Author Topic: Dotazy všemožné i nemožné  (Read 15412 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #40 on: April 26, 2011, 05:00:27 am »
Dnes jsem narazil na nejasnost s genitivem. V gramatice je příklad aylì’ufa awngeyä ’eylanä - "slovy našeho přítele" (doslova: pomocí slov našeho přítele). Není náhodou genitiv v ’eylanä nadbytečný (a dokonce chybný), protože pád je vyjádřený už předložkou fa?
Souvisí to i s tímhle postem, kde příliš nechápu, co je špatně a vysvětlila by to jen ta předložka...
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #41 on: April 26, 2011, 09:47:26 am »
aylì’ufa awngeyä ’eylanä
oba genitivy tam být musí, jinak by ta věta ztratila význam. Předložka sama o sobě se vztahuje jen na aylì’u a znamená rozdíl mezi "slova" a "s použitím slov" neboli "slovy". Pozor, jako jiný pád se to jeví pouze v češtině, v Na’vijštině to není nic než předložka měnící význam slova.

- "aylì’ufa awnga ’eylanä" nedává žádný význam - "slovy my přítele"
- "aylì’ufa awngeyä ’eylan" totéž - "slovy našimi přítel" nebo "slovy náš přítel"

Nechť náš karyu Pawl odpustí, ale já bych tu větu přeskládal (pro lepší a jednoznačnější porozumění) takhle:

aylì’ufa ’eylanä awngeyä - "slovy přítele našeho", abych odpovídající dvojice slov posadil k sobě - "slovy přítele" a "přítele našeho". Pak je teprve jasně vidět, že genitiv ’eylanä váže přítele ke slovům, a genitiv awngeyä váže nás k příteli. Tím taky vyloučím možné nedorozumění "našimi slovy".
Ach, ten obdivovaný, milovaný i proklínaný volný slovosled. :)
« Last Edit: April 26, 2011, 11:13:47 am by Tanri »
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #42 on: April 26, 2011, 03:27:40 pm »
a je tedy tohle: fa keftxoa äieyä správně nebo špatně?

Komentář k tomu je následující:
Q: also there's the line fa keftxoa äieyä. what is the vision's (äie) possesion?
R: -yä here doesn't mean possesion, but genitive, like in: aylì’ufa awngeyä ’eylanä - by words of our friend. I hope it is correct.
Q: I didn't ask what was äie possessed to, but what is the äie's possession. It is genitive but I don't see where is the thing it possesses, that belongs to it.

Mě se nezdá že by to bylo špatně, možná něco přehlížím?
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #43 on: April 27, 2011, 07:44:02 am »
Nepřehlížíš, ma Blue Elf, jen ten genitiv tam skutečně přebývá :).
Je-li nějaké podstatné jméno v genitivu, musí být poblíž jiné podstatné jméno, které je oním genitivem "vlastněno" - ať už přímo (nějaká fyzická věc) nebo nepřímo (člověk, myšlenka). Osamocené podstatné jméno v genitivu nemá žádný význam.

"fa keftxoa äie" znamená doslova "s nešťastnou vizí".
Genitiv se v českém překladu objeví až tehdy, pokud upřesním význam předložky fa: "s (použitím) nešťastné vize".
To ale neznamená, že tento 2.pád musí být i v Na’vijštině - on je ve skutečnosti pouze důsledkem české slovní berličky "s (použitím)", která nám upřesňuje význam předložky fa.
V Na’vijštině nemá tato předložka, ani žádná jiná, nic společného s pády podstatných jmen.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #44 on: May 06, 2011, 05:36:38 pm »
Opět jsem nucen položit nemožné otázky k dnešnímu slovnímu fotbalu:
Rey ngeyä tìreyur nì'o' tengkrr tsaw tsunslu
- proč je tam dativ? Sloveso je nepřechodné, nikdo nikomu nic nedává ani nedělá, není tam kauzativum, tj. nic z toho, kde se dativ používá. Nebo je snad po nepřechodné slovesu povinný? Tohle jsem v (naší) gramatice nikde neviděl...
- proč tam má být tengkrr (while) a vaykrr (until) je špatně? Tohle už se vyjasnilo v původním threadu, neumím anglicky. To je taky dobré vědět...
Nějak tomu nerozumím, připadám si jako tsaketuwong a ke nayume ke'u....
« Last Edit: May 07, 2011, 01:35:53 pm by Blue Elf »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #45 on: May 07, 2011, 04:17:37 pm »
Nga ke lu kea ketuwong ulte ngal omum pxaya ’ut.
Letsranten frato lu fwa nga perawm. ;)

Rey ngeyä tìrey, jak jsi to napsal poprvé, znamená česky doslova "žít tvůj život". V češtině to zní správně, ale kvůli nepřechodnosti "rey" nemá v Na’vijštině sloveso rey nic společného s oním životem. Je to, jako kdybys napsal česky "Žít. Svůj život." - jako by to byly oddělené a nezávislé věci.

Připojit "život" jako předmět slovesa "žít" nejde přímo, protože je nepřechodné. Takže zbývá jen nepřímý předmět - dativ.
Je to totéž, na co jsme už narazili ve slovním fotbale, strana 11:
"uvan seri meiteru"  -> "hrát dvě dcery" (dcery jako předmět slovesa hrát / dělat hru)
versus
"uvan soli meitehu" -> "hrát (nějakou nespecifikovanou hru) s dvěma dcerami"

Přímý Na’vijský zápis českého způsobu vyjadřování mě nedávno taky dostal. ;D

Zpět k "Rey ngeyä tìreyur": alternativou by mohlo být něco s topikálem, např. "Tìreyìri ngeyä, rey nì'o'...", ale mě osobně by vadily ty dvě slova se stejným kořenem "rey". Napsal bych jenom "Nga rey nì'o'...".
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #46 on: May 18, 2011, 03:20:42 pm »
Opět musím položit skxawngovský dotaz, jak vlastně funguje hu/fa. Už jsem myslel, že tomu rozumím, ale ....

Oe tsun pivlltxe fa hu tìngäzìk nì'aw. Tohle je jasné - můžu mluvit jen s obtížemi, tj. obtíže doprovázejí mě při mluvení. Dát sem fa je blbost, to bych mluvil s pomocí obtíží

Sute leNa'vi tsun tswivayon ayinkranhu. Na'viové mohou létat s ikrany (přesněji: na ikranech).
Správně tam má být fa. Tj. zdá se, že ikran se chápe jako nástroj, s jehož pomocí létají, tj. překlad je pak "Navi'ové létaji s pomocí ikranů". Zní to divně, ale smysl to má (hu by tedy znamenalo, že letím vlastními silami a ikran letí vedle mě, doprovází mě)

tj. hu = s někým/něčím, ve smyslu někdo/něco mě doprovází (podle Plumpse to můžou být jen lidi, tj. pak by ale první příklad musel být špatně)
fa = s pomocí něčeho
Tomuto bych byl ochotný rozumět :)

Ovšem tento příklad do toho nějak nezapadá:
Zene iveyk fa tìyawn You must lead with love.
Tady to opět vypadá, že láska je nástroj, se kterým něco provádím. Já bych ale použil hu s tím, že láska mě přitom doprovází.
A co teď? Vypadá to, že co je hu, to musí fyzicky existovat a být vedle mě, jinak se použije fa. A to nás vrací k prvnímu exámplu, protože obtíže neexistují fyzicky (avšak objektivně) ani nejsou vedle mě (naopak - uvnitř).
A teď se vtom vyznejte....

A druhý dotaz - jak je to s použitím topikálu? Znalci mě často opravují právě na topikál, jaká pravidla k tomu známe? V e f)oru se k tomu něco najít dá, ale zatím jsem neměl čas to zkoumat. Zkusím to zesumarizovat
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #47 on: May 19, 2011, 03:06:22 pm »
hu = s někým/něčím, ve smyslu někdo/něco mě doprovází
fa = s pomocí něčeho

Tomuto bych byl ochotný rozumět :)
Rozumíš tomu naprosto přesně, vynechal bych ale použití hu jen pro osoby. Ten tvůj příklad "oe tsun pivlltxe hu tìngäzìk nì'aw" je jasným důkazem, že to musí být použitelné i pro věci - jinak by tahle věta v Na’vijštině nešla vůbec říct, respektive asi bychom museli mít další slovo pro pokrytí tohoto významu českého s nebo anglického with.

Quote
Zene iveyk fa tìyawn You must lead with love.
Tady to opět vypadá, že láska je nástroj, se kterým něco provádím. Já bych ale použil hu s tím, že láska mě přitom doprovází.
A co teď? Vypadá to, že co je hu, to musí fyzicky existovat a být vedle mě, jinak se použije fa. A to nás vrací k prvnímu exámplu, protože obtíže neexistují fyzicky (avšak objektivně) ani nejsou vedle mě (naopak - uvnitř).
Já se na to dívám z opačného úhlu - když dělám nějakou činnost s pomocí něčeho či někoho (když slouží jako nástroj nebo prostředník), použiji fa. Ve všech ostatních případech použiji hu.

Vzpomeň si na příklad v gramatice u kauzativa:
Eytukanìl fa Neytiri yerikit teykolaron. - jestliže je možné kombinovat fa s věcmi i osobami, podle mé logiky by mělo být možné totéž s hu.

Z těchto dvou slov se mi zdá býti fa jednoúčelovější, specializovanější - nejenom že něco/někdo je někde spolu se mnou (tak jako hu), ale navíc slouží k vykonávání nějaké činnosti - respektive onu činnost vykonávám prostřednictvím něčeho s fa.

Zene iveyk fa tìyawn.
V angličtině nebo češtině použijeme stejné slovo pro významy fa i hu. Kouzlo je v tom, že i v češtině můžeš nekonečné hodiny meditovat nad tím, jestli tě láska jen tak provází, nebo skutečně jejím prostřednictvím něco děláš. Obojí může být správné, a to je ten problém - v Na’vijštině si musíme vybrat přesné slovo podle přesného významu.
Takže jsme to vlastně my lidé, kteří v tom mají zmatek. Na’vi mají dvě slova pro dva významy, my máme jedno slovo pro dva významy. Tawtute, překládající do Na’vijštiny, si musí vybrat, a tady je na místě připomenout si moji oblíbenou logickou hříčku - pokud se dva hádají, kdo má pravdu, a oba dovedou rozdílnost svého postoje zdůvodnit - tak mají pravdu oba.


Topikál
je kouzelný v tom, že slouží nejenom k pouhému zdůraznění významu, ale i k navázání vět či slov způsobem, který by jinak nebyl možný, nebo byl extrémně nepraktický - například když nemůžu použít nějakou klasickou pádovou koncovku. Tady jsem to trochu rozváděl:
Oe law sìyi ngaru tsatxeleri.
"Vysvětlím ti to", doslova "já vysvětlení udělám pro tebe co-se-týče-té-záležitosti", je typickým příkladem topikálu jako jediné rozumné možnosti. Žádný jiný pád tam dát nemůžu a předložka teri se mi moc nelíbí - můžu mluvit "o něčem", objasnit "něco", ale pochybuji že se dá říct "objasnit o něčem". Dativ jako nepřímý předmět je už použit jako "příjemce" toho objasňování, takže pro navázání "objasňované věci" mě zbývá jen topikál.

Někde jsem kdysi v nějakém anglickém postarším dokumentu narazil na vysvětlení topikálu s poznámkou, že jeho použití není zcela jasné a že ho doporučují nepoužívat. Já si myslím opak - síla topikálu je právě v tom, že ho není možné přeložit 1:1 nějakým jasně daným a stále stejným slovem. Naše vysvětlení "Pokud se jedná o X-ri, tak....." nebo "Co se týče X-ri, tak...." se dá doslova použít jen pro "furia X, ...", ve větách s jednoslovným topikálem musíme prostě potřebný význam odvodit z kontextu.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #48 on: May 27, 2011, 07:54:04 am »
Dotaz který vás asi pobaví:
Snažím se dešifrovat tento "vzkaz" v "řeči Na'vi":


Můj dosavadní úspěch. Je to celá zpráva ale velké kusy nejsou slova... Je to opravdu odposlechnut jak to řekl:
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #49 on: May 27, 2011, 10:06:55 am »
Jen drobné doplnění odposlechu:
Kaltxi aytsmuktu. Ngaru lu fpom srak? Oey lu rob multo. Tsun oey ngu hu nìNa'vi pivankxo a fiu oeru prrtxe’ lu. Oe lu faketuan slä oe new prrtxe navi si nìftue.

"faketuan" je myslím zkomolenina od fìketuwong (kdysi dávno jsem na to už narazil, chvíli jsme to snad měli i ve slovníku :D)
"Tsun oe ngahu nìNa’vi pivängkxo a fì’u oeru prrte’ lu." - tohle je klasický Frommer

Pěkná akusticko-gramatická katastrofa, tenhle chlapík má šanci stát se legendou Youtube ;D
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #50 on: May 27, 2011, 05:10:23 pm »
Tak jsme to odposlechli všichni zhruba stejně (místy mi to teda dalo dost práce, pustil jsem si to snad 12x)

Moje verze (pouze kde se liším od vás): Tsun oey lu hu nìNa'vi pivangkxo ... (já tam prostě slyším lu)
Faketuan - tohle slovo se mi nepodařilo odposlechnout
... oe new prrtxe navi fi nìftue.

Taky je možné že už blbě slyším a ta jeho výslovnost není buhvíco :) Co chtěl říct a jak to mělo být správně je více méně jasné, to asi nemá cenu moc rozebírat. Na pobavení je to dobré.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #51 on: May 29, 2011, 02:10:21 pm »
Tak jsme to odposlechli všichni zhruba stejně (místy mi to teda dalo dost práce, pustil jsem si to snad 12x)

Moje verze (pouze kde se liším od vás): Tsun oey lu hu nìNa'vi pivangkxo ... (já tam prostě slyším lu)
Faketuan - tohle slovo se mi nepodařilo odposlechnout
... oe new prrtxe navi fi nìftue.

Taky je možné že už blbě slyším a ta jeho výslovnost není buhvíco :) Co chtěl říct a jak to mělo být správně je více méně jasné, to asi nemá cenu moc rozebírat. Na pobavení je to dobré.


Faketuan je opravdu fìketuwong... Zmizelo to ze slovníku dřív než jsi se připojil, bylo to mizerné odposlechnutí ze hry. Tanri tu možná už byl, když se to změnilo. :)

A ano, dal jsem to sem více-méně na pobavení... Jo a na YouTube má i lekci Na'vijštiny, takže kdo se chcete pobavit, tak se mrkněte. :) nebudu spoilovat co tam najdete, ale pi prvním poslechu jsem se řezal smíchy, při dalších jsem brečel jak przní tak krásný jazyk - Na'vijštinu.
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #52 on: May 30, 2011, 03:27:33 pm »
Dnešní otázka bude ďábelská: jak je to s množným číslem od tsa?
O co mi přesně jde: chci napsat, že nebešťani našli pod Rodným stromem nějaké věci a chtěli, aby Na'viové odešli, aby je mohli vzít (ty věci).
Momentálně to mám takto:
Fol rolun wawea ayut äo Kelutral. Fol new futa Na'vi txìng sneyä Kelutral fte sawtute tsivun mivunge tsayut.
Jenomže v další větě potřebuji ty věci zopakovat, tj. měl bych je mockrát blízko sebe. Takže bych potřeboval najít nějaký ekvivalent toho potrženého je. Co mě napadá je tsayt, ale moc se mi to nepozdává... Nebo spíš (ay)sat ?
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #53 on: May 31, 2011, 04:22:34 am »
Přesně tak, (ay)sat je správně.
Zájmeno tsa’u je samo o sobě ukazovací, takže se nepřidává další fay/tsay, ale množné číslo se tvoří jako u každého jiného podst.jm. (me+, pxe+, ay+) včetně možného vynechání ay+ před změkčeným ts.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #54 on: June 11, 2011, 04:14:46 pm »
Koukám dneska na Naviteri a tak se mi zdá, jestli náš Karyu Anawm neudělal malou chybku:

Maw fwa fkol Kelutralit skola’a, lemreya ayhapxìtu tsasoaiä* txolula mipa kelkuti mì tayo.
After Hometree was destroyed, the surviving members of that family built a new home on the plains.

Na Naviteri mi to ay+ vyloženě chybí
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #55 on: June 11, 2011, 05:23:55 pm »
Sran sran, vypadá to že pod rukama našeho Učitele proklouzla drobná chybička ;D
Tu větu pravděpodobně nepsal on, ale byla uvedena jako příklad k návrhu slova.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #56 on: June 14, 2011, 03:39:31 pm »
U ay+... se dá jen změkčit. ne? Tam se to nemusí psát celé... Alespoň to jsem si do teď myslel.
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #57 on: June 15, 2011, 12:35:27 am »
U ay+... se dá jen změkčit. ne? Tam se to nemusí psát celé... Alespoň to jsem si do teď myslel.
Ano, např. kxeyey -> aykeyey -> keyey nebo 'eylan -> ayeylan -> eylan.
U té věty z Naviteri je problém v tom, že "h" se nezměkčuje, tudíž to ay+ tam prostě chybí
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #58 on: June 22, 2011, 02:55:17 pm »
Dnes bych se pustil do rozboru jednoho krásného díla z Pamrel nìNa'vi nì'aw threadu, protože tam mám jisté nejasnosti (a jelikož překlad do angličtiny by asi dopadl všelijak, ztrapním se radši tady v našem miniklanu)

Krr a ngima ayuk wäpìntxu,
fraswirä tìftang säpi fte srefivey.
Když se ukážou dlouhé stíny
všechna zvířata se zastaví v očekávání


Krr a payä ayìlva a lu äo ayrìk,
mì atan trr’ongä leru txanatan tepvina,
tup aysanhì a li sneraytx sneyä
tìwemit ameuianga’ tsawkewä.
Když jsou kapky vody, skryté pod listy (rosa :)),
v ranním světle jasné jako jiskry,
místo hvězd, které už prohrávají svůj
čestný souboj se sluncem

Tady mi něco chybí - nějaké sloveso nebo kus věty před tím tup. Nebo bych vyhodil to krr a, nebo mám něco špatně (to nejspíš - co?)

Ayfìwopxìl, a seyä vawma sìlam
lolu na ayyayo anawm ta ayway akoak,
terung futa tsawke atan seri ayngängur sneyä,
fte saw wäpivìntxu swawori ayol
fraswirär na’rìngä sì kllteyä
nìfya’o a fìwopxit tse’a torukìl sì saronyul
letaw a lu tstew frato.
Oblaka, jejichž tmavé vzhledy (brr, mizerný překlad, ale na lepší nemůžu přijít)
byly jako vznešení ptáci ze starých/obřadních písní,
dovolují, aby slunce svítilo na jejich břicha,
aby se ukázaly na krátkou chvíli
všem lesním i zemním zvířatům
(taky bídný překlad, spíš bych napsal txayoä - polním zvířatům)
způsobem, kterým mraky vidí toruk a nejstatečnější nebeští lovci

Li hufwetsyìp txonä srekrr ftolang tivìran,
tengkrr hufwel trrä tìtxurit sneyä mi starsìm,
fte mivunge neto lora relit angawnop fa yapay.
Tsayapayit soma ayatanvil tsawkeyä merunge ftu txayo apaynga’,
krr a saw uvan seri na eveng ulte srew mìkam ayuk ayutralä. (tady to vyloženě svádí k tengkrr)
Uz dříve přestal foukat noční větřík
zatímco denní vítr stále sbírá své síly
aby odnesl pryč krásné obrázky vytvořené mlhou.
Teplé paprsky slunce odnášejí tu mlhu z vlhkého/oroseného pole,
když/zatímco si hrají jako děti a tančí mezi stíny stromů


Nga zera’u nìprrte’ ma tsawke a mipa trrit zamunge,
rutxe atan sivi ayoengar, fte sìlor kifkeyä ke wäpirvan eo ayoeng.
Rutxe atan sivi eylanur, fte fo ke tivatep fya’ot ultxane awngeyä.
Rutxe atan sivi aykutur, fte fo rivun tìtxantslusamit ulte slivu eylan.
ulte rutxe atan sivi keng ayswizawur awngeyä, fte tivakuk te’lanit feyä,
a feyä tìtxurwä akawng ayoeng kxawm zayene hivawnu atxkxet awngeyä.
přicházíš radostně, slunce, které jsi přineslo nový den (lépe možná vítej, slunce - přece jen je to idiom)
prosím sviť na nás, aby se krása světa před námi neskrývala
prosím sviť  na naše přátele, aby neztratili cestu k našemu setkání
prosím sviť  na naše nepřátele, aby našli moudrost a stali se přáteli
a prosím sviť  i na naše šípy, aby zasáhly jejich srdce,
(líp asi ... srdce těch)
proti jejichž zlé síle možná budeme muset chránit naši zemi

Nga zera’u nìprrte’ ma tsawke, oel ngati tsere’a ulte kameie!
Vítej, slunce, vidím tě a zřím!

Ještě mám problém s tím saw - jaký je vlastně rozdíl mezi tsaw/tsa'u, saw/sa'u? Je to zaměnné, nebo kdy se má použít to nebo ono?
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Dotazy všemožné i nemožné
« Reply #59 on: June 22, 2011, 04:01:50 pm »
Žádné ztrapňování, pochytils význam skoro dokonale :)
Na’vijština se trošku liší od originálu, v češtině jsem si dovolil být trochu "vymazlenější".
Bez dlouhých okolků, tady je originální znění, se kterým jsem si hrál skoro tak dlouho jako se samotným překladem - na rozdíl od mých předchozích kousků, kde jsem psal přímo navijštinu.

Když dlouhé stíny se objeví,
všechna stvoření ztuhnou očekáváním,

když kapky vody pod listy
zazáří jako jiskry ve světle svítání
místo hvězd, které jedna po druhé
čestně prohrávají boj se sluncem.

Mraky, jejichž temné tvary
připomínaly mocné draky ze starých písní,
nastavují svá břicha slunci, aby na chvíli krátkou
nabídly všem stvořením lesa a země
pohled, který patří jen torukovi
a nejstatečnějším lovcům oblohy.

Noční vánek už dávno ustal
a vítr dne teprve síly sbírá
aby odnesl obraz křehký, stvořený mlhou,
kterou teplé paprsky slunce zvedají z vlhké pláně
když hrají si jako děti a tančí mezi stíny stromů.

Vítej, slunce, jež nový den přinášíš,
sviť nám, ať krásy světa se před námi neskrývají,
sviť přátelům, aby neztratili cestu k našemu setkání,
sviť nepřátelům, ať najdou moudrost a stanou se přáteli,
a sviť i našim šípům, aby zasáhli srdce těch,
před jejichž zbraněmi budeme nuceni bránit svou zem.

Vítej, slunce, já vidím tě i zřím!


Tu druhou část s kapkami jsem skutečně v Na’vijštině moc nezvládl, a v části třetí jsem se zakousl na neexistenci slova "pohled". Nechtěl jsem spekulovat s něčím jako tìnìn nebo tìtse’a.
Čtvrtá část se liší opakováním slova mlha, protože jsem se obával že taková vztažná konstrukce už nebude pochopena (původně jsem tam měl jen "...yapay a tsat soma ayatanvil merunge...").
No a na konci jsem přidal slůvko "možná", aby to neznělo příliš agresivně.
O překladu celého díla z češtiny do angličtiny osobně ani neuvažuji, na tom nechť si lámou zuby zkušenější angličtináři. ;D

PS: tsa’u / tsaw je oříšek. Oba tvary jsou gramaticky rovnocenné, tsaw je jen zkrácené na jednu slabiku. Já se ale držím názoru, který mezi nimi rozlišuje podle toho jestli chci mluvit o plnohodnotné věci - tsa’u (doslova ta věc), nebo jen použít zájmeno - tsaw (to, ve smyslu ta věc).

PS2: případné návrhy na lepší Na’vijské vyjádření samozřejmě uvítám. :)
« Last Edit: June 22, 2011, 04:20:18 pm by Tanri »
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi