Author Topic: Dokumenty o na'vijštině v češtině  (Read 15410 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Dokumenty o na'vijštině v češtině
« on: February 01, 2010, 11:22:57 am »
Kaltxì ma tsmuktu, ayoel ngati kameie!

Ať už jsi náhodný návštěvník nebo ostřílený člen fóra, určitě se ti hodí odkazy na dva hlavní dokumenty, které jsme zatím o Na'vijštině přeložili a upravili pro české potřeby.

Na'vijsko-český slovník - pravidelně aktualizovaný překlad Taronyuova vynikajícího PDFka (pozor, nové ještě novější URL angl. originálu)

Na'vijština - shrnutí jazyka - rozsáhlé veledílo vycházející z knihy na Wikibooks, zejména gramatika jazyka

V tomto threadu budeme uveřejňovat aktualizace větších celků gramatiky, které kolektivně dáváme dohromady jinde. Můžete ho ale bez obav použít, pokud jste našli chybu nebo máte jinou připomínku!
« Last Edit: April 21, 2010, 03:12:24 am by Tawtakuk »
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #1 on: February 01, 2010, 12:00:28 pm »
Changelog post hlavního dokumentu:


Poslední update - 18. 4. 2010:
 • Přidáno rozřešení plurálů podstatných jmen začínajících na y - píšeme ayyerik, vyslovujeme ayerik.

Update 29. 3. 2010:
 • Přidány detaily použití k <ìsy>/<asy> a také k <ats>

Update 25. a 27. 3. 2010:
 • Rozšířen odstavec o přízvuku a jeho změnách za určitých situací (-oe- vs. -we-)
 • Vyjasněna asimilace slabikotvorných souhlásek s infixem o stejné souhlásce (záleží na přízvuku!)
 • Přeuspořádána kapitola o zájmenech
 • Přidáno neživotné zájmeno tsaw
 • Nové podkapitoly o ukazovacích, neurčitých a tázacích zájmenech
 • Zcela předělaný přehled použití pádových koncovek - konečně přehledně víme, kdy kterou použít
 • Smazána zmínka o příponě *-lie. Vše nasvědčuje tomu, že násobné číslovky budou -lo.
 • Přeuspořádána první polovina kapitoly o otázkách
 • Nové podkapitoly - zdůraznění výběru a přímé-nepřímé ano/ne otázky...
 • ...včetně nové konstrukce ftxey...fuke

Update 23.3.2010:
 • Rozšířen odstavec o pádových koncovkách - mj. podrobněji pravidla pro genitiv a nová varianta -y
 • Odvozování slov - přidána velmi užitečná příslovečná konstrukce nìfya'o
 • Zmíněn příklad, kdy srake může stát na začátku věty
 • Zmíněna alternativní koncovka násobných číslovek -lo. Snad bude brzy jasno.
 • Přidán idiom pro "máš pravdu"
 • Označena místa, která by si zasloužila zpřehlednění
 • Přiznáno spoluautorství - Alìma Tanhì

Update 20.3.2010:
 • Přidána neurčitá přípona -o, zatím je u zájmenných příslovcí, ale tu sekci asi čeká předělávka
 • Přidány infixy <ìsy> a <asy> - "záměrná budoucnost"
 • Přidána přací částice nìrangal a odstavec o jejím použití
 • Přidána fráze pro "cítím se ____"
 • Přidáno odvozování slov příponou -vi a infixem <awn>
 • Nastíněny násobné číslovky
 • Opraveno hodně dalších drobností - koncovky genitivu, změkčování rázu, přízvuk -an/-e, příkladová věta s tok, ...

Update 13.3.2010:
 • Tabulka předložek je zcela kompletní - přidány všechny, které si Frommer ještě schovával
 • Přidán infix příčestí trpného <awn>, včetně použití
 • Do tabulky zájmenných příslovcí doplněny fratseng a tsafya
 • Částečně přepsána kapitolka o stupňování, potvrzen třetí stupeň přes frato
 • Máme řadové číslovky

Update 7.3.2010:
 • Mírně přepsána sekce s výslovností, hlavně odstavec o rázu. Jo a celou dobu nám v souhláskách chybělo z a nikdo si toho nevšiml :D
 • Upraveny informace o spojce tsnì, navíc dostala samostatnou podsekci
 • Do tabulky přidána předložka luke - "bez"
 • Mezi částice na konci věty zařazena kefyak
 • Opět jedna trefa do šotka, opraveno několik překlepů a chyb ve formátování

Update 6.3.2010:
 • Podle e-mailu od Frommera upřesněno používání dvojného a trojného čísla (pro nepárové/"netrojné" objekty nepovinné, ale vhodné)
 • Podle e-mailu od Frommera upřesněno používání oslovovací částice ma (pro zvířata nepovinná)

Update 4.-5. 3.2010:
 • Do nejčastěji používaných frází přidán idiom pro "hodně štěstí s ____"
 • Do nejčastěji používaných frází přidán idiom pro "vítej / vítejte" (z Frommerova kousíčku v Good Morning America)

Update 24.2.2010:
 • Podle nových informací od Frommera upraveno stupňování, předložka to - "než" - přidána do tabulky
 • Pár oprav formátování

Update 20.2.2010:
 • Dokument je historicky poprvé zcela kompletní a aktuální! Hurá!
 • Provedena kompletní korektura a revize všeho, co už jsme dali dohromady dříve
 • Přeorganizována první kapitola (fonologie), rozšířeny odstavce o přízvuku a elizi/asimilaci
 • Přidána souhrnná tabulka osobních zájmen
 • Seznam předložek změněn na přehlednější tabulku, navíc přibylo pár nových předložek
 • Přidán odstaveček o směrových slovesech
 • Přidána způsobová slovesa pro nesmět/nemuset
 • Přidána původně přehlédnutá kapitolka o odvozování slov, jediné dva podstatné odstavce byly ten o složeninách a ten o změnách slovního druhu (který jsem rozšířil i o to, co na Wikibooku není)
 • Šotek dostal další zásah

update 19.2.2010:
 • Slavnostně odstraněna poznámka o nehotovosti na začátku - sice to ještě bude chtít jednou projít (něco mohlo přibýt), ale jinak už máme všechno prakticky všechno!
 • Dokončen překlad sekce syntax. Potvora pěkně nabobtnala, navíc gramaticky hutným materiálem. Uf.
 • Upraven odstaveček o předložkách a chybka ve fonotaktických pravidlech
 • Tabulka podřadících spojek znatelně rozšířena
 • Podle potvrzených informací o kazuativu přidána jeho funkce pro přechodná slovesa. Velmi zajímavé!
 • Další novinka - už víme, kde je ve větě přirozený důraz. Odstavec o slovosledu v kapitole syntax prozradí, že na začátku
 • A aby toho nebylo málo, tak už známe i ten tajemný evidential. Je to <ats> do 3. pozice a v podstatě znamená možná/prý.

Update 18.2.2010:
 • Syntax je na devadesáti procentech, zbývá už jen podkapitola o přechodnosti a kauzativu
 • Vyrobil jsem vlastní tabulku používání podřadících spojek tak, jak to chápu. Na Wikibooku ji nenajdete, tak doufám, že se bude hodit :)
 • Přidán odstaveček o slabikách (fonotaktická pravidla), který chyběl v kapitole o výslovnosti

update 17.2.2010:
 • Započata práce na přepsání kapitoly o skladbě (dvě třetiny jsou hotové)
 • Přidán infix pro kauzativum včetně základních informací o jeho použití (podrobnější přibudou do syntax) a spekulací o funkci na přechodných slovesech
 • Rozšířeny informace o zvratnosti a příčestí
 • Změněn způsob veřejného přístupu na Google docs (publikováno jako samostatná webová stránka). Pokud máte naše dokumenty někde v záložkách, opravte si URL podle 1. postu v tomto vlákně!
 • Lehce postřelen tiskařský šotek (bastard jeden nesmrtelná)

update 16.2.2010:
 • Objasněno zmizení afixu -a- u přídavných jmen, která na "a" začínají nebo končí
 • Rozšířena pravidla pro používání oslovovací částice ma

update 15.2.2010:
 • Zdůrazněno používání dvojného a trojného čísla
 • Opraven odstavec o vyšších číslovkách - už víme, že jsou jednoslovné

update 14.2.2010:
 • Opravena velká N na malá n v počeštěných slovech, upraven nadpis
 • Přidána kapitola o otázkách a zájmenných příslovcích
 • Opraveno několik dalších drobností

update 5.2.2010:
 • Přidána kapitola o částicích.

update 4.2.2010:
 • Přidána a upravena monstrózní kapitola o slovesech.

Update 3.2.2010:
 • Z fóra zkopírována Yanariho přídavná jména a přívlastky, přilepil jsem k nim už dříve přeložené stupňování.
 • Přeložil jsem celou kapitolu o číslovkách, jak jsem slíbil. Trochu přetéká tabulkami, ale měla by být přehledná a jednoznačná.
 • Upraveno formátování a přidán klikací obsah.
 • Přidán Yanariho překlad užitečných frází (od Omängum fra'uti).

Update 1.2.2010:
 • Opravil jsem (snad) vše, co jsem na horách vyčetl z offline uloženého článku na Wikipedii plus vše, co od té doby přibylo v kategoriích, které jsou již hotové, kromě syntax, která v originále pěkně nabobtnala a bude potřebovat dlouhodobější pozornost.
 • Byly to převážně drobnosti, takže si to budete asi muset pročíst a hledat :) Ale pamatuju si, že větší kousek přibyl u značky tématu.
« Last Edit: April 18, 2010, 04:43:09 pm by Tawtakuk »
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline Yanari

 • Eyktan
 • Taronyu
 • *****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #2 on: February 03, 2010, 06:07:50 am »
Paráda!

Jakmile dnes přijdu domů (cca 15:15), vrhnu se na aktualizaci zbytku gramatiky, protože insipirace mě dnes op<äng>ustila (:D) stejně rychle jako včera přišla, nemůžu vymyslet logické pokračování třetího dílu :)
Zene fko nivume nìtxan.

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #3 on: February 03, 2010, 10:08:44 am »
Psal jsem tu, že překládám ten pocket guide od Karyu Amawey? :) Se obávám, že pokud nepřeložím ty souhlásky do konce týdne, tak se z toho zcvoknu. :-D
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #4 on: February 03, 2010, 10:14:49 am »
Jestli jsi to psal, tak to kamsi zapadlo.

Asi bych důrazně doporučil se na to vykašlat - Pocket Guide byl, pokud se pamatuju správně, rip-off článku z Wikipedie s hezčí typografickou úpravou a přilepeným slovníkem. Překládal bys to samé, o co se tady snažíme s Yanarim, navíc v zastaralé verzi - poslední Pocket Guide je z 21. ledna a od té doby nám toho do jazyka hodně přibylo.

Promiň, jestli kazím radost nebo nadšení...  :-\
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #5 on: February 03, 2010, 10:24:12 am »
nekazíš. :) já jen, že mi to kdosi vytisknul kdysi, tak to teďka překládám. Jako... určitě toho hodně přibylo, ale ty základy bych řekl, že jsou stále stejný. a tím pádem je i ten pocket guide přesný. Jsou to základy. To co překládáte vy je ta úplnější část. ale ten guide je základ, nad kterým je jako nástavba celej zbytek knížky. :)
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #6 on: February 03, 2010, 10:28:34 am »
A nebylo by lepší místo opakovanýho překladu vyseknout Ctrl-C & Ctr-V metodou odpovídající kus z toho našeho? Ono mi jde totiž o to, že v Pocket Guide byly (aspoň dřív, teď už to nesleduju) chyby...
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #7 on: February 03, 2010, 10:45:30 am »
Nechceme z toho pak vytvořit učebnici? Jednoduchou, postupná látka, cvičení... postupné rozšiřování slovní zásoby... :)

A nebylo by lepší místo opakovanýho překladu vyseknout Ctrl-C & Ctr-V metodou odpovídající kus z toho našeho? Ono mi jde totiž o to, že v Pocket Guide byly (aspoň dřív, teď už to nesleduju) chyby...
Upřímně... Celkem si u toho procvičuju angličtinu a češtinu a už teď jsem si rozžířil ENG obzory o hezkejch pár desítek slov. :) Asi si to jen tak ze cviku dopřekládám a pak porovnám. :)
« Last Edit: February 03, 2010, 10:47:38 am by hemmond »
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Yanari

 • Eyktan
 • Taronyu
 • *****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #8 on: February 03, 2010, 10:47:24 am »
To už se tady řešilo, (je o tom i thread), na učebnici je zatím příliš málo materiálu.
Zene fko nivume nìtxan.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #9 on: February 19, 2010, 10:29:50 am »
Bouchněte šampus, překlad je hotový!

Právě jsem dopsal kapitolu o skladbě a tímto už nemáme v našem hlavním gramatickém dokumentu žádné "prázdné místo".

Asi bude potřeba to ještě jednou projít a kouknout se, kde máme informace mírně zastaralé, ale už nám nechybí nic velkého. A pokud vidím dobře, tak poslední zatím neznámý kousek gramatiky je evidential (český termín neznám), který ve slovese značí, že mluvčí má danou informaci jen z doslechu a tudíž si není jistý. Až nám karyu Pawl objasní i tohle, prohlásíme to za verzi 1.0 :)

Mimochodem, při exportu do PDF to má 37 stran, což už je opravdu spíš kniha než článek. Mockrát děkuji Yanarimu za pomoc s překladem a vám ostatním za vhodné otázky (a vhodné chyby ;)), díky kterým jsem mohl zdůraznit věci, které jsou pro nás Čechy důležité.
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #10 on: February 19, 2010, 11:37:00 am »
37 stran? To má stejně stran najo pocket guide od karyu amawey (akorát, že pocket guide tam má integrovaný slovník)
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #11 on: February 19, 2010, 11:49:45 am »
37 stran je ti málo? :o

Schválně jsem se do Pocket Guide kouknul a jeho gramatika má stran přesně deset, navíc mnohem větším písmem...

Edit: Tak jsem si všiml, že slavím předčasně, ještě jsem přehlédl pár drobků v kapitole "lexicon" - složená slova a změny slovních druhů. Ale to je prd proti tomu monstru jménem Syntax :P
« Last Edit: February 19, 2010, 11:53:01 am by Tawtakuk »
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #12 on: February 19, 2010, 01:07:48 pm »
99,5% když se zaokrouhlí, tak je to 100% :-D
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #13 on: February 20, 2010, 08:42:52 am »
Tramtadadáááá, definitivně hotovo!

Už máme 100% i bez zaokrouhlení, detaily jsou v changelog postu.
Prohlašuji to za verzi 1.0, jejímž vytištěním nikdo nic nezkazí, protože i ze strany Frommera už máme gramatiku jazyka prakticky kompletní (například další infixy už nejspíš nepřibydou).

Teď už opravdu oslavovat můžeme :)
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline Yanari

 • Eyktan
 • Taronyu
 • *****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #14 on: February 20, 2010, 09:21:55 am »
Woot, jdu bouchnout ten šampus který jsem dostal k osmnáctinám x)
Zene fko nivume nìtxan.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #15 on: March 27, 2010, 03:06:16 pm »
Tak mě napadá - sleduje vůbec někdo ty aktualizace, které přibývají v changelogu? Nebýt Google Analytics, tak bych měl skoro pocit, že si to s Alìmem aktualizujeme sami pro sebe a nikdo to nečte...

Tenhle thread je tu pro zpětnou vazbu, tak prosím dejte vědět, co vám přišlo dobré a co by naopak potřebovalo napsat srozumitelněji nebo jinak opravit ;)
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline Yanari

 • Eyktan
 • Taronyu
 • *****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #16 on: March 27, 2010, 05:01:11 pm »
No, přiznám, že gramatiku už jsem neměl otevřenou hodně dlouho *stydí se* ale do slovníku koukám denně...
Zene fko nivume nìtxan.

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #17 on: March 29, 2010, 03:45:52 pm »
já mám gramatiku otevřenou nonstop v jedné záložce, ale firefox taktéž mám otevřený nonstop, no... a PC taky běží nonstop
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline xsoft

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 230
 • Karma: 0
  • Avatar links
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #18 on: April 06, 2010, 09:32:12 am »
Neboj, me taky changelogy nikdo necte. Ale je super kdyz roste.
Primlouvam se k pridani vice frazi na konec. Par zdvorilostnich a pak nejaky klasicky (kdyz se novacci nemuzou naucit skladat vlastni vety, tak as aspon umi pozdravit, loucit se a znaji par triku ..)
Navi != Na'vi. Deku Tree != Utral Aymokriyä

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #19 on: April 06, 2010, 11:08:37 am »
Díky za podnět, Xi, jen těžko čekej změnu. Tyhle fráze jsme si nevycucali z prstu ani my, kdo větu dohromady dáme - všechno to jsou idiomy původem od Paula, takže dokud neprozradí mailem nějaký další, není jak rozšiřovat.

Připomněl jsi mi ale jinou věc - Yanari, nechtěl bys s dokumentem synchronizovat ten sticky forumpost o frázích, který tu visí? Je tak nějak víc na očích, tak ať aspoň není moc zastaralý obsahem ;) Díky.
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, or the Twentieth Century-Fox Film Corporation.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi