Author Topic: Dokumenty o na'vijštině v češtině  (Read 22741 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Dokumenty o na'vijštině v češtině
« on: February 01, 2010, 11:22:57 am »
Kaltxì ma tsmuktu, ayoel ngati kameie!

Ať už jsi náhodný návštěvník nebo ostřílený člen fóra, určitě se ti hodí odkazy na dva hlavní dokumenty, které jsme zatím o Na'vijštině přeložili a upravili pro české potřeby.

Na'vijsko-český slovník - pravidelně aktualizovaný překlad Taronyuova vynikajícího PDFka (pozor, nové ještě novější URL angl. originálu)

Na'vijština - shrnutí jazyka - rozsáhlé veledílo vycházející z knihy na Wikibooks, zejména gramatika jazyka

V tomto threadu budeme uveřejňovat aktualizace větších celků gramatiky, které kolektivně dáváme dohromady jinde. Můžete ho ale bez obav použít, pokud jste našli chybu nebo máte jinou připomínku!
« Last Edit: April 21, 2010, 03:12:24 am by Tawtakuk »
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #1 on: February 01, 2010, 12:00:28 pm »
Changelog post hlavního dokumentu:


Poslední update - 18. 4. 2010:
 • Přidáno rozřešení plurálů podstatných jmen začínajících na y - píšeme ayyerik, vyslovujeme ayerik.

Update 29. 3. 2010:
 • Přidány detaily použití k <ìsy>/<asy> a také k <ats>

Update 25. a 27. 3. 2010:
 • Rozšířen odstavec o přízvuku a jeho změnách za určitých situací (-oe- vs. -we-)
 • Vyjasněna asimilace slabikotvorných souhlásek s infixem o stejné souhlásce (záleží na přízvuku!)
 • Přeuspořádána kapitola o zájmenech
 • Přidáno neživotné zájmeno tsaw
 • Nové podkapitoly o ukazovacích, neurčitých a tázacích zájmenech
 • Zcela předělaný přehled použití pádových koncovek - konečně přehledně víme, kdy kterou použít
 • Smazána zmínka o příponě *-lie. Vše nasvědčuje tomu, že násobné číslovky budou -lo.
 • Přeuspořádána první polovina kapitoly o otázkách
 • Nové podkapitoly - zdůraznění výběru a přímé-nepřímé ano/ne otázky...
 • ...včetně nové konstrukce ftxey...fuke

Update 23.3.2010:
 • Rozšířen odstavec o pádových koncovkách - mj. podrobněji pravidla pro genitiv a nová varianta -y
 • Odvozování slov - přidána velmi užitečná příslovečná konstrukce nìfya'o
 • Zmíněn příklad, kdy srake může stát na začátku věty
 • Zmíněna alternativní koncovka násobných číslovek -lo. Snad bude brzy jasno.
 • Přidán idiom pro "máš pravdu"
 • Označena místa, která by si zasloužila zpřehlednění
 • Přiznáno spoluautorství - Alìma Tanhì

Update 20.3.2010:
 • Přidána neurčitá přípona -o, zatím je u zájmenných příslovcí, ale tu sekci asi čeká předělávka
 • Přidány infixy <ìsy> a <asy> - "záměrná budoucnost"
 • Přidána přací částice nìrangal a odstavec o jejím použití
 • Přidána fráze pro "cítím se ____"
 • Přidáno odvozování slov příponou -vi a infixem <awn>
 • Nastíněny násobné číslovky
 • Opraveno hodně dalších drobností - koncovky genitivu, změkčování rázu, přízvuk -an/-e, příkladová věta s tok, ...

Update 13.3.2010:
 • Tabulka předložek je zcela kompletní - přidány všechny, které si Frommer ještě schovával
 • Přidán infix příčestí trpného <awn>, včetně použití
 • Do tabulky zájmenných příslovcí doplněny fratseng a tsafya
 • Částečně přepsána kapitolka o stupňování, potvrzen třetí stupeň přes frato
 • Máme řadové číslovky

Update 7.3.2010:
 • Mírně přepsána sekce s výslovností, hlavně odstavec o rázu. Jo a celou dobu nám v souhláskách chybělo z a nikdo si toho nevšiml :D
 • Upraveny informace o spojce tsnì, navíc dostala samostatnou podsekci
 • Do tabulky přidána předložka luke - "bez"
 • Mezi částice na konci věty zařazena kefyak
 • Opět jedna trefa do šotka, opraveno několik překlepů a chyb ve formátování

Update 6.3.2010:
 • Podle e-mailu od Frommera upřesněno používání dvojného a trojného čísla (pro nepárové/"netrojné" objekty nepovinné, ale vhodné)
 • Podle e-mailu od Frommera upřesněno používání oslovovací částice ma (pro zvířata nepovinná)

Update 4.-5. 3.2010:
 • Do nejčastěji používaných frází přidán idiom pro "hodně štěstí s ____"
 • Do nejčastěji používaných frází přidán idiom pro "vítej / vítejte" (z Frommerova kousíčku v Good Morning America)

Update 24.2.2010:
 • Podle nových informací od Frommera upraveno stupňování, předložka to - "než" - přidána do tabulky
 • Pár oprav formátování

Update 20.2.2010:
 • Dokument je historicky poprvé zcela kompletní a aktuální! Hurá!
 • Provedena kompletní korektura a revize všeho, co už jsme dali dohromady dříve
 • Přeorganizována první kapitola (fonologie), rozšířeny odstavce o přízvuku a elizi/asimilaci
 • Přidána souhrnná tabulka osobních zájmen
 • Seznam předložek změněn na přehlednější tabulku, navíc přibylo pár nových předložek
 • Přidán odstaveček o směrových slovesech
 • Přidána způsobová slovesa pro nesmět/nemuset
 • Přidána původně přehlédnutá kapitolka o odvozování slov, jediné dva podstatné odstavce byly ten o složeninách a ten o změnách slovního druhu (který jsem rozšířil i o to, co na Wikibooku není)
 • Šotek dostal další zásah

update 19.2.2010:
 • Slavnostně odstraněna poznámka o nehotovosti na začátku - sice to ještě bude chtít jednou projít (něco mohlo přibýt), ale jinak už máme všechno prakticky všechno!
 • Dokončen překlad sekce syntax. Potvora pěkně nabobtnala, navíc gramaticky hutným materiálem. Uf.
 • Upraven odstaveček o předložkách a chybka ve fonotaktických pravidlech
 • Tabulka podřadících spojek znatelně rozšířena
 • Podle potvrzených informací o kazuativu přidána jeho funkce pro přechodná slovesa. Velmi zajímavé!
 • Další novinka - už víme, kde je ve větě přirozený důraz. Odstavec o slovosledu v kapitole syntax prozradí, že na začátku
 • A aby toho nebylo málo, tak už známe i ten tajemný evidential. Je to <ats> do 3. pozice a v podstatě znamená možná/prý.

Update 18.2.2010:
 • Syntax je na devadesáti procentech, zbývá už jen podkapitola o přechodnosti a kauzativu
 • Vyrobil jsem vlastní tabulku používání podřadících spojek tak, jak to chápu. Na Wikibooku ji nenajdete, tak doufám, že se bude hodit :)
 • Přidán odstaveček o slabikách (fonotaktická pravidla), který chyběl v kapitole o výslovnosti

update 17.2.2010:
 • Započata práce na přepsání kapitoly o skladbě (dvě třetiny jsou hotové)
 • Přidán infix pro kauzativum včetně základních informací o jeho použití (podrobnější přibudou do syntax) a spekulací o funkci na přechodných slovesech
 • Rozšířeny informace o zvratnosti a příčestí
 • Změněn způsob veřejného přístupu na Google docs (publikováno jako samostatná webová stránka). Pokud máte naše dokumenty někde v záložkách, opravte si URL podle 1. postu v tomto vlákně!
 • Lehce postřelen tiskařský šotek (bastard jeden nesmrtelná)

update 16.2.2010:
 • Objasněno zmizení afixu -a- u přídavných jmen, která na "a" začínají nebo končí
 • Rozšířena pravidla pro používání oslovovací částice ma

update 15.2.2010:
 • Zdůrazněno používání dvojného a trojného čísla
 • Opraven odstavec o vyšších číslovkách - už víme, že jsou jednoslovné

update 14.2.2010:
 • Opravena velká N na malá n v počeštěných slovech, upraven nadpis
 • Přidána kapitola o otázkách a zájmenných příslovcích
 • Opraveno několik dalších drobností

update 5.2.2010:
 • Přidána kapitola o částicích.

update 4.2.2010:
 • Přidána a upravena monstrózní kapitola o slovesech.

Update 3.2.2010:
 • Z fóra zkopírována Yanariho přídavná jména a přívlastky, přilepil jsem k nim už dříve přeložené stupňování.
 • Přeložil jsem celou kapitolu o číslovkách, jak jsem slíbil. Trochu přetéká tabulkami, ale měla by být přehledná a jednoznačná.
 • Upraveno formátování a přidán klikací obsah.
 • Přidán Yanariho překlad užitečných frází (od Omängum fra'uti).

Update 1.2.2010:
 • Opravil jsem (snad) vše, co jsem na horách vyčetl z offline uloženého článku na Wikipedii plus vše, co od té doby přibylo v kategoriích, které jsou již hotové, kromě syntax, která v originále pěkně nabobtnala a bude potřebovat dlouhodobější pozornost.
 • Byly to převážně drobnosti, takže si to budete asi muset pročíst a hledat :) Ale pamatuju si, že větší kousek přibyl u značky tématu.
« Last Edit: April 18, 2010, 04:43:09 pm by Tawtakuk »
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline Yanari

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #2 on: February 03, 2010, 06:07:50 am »
Paráda!

Jakmile dnes přijdu domů (cca 15:15), vrhnu se na aktualizaci zbytku gramatiky, protože insipirace mě dnes op<äng>ustila (:D) stejně rychle jako včera přišla, nemůžu vymyslet logické pokračování třetího dílu :)
Zene fko nivume nìtxan.

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #3 on: February 03, 2010, 10:08:44 am »
Psal jsem tu, že překládám ten pocket guide od Karyu Amawey? :) Se obávám, že pokud nepřeložím ty souhlásky do konce týdne, tak se z toho zcvoknu. :-D
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #4 on: February 03, 2010, 10:14:49 am »
Jestli jsi to psal, tak to kamsi zapadlo.

Asi bych důrazně doporučil se na to vykašlat - Pocket Guide byl, pokud se pamatuju správně, rip-off článku z Wikipedie s hezčí typografickou úpravou a přilepeným slovníkem. Překládal bys to samé, o co se tady snažíme s Yanarim, navíc v zastaralé verzi - poslední Pocket Guide je z 21. ledna a od té doby nám toho do jazyka hodně přibylo.

Promiň, jestli kazím radost nebo nadšení...  :-\
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #5 on: February 03, 2010, 10:24:12 am »
nekazíš. :) já jen, že mi to kdosi vytisknul kdysi, tak to teďka překládám. Jako... určitě toho hodně přibylo, ale ty základy bych řekl, že jsou stále stejný. a tím pádem je i ten pocket guide přesný. Jsou to základy. To co překládáte vy je ta úplnější část. ale ten guide je základ, nad kterým je jako nástavba celej zbytek knížky. :)
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #6 on: February 03, 2010, 10:28:34 am »
A nebylo by lepší místo opakovanýho překladu vyseknout Ctrl-C & Ctr-V metodou odpovídající kus z toho našeho? Ono mi jde totiž o to, že v Pocket Guide byly (aspoň dřív, teď už to nesleduju) chyby...
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #7 on: February 03, 2010, 10:45:30 am »
Nechceme z toho pak vytvořit učebnici? Jednoduchou, postupná látka, cvičení... postupné rozšiřování slovní zásoby... :)

A nebylo by lepší místo opakovanýho překladu vyseknout Ctrl-C & Ctr-V metodou odpovídající kus z toho našeho? Ono mi jde totiž o to, že v Pocket Guide byly (aspoň dřív, teď už to nesleduju) chyby...
Upřímně... Celkem si u toho procvičuju angličtinu a češtinu a už teď jsem si rozžířil ENG obzory o hezkejch pár desítek slov. :) Asi si to jen tak ze cviku dopřekládám a pak porovnám. :)
« Last Edit: February 03, 2010, 10:47:38 am by hemmond »
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Yanari

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Dokumenty o Na'vijštině v češtině
« Reply #8 on: February 03, 2010, 10:47:24 am »
To už se tady řešilo, (je o tom i thread), na učebnici je zatím příliš málo materiálu.
Zene fko nivume nìtxan.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #9 on: February 19, 2010, 10:29:50 am »
Bouchněte šampus, překlad je hotový!

Právě jsem dopsal kapitolu o skladbě a tímto už nemáme v našem hlavním gramatickém dokumentu žádné "prázdné místo".

Asi bude potřeba to ještě jednou projít a kouknout se, kde máme informace mírně zastaralé, ale už nám nechybí nic velkého. A pokud vidím dobře, tak poslední zatím neznámý kousek gramatiky je evidential (český termín neznám), který ve slovese značí, že mluvčí má danou informaci jen z doslechu a tudíž si není jistý. Až nám karyu Pawl objasní i tohle, prohlásíme to za verzi 1.0 :)

Mimochodem, při exportu do PDF to má 37 stran, což už je opravdu spíš kniha než článek. Mockrát děkuji Yanarimu za pomoc s překladem a vám ostatním za vhodné otázky (a vhodné chyby ;)), díky kterým jsem mohl zdůraznit věci, které jsou pro nás Čechy důležité.
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #10 on: February 19, 2010, 11:37:00 am »
37 stran? To má stejně stran najo pocket guide od karyu amawey (akorát, že pocket guide tam má integrovaný slovník)
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #11 on: February 19, 2010, 11:49:45 am »
37 stran je ti málo? :o

Schválně jsem se do Pocket Guide kouknul a jeho gramatika má stran přesně deset, navíc mnohem větším písmem...

Edit: Tak jsem si všiml, že slavím předčasně, ještě jsem přehlédl pár drobků v kapitole "lexicon" - složená slova a změny slovních druhů. Ale to je prd proti tomu monstru jménem Syntax :P
« Last Edit: February 19, 2010, 11:53:01 am by Tawtakuk »
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #12 on: February 19, 2010, 01:07:48 pm »
99,5% když se zaokrouhlí, tak je to 100% :-D
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #13 on: February 20, 2010, 08:42:52 am »
Tramtadadáááá, definitivně hotovo!

Už máme 100% i bez zaokrouhlení, detaily jsou v changelog postu.
Prohlašuji to za verzi 1.0, jejímž vytištěním nikdo nic nezkazí, protože i ze strany Frommera už máme gramatiku jazyka prakticky kompletní (například další infixy už nejspíš nepřibydou).

Teď už opravdu oslavovat můžeme :)
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline Yanari

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #14 on: February 20, 2010, 09:21:55 am »
Woot, jdu bouchnout ten šampus který jsem dostal k osmnáctinám x)
Zene fko nivume nìtxan.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #15 on: March 27, 2010, 03:06:16 pm »
Tak mě napadá - sleduje vůbec někdo ty aktualizace, které přibývají v changelogu? Nebýt Google Analytics, tak bych měl skoro pocit, že si to s Alìmem aktualizujeme sami pro sebe a nikdo to nečte...

Tenhle thread je tu pro zpětnou vazbu, tak prosím dejte vědět, co vám přišlo dobré a co by naopak potřebovalo napsat srozumitelněji nebo jinak opravit ;)
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline Yanari

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #16 on: March 27, 2010, 05:01:11 pm »
No, přiznám, že gramatiku už jsem neměl otevřenou hodně dlouho *stydí se* ale do slovníku koukám denně...
Zene fko nivume nìtxan.

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #17 on: March 29, 2010, 03:45:52 pm »
já mám gramatiku otevřenou nonstop v jedné záložce, ale firefox taktéž mám otevřený nonstop, no... a PC taky běží nonstop
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline xsoft

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 230
 • Karma: 0
  • Avatar links
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #18 on: April 06, 2010, 09:32:12 am »
Neboj, me taky changelogy nikdo necte. Ale je super kdyz roste.
Primlouvam se k pridani vice frazi na konec. Par zdvorilostnich a pak nejaky klasicky (kdyz se novacci nemuzou naucit skladat vlastni vety, tak as aspon umi pozdravit, loucit se a znaji par triku ..)
Navi != Na'vi. Deku Tree != Utral Aymokriyä

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Dokumenty o na'vijštině v češtině
« Reply #19 on: April 06, 2010, 11:08:37 am »
Díky za podnět, Xi, jen těžko čekej změnu. Tyhle fráze jsme si nevycucali z prstu ani my, kdo větu dohromady dáme - všechno to jsou idiomy původem od Paula, takže dokud neprozradí mailem nějaký další, není jak rozšiřovat.

Připomněl jsi mi ale jinou věc - Yanari, nechtěl bys s dokumentem synchronizovat ten sticky forumpost o frázích, který tu visí? Je tak nějak víc na očích, tak ať aspoň není moc zastaralý obsahem ;) Díky.
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi