban hol van ilyen?
Talán 'eylan---> eylan...
« Last Edit: July 03, 2010, 07:14:36 am by P.A.'li makto »

facebook: soaia leNa`vi

Offline tsrräfkxätu

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 838
 • Karma: 28
 • pic by chikinrise.deviantart.com (cropped)
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #137 on: July 03, 2010, 07:50:35 am »
Quote
kiesik egy hang (vagy szótag), hogy könnyebb legyen a szót kiejteni. A na’viban hol van ilyen?
Talán 'eylan---> eylan...

Nem, mert az lenition (gyengülés), amit a toldalék idéz elő, illetve az ay+ elhagyása lehetne, ha feltételezzük, hogy attól könnyebb kiejteni. Lentebb különben "elhajlásnak" írtad, ami nekem furcsa, de ha így van magyarul, ám legyen. A vowel reduction viszont nem magánhangzó elhagyása (az lenne az elision), hanem hangzóredukció inkább (ilyen az angolban az összes schwa).

Ez persze mind nem nagyon érdekes, csak nem értem, hogy jönnek ezek a dolgok na’vihoz, meggyőződésem, hogy T-nek fogalma sincs miről beszél. :D
Úgyhogy be is szólok neki. :D
párolt zöldség — muntxa fkxen  

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #138 on: July 03, 2010, 07:58:34 am »
Nem tudom, az "elhajlás" honnan rémlik nekem, egyszerűen csak bevillant, de nem teszem le a nagyesküt, hogy ez így van, mert írásos nyomát nem találtam...! Engem totál összezavart ez az egész szótárfordítás, gyakran van az az érzésem, hogy most vagy én vagyok teljesen hülye ehhez, vagy...

facebook: soaia leNa`vi

Offline tsrräfkxätu

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 838
 • Karma: 28
 • pic by chikinrise.deviantart.com (cropped)
Re: eyawr säsi aylì’utseng (szótárjavítás)
« Reply #139 on: July 03, 2010, 08:21:00 am »
Nem tudom, az "elhajlás" honnan rémlik nekem, egyszerűen csak bevillant, de nem teszem le a nagyesküt, hogy ez így van, mert írásos nyomát nem találtam...! Engem totál összezavart ez az egész szótárfordítás, gyakran van az az érzésem, hogy most vagy én vagyok teljesen hülye ehhez, vagy...

Nem-nem, ne aggódj! Ezúttal kivételesen T mester fogott mellé. :D

Ezt az elhajlás dolgot viszont én sem találom sehol. Szerintem, ha neked jó, maradjunk a gyengülésnél, mert egyrészt azt használjuk itt a kezdetek óta, másrészt meg a latin tő is azt jelenti.
párolt zöldség — muntxa fkxen  

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi