Author Topic: Frommer behöver vår hjälp: officiellt projekt för att utöka ordförrådet  (Read 1428 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Lance R. Casey

 • Ikran Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 948
 • se Sweden
 • Karma: 57
 • Man cenuva métim' andúnë?
I ett brev till LearnNavi.org har Paul Frommer efterfrågat vår hjälp med att utöka na'vis ordförråd. Här nedan följer det i svensk översättning:Kaltxì, ma oeyä eylan mì LearnNavi.org. Oel ayngati kameie nìwotx.

Ett stort tack till er alla för er fortlöpande passion för na'vi, vilken fortsatt är en källa till häpnad och stolthet för mig. Jag önskar att jag kunde besvara all e-post jag fått både snabbt och personligen, men mina förpliktelser som lärare och annat har gjort detta svårt. Jag hoppas att jag kan ta tag i en del av brevhögen inom någorlunda kort, men under tiden ville jag ta tillfället i akt och berätta om några åtgärder jag övervägt för att ta itu med de två mest tryckande behoven inom na'vi-gemenskapen -- att utöka ordförrådet samt lägga ut läromedel för nybörjare.

UTÖKA ORDFÖRRÅDET

Det faktum att många av er nu nått till en punkt där ni använder na'vi för verklig kommunikation är oerhört glädjande och tillfredsställande för mig. Men era ansträngningar har bara understrukit behovet av att utöka na'vis ordförråd. Vårt lexikon är fortfarande litet, med stora luckor som måste fyllas innan språket kan användas med lätthet. Ytterligare 1.000 eller så ord kommer att göra en stor skillnad för oss alla.

För att nå dit skulle jag vilja be er, ayhapxìtu lì'fyaolo'ä leNa'vi -- na'vi-språkgemenskapens medlemmar -- om er hjälp. Många av er vet lika väl som jag, och troligen bättre, vilka ord ni saknar mest -- vilka luckor ni mest skulle vilja ha fyllda så att ni kan kommunicera på ett enklare sätt i ett vidare omfång av situationer. Ayngeyä aysäfpìl oeru tsranteien nìtxan. Era idéer är av stor betydelse för mig. Så jag skulle vilja föreslå ett Lexikonexpansionsprogram enligt följande:

 • Ni i gemenskapen producerar en lista med termer ni känner att ni behöver mest. Listan delas in i tre nivåer, A, B och C, utifrån högsta-, medium- och lägsta prioritet.
 • Tillhandahåll helst inte bara en enkel lista med ord, utan ett flertal betydelser och sammanhang. Om ni till exempel inkluderar "lägga" i listan, förklara då den innebörd ni tänker er: Lägga en bok på ett bord? Lägga ett ägg? Lägga av? Lägga ett golv? Förslag på termer som skulle vara unika för na'vi är välkomna, så länge som ni inkluderar tydliga förklaringar och exempel på användning.
 • För att eliminera så mycket partiskhet som möjligt gentemot ett enskilt språk -- särskilt mitt eget språk, engelskan -- bör ett stort urval av medlemmar i vår mångfaldiga, internationella gemenskap delta. Exempel från icke-engelska språk kommer att vara väldigt viktiga.
 • En praktisk angelägenhet är att en liten kommitté kommer att behöva vara ansvarig för att sammanställa och organisera de slutgiltiga A-, B- och C-listorna innan de kommer till mig. Kommittén bör i idealfallet bestå av internationella medlemmar som redan har omfattande erfarenhet av att hantera era ordlistor samt att hjälpa mig med återkoppling på den strukturella nivån av språket. All redigering de kan komma att göra är för att slå samman och klargöra uppgifterna för att göra mitt arbete lättare och effektivare.
 • Tidsplan: Som en personlig begäran som skulle hjälpa till att passa mitt arbetsschema skulle jag vilja ta emot A- och B-listorna senast den 12 mars, medan C-listan kan följa senare.

Jag kan förvisso inte ge er en fast plan för när jag kan återkomma till er med nya ord, men jag försäkrar er att jag kommer att göra allt jag kan för att matcha er insats med min egen och svara så fort som möjligt. Jag ber er även att förstå att även om jag kommer att göra mitt bästa så kanske jag inte kan ta till mig alla era förslag som de lagts fram. I synnerhet kan det säkert finnas frågor som berör na'vis kultur och dagliga liv vilka jag inte kan, eller borde, besvara innan jag rådfrågat James Cameron, som givetvis är en väldigt upptagen man.

Tack på förhand till er alla för ert deltagande i Lexikonexpansionsprojektet. Jag ser verkligen fram emot att se vad ni kan komma på.

SPRÅKLÄROMEDEL FÖR NYBÖRJARE

Jag kommer snart att starta min egen blogg i vilken jag ämnar publicera successiva na'vi-lektioner, ända från början, med dialog, ordlistor, förklaringar och klickbara länkar så att eleverna kan både höra och see orden och meningarna. Jag återkommer om detta så snart som jag har mer information.


Tack återigen för er insats och er hängivenhet gentemot na'vi, ett språk som nu tillhör oss alla.

'Ivong Na'vi!

ta Pawl

// Lance R. Casey

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi