Author Topic: A na’vi számok rendszere  (Read 5111 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
A na’vi számok rendszere
« on: March 12, 2013, 04:37:41 am »
A na’vi számok rendszere

Bevezetés:
Kaltxì ma smuktu!
Arra gondoltam, megírom, “Hogyan használjuk a na’vi számok rendszerét”. :)
Mindent a  Na'vi-Német Szótár, Na'vi - Grammar and  Rules (Nyelvtan és szabályok), és a Horen Lì'fyayä leNa'vi című forrásművekből vettem,
majd itt összefoglaltam. :)
Itt most csak a na’vi nyelv számrendszerét tárgyalom, és remélem, hogy mindent érthetően írtam le.
Ez a PDF file az általam (Tìtstewan) írt német változat fordítása. Magyarra fordította P.A.'li makto.A na’vi nyelv nyolcas számrendszert használ, melynek alapja a nyolcas szám.
Ahelyett, hogy az m x 10 + n, alakú számokat használná, a na’vi nyelvben az m x 8 + n alakban írt számok léteznek.
Például, 4 x 8 + 4 = 448.3610 és 448 egyenlők.
Megjegyzés: A jobb alsó indexbe írt számok a számrendszer alapját jelzik.

Kezdjük a na’vi alapszámaival:

Alapszámok

Szám       Na’vi                Alap      Egyéb
0kew   
1'aw  -aw
2muneme--mun
3pxeypxe--pey
4tsìngtsì--sìng
5mrrmrr--mrr
6pukappu--fu
7kinäki--hin
8vol (108)vo-
64zam (1008)za-
512vozam (10008)voza-
4096zazam (100008)zaza-


Ha nyolcnál nagyobb számokat akarunk használni, az a következőképpen történik:

kilenc      volaw      vol + -aw      ->  8 + 1
tízvomunvo(l) + -mun->  8 + 2

Megjegyzés: Az l a vol-ból kiesik, ha  a következő rész mássalhangzóval kezdődik.

Hasonlóan történik az ötvennél nagyobb számok képzése is.
Ebben az esetben a következő sémát használjuk:
Alap + vol + Egyéb

harminckettő     tsìvoltsì- + volnégyszer 84 x 108
ötvenhárompuvomrr      pu- + vo(l) + -mrr     hatszor 8 + 5     6 x 108 + 5

1. Táblázat


Megjegyzés: Az m a zam-ból kiesik, ha a következő rész mássalhangzóval kezdődik.

A táblázatban vannak 6410-nél nagyobb számok is. 6410 egyenlő 1008-nal.

hatvanötzamaw      zam + -aw      6410 + 1    1008 + 1
hatvannyolczasìngza(m) + -sìng6410 + 41008 + 4


Nagy számok

Táblázat:


Nagy számok írásakor a következő sémát követjük:
Alap + X + Y + Egyéb, ahol X lehet za(m), voza(m) or zaza(m) és Y lehet Alap + vo(l).

háromszáznyolcvannégypuzampu- + zamhatszor  64
38410 6008 6  x  10086  x  6410
négyszázhatvanegykizavomrr    ki- + za + vo + -mrr   hétszer  64  +  8  +  5
46110 7158 7  x  100810857  x  64108105
négyszázkilencvennyolckizapuvomun  ki- + za + pu- + vo + -mun   hétszer  64 + hatszor  8 + 2
49810 7628 7  x  10086  x  10827  x  64106  x  8102

Ha ennél is nagyobb számot akarnánk mondani vagy írni, az jelenleg nem lehetséges, mert új szóra lenne szükségünk a 32768 (1000008) és 8-nak ennél nagyobb hatványaira. 


A számok használata

A számokat melléknevekként használjuk.
Példák:
5 fa --> mrra utral / utral amrr      -> szám + a <- mely a főnévre utal.
14 személy --> vofua tawtute / tawtute avofu

Írhatjuk számjegyekkel is:
5 fa --> °5a utral / utral a5°      -> ° + szám + a <- mely a főnévre utal.
14 személy --> °16a tawtute / tawtute a16°

A fok jele ° azt jelzi, hogy a számot nyolcas számrendszerben kell érteni.  Másik jelölési lehetőség a jobb alsó indexbe írt 8-as.


Nem na’vi számok

A na’vi számok között két jövevényszó is van. Ezek az 'eyt és a nayn.
Ezeket nem használjuk számolásnál (aki mégis ezt teszi, azt Palulukan megeszi!  :)), csakis számjegyekként. Például telefonszámokban, rendszámtáblán, stb.


Sorszámnevek

A sorszámneveket a -ve utótaggal képezzük.

Táblázat:Ismétlések (gyakoriság)

Az ismétlések számát (például ötször, hétszer, stb.) az alo szó segítségével fejezzük ki, melyet főnévként használunk:

ötször: alo amrr / mrra alo
hatszor: alo apukap / pukapa alo

Ezt továbbfejleszthetjük:
ötödik alkalommal: alo amrrve / mrrvea alo
hatodik alkalommal: alo apuve / puvea alo

Érvényes szavak:
   egyszer: 'awa alo / alo a'aw      (majdnem mindig 'awlo-nak rövidül)
   kétszer: munea alo / alo amune   (majdnem mindig melo-nak rövidül)
   háromszor: pxeya alo / alo apxey   (majdnem mindig pxelo-nak rövidül)


Törtek

A törteket a -pxì, szó segtségével képezzük,
kivéve a felet és a harmadot.

félmawlhatodpupxì
harmadpanhetedkipxì
negyedtsìpxìnyolcadvopxì
ötödmrrpxìkilencedvolawpxì

Speciálisan: mefan kétharmad (kétszer pan).

Megjegyzés: A törteket főnévként kezeljük.

Törtrészek többszöröseit úgy állítjuk elő, hogy kombináljuk a számot a törttel. Ne felejtsük el, hogy a számot melléknévként használjuk, tehát az  –a–  toldalékot hozzá kell tennünk.

munea mrrpxì - két ötöd
kinäa vopxì - hét nyolcad


Hasznos Információ
Itt található a LearnNavi.org Számok.
PDF on Website! Media - Category: Na’vi Number SystemUtószó:
So, I hope that this post is helpful.
Források: Szótár: Na'vi - Német, Na'vi - Grammar and Rules (Nyelvtan és szabályok), és a Horen Lì'fyayä leNa'vi.

Kérem, aki hibát talál benne, vagy javaslata van vele kapcsolatban, szóljon! - Irayo!

- ta Tìtstewan

Irayo ma P.A.'li makto!


Edit: Post reworked
« Last Edit: February 25, 2016, 09:45:38 am by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #1 on: April 11, 2013, 11:52:48 pm »
Kaltxì ayngaru!

Please check out this thread for new (reworked) files here! :D


Edit: I changed the link. For the new content, just scroll down.
- ta Tìtstewan
« Last Edit: April 15, 2013, 03:32:16 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #2 on: April 13, 2013, 06:26:31 am »
Post reworked and corrected. :)

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #3 on: July 16, 2013, 02:13:43 pm »
Kaltxì ayngaru!

I want to update the Na'vi numbers files, also I want to fix some mistakes.
What would this mean in your language?
To write a big number, use this schema:
(prefix + zazam) + (prefix + vozam) + (prefix + zam) + prefix + vo(l) + suffix
Any parts in parentheses can be omitted.


Irayo nìtxan ulte Eywa ayngahu!
 - Tìtstewan
« Last Edit: July 16, 2013, 06:30:39 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Pam (P.A.'li makto)

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2876
 • hu Hungary
 • Karma: 51
 • Sa'nok 'Eviyä
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #4 on: July 21, 2013, 02:47:10 pm »
What would this mean in your language?
To write a big number, use this schema:
(prefix + zazam) + (prefix + vozam) + (prefix + zam) + prefix + vo(l) + suffix
Any parts in parentheses can be omitted.It means:
Nagy számok írásakor ezt a képletet használd:
(előtag+ zazam) + (előtag+ vozam) + (előtag+ zam) + előtag+ vo(l) + utótag
A zárójelekben bármelyik tag elhagyható.


 :)

facebook: soaia leNa`vi

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #5 on: July 21, 2013, 02:51:43 pm »
Irayo ma P.A.'li makto!! :D

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: A na’vi számok rendszere
« Reply #6 on: April 03, 2014, 11:04:23 pm »
Kaltxì ma smuk!

I've updated this thread plus the files, regarding to this comment from Pawl on Na'viteri.


I have sent a PM to Markì to add these files to the LN website -> tìmweypey ;)
I will also try to update the LN Number converter...


Eywa ayngahu!

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi