Author Topic: Překlad slovníku  (Read 18237 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Překlad slovníku
« on: January 17, 2010, 10:30:32 am »
Důležité upozornění

Tento thread sloužil ke spolupráci při vytváření slovníku - nepoužívejte jej jako náhradu pro slovník samotný, protože je tady dost chyb, které byly ve výsledku opraveny.

Vlastní slovník najdete zde.Abych předešel dohadům, ukážu tady, jak si asi představuju ten přeložený slovník.

Předně: Zdrojem nechť je slovník, který sestavil Taronyu - je asi ten nejkvalitnější, co existuje.

A teď pozor - Taronyu má u každého slovníkového hesla poměrně hodně informací a celkem rád bych je zachoval (pokud to půjde):
 • Samotné slovo v Na'vijštině (přepis latinkou)
 • Výslovnost v IPA - kdo ty klikyháky zná, tomu mohou hodně pomoct, jenže z toho PDFka nejdou korektně zkopírovat, tak je asi vypustíme.
 • Zdroj - to jsou ta písmena v dolním indexu (co které znamená je na začátku) - hodně důležité vodítko pro to, jak věrohodné to dané slovo je
 • Slovní druh - anglickou zkratkou (většinou jen 1 písmeno)
 • Výsledný překlad do angličtiny

Takže abychom ty informace zachovali, mohli bychom náš slovník sestavovat v tomto threadu jen tak na fóru třeba takovýmhle způsobem:

'
'ampi S dotyk / dotknout se ?  -- tady zrovna není slovní druh znám, tak musíme přeložit oba významy a přidat otazníček
'angtsìkä G podst.jm. kladivoun (pandorský živočich)
'aw S čísl. jeden
...

A ještě pro jistotu - tyhle tři řádky vypadají ve značkovacím jazyce tohoto fóra takhle:
Code: [Select]
[size=20pt][b]'[/b][/size]
[b]'ampi[/b] [sub]S[/sub] dotyk / dotknout se ?
[b]'angtsìkä[/b] [sub]G[/sub] [i]podst.jm.[/i] kladivoun [i](pandorský živočich)[/i]
[b]'aw[/b] [sub]S[/sub] [i]čísl.[/i] jeden

Kdo má zájem, může pokračovat :)

Edit: Anglické zkratky:
 • adj. - příd.jm.
 • adp. - adpozice (předložka, která ale může být i za slovem). Asi bych překládal jako "adp. předl.", ale nevím...
 • adv. - přísl.
 • conj. - spojka
 • c.w. - slož. sl.
 • intj. - citosl.
 • inter. marker - táz. značka
 • lit. - dosl. (to ani nevím, že tam někde je...)
 • n. - podst. jm.
 • num. - čísl.
 • part. - část.
 • prep. - předl.
 • pn. - zájm.
 • prop.n. - vl. jm.
 • v. - sloveso

Edit 2: Výsledná verze se časem uhnízdí tady. Při kopírování do toho dokumentu zároveň provedeme finální korekturu.
« Last Edit: April 21, 2010, 03:11:19 am by Tawtakuk »
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

Offline Tsteututan

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 672
 • Karma: 1
 • Oe txura fngapur tereiyìng mikyun kop!
  • Airsoft US Army TDS Alliance
Re: Překlad slovníku
« Reply #1 on: January 17, 2010, 12:37:54 pm »
Sakra... Smazalo se mi to, takže znova  :-X

Kx

kxam S podst.jm. střed, prostředek
kxamtseng S podst.jm. místo uprostřed (kxam - střed a tseng - místo)
kxangangang S citoslovce boom   <- tady bylo původně nějak takhle "podst.jm. boom (citoslovce)"
kxanì S příd.jm. zapovězený
kxawm S přísl. možná, snad, asi
kxener S podst.jm. druh ovoce (Pandorská flóra)
kxetse S podst.jm. ocas
kxll G ? ???  <- chybí slovní druh, jinak to může znamenat: obvinění, nálož, nabít, břemeno, povinnost, cena, pověřit, přikázat, poučit, zaútočit na..., zatížení, ůkol, pověření, dohled, svěřenec, věřící

Tím by mělo být Tx kompletní, bylo toho jen pár.
« Last Edit: January 17, 2010, 12:50:35 pm by Tsteututan »
Krrpe ole tayerkup, oe neu ne Pandora.


guest2190

 • Guest
Re: Překlad slovníku
« Reply #2 on: January 17, 2010, 12:55:51 pm »
Z

za'ärìp S sloveso táhnout, cukat
za'u S sloveso přijít
zamunge S sloveso donést
zawng G podst.jm. křičet, vřískat
zekwä S podst.jm. prst
zene S sloveso muset
zìsìt S podst.jm. rok
zong S sloveso chrání (4.p.)
zongtseng S podst.jm. Bezpečné místo, úkryt, útočiště (složené slovo z "zong" bezpečné a "tseng" místo)
zoplo S podst.jm. přečin, urážka

Snad to je správně, budu přidávat postupně další :-)

Offline Tsteututan

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 672
 • Karma: 1
 • Oe txura fngapur tereiyìng mikyun kop!
  • Airsoft US Army TDS Alliance
Re: Překlad slovníku
« Reply #3 on: January 17, 2010, 01:11:27 pm »
H

ha S spojka takže, v tom případě
hahaw F sloveso spát
hapxì S podst.jm. část
hasey S příd.jm. hotový, dokončený
hawnu S sloveso ochránit, ukrýt <- wtf? sloveso?
hì'i S příd.jm malý
hiyìk S příd.jm. vtipný, srandovní, divný
hrrap S podst.jm. nebezpečí
hu S adp.předl. s
hufwe S podst.jm. vítr
hum S sloveso odejít, opustit, zanechat
« Last Edit: January 18, 2010, 08:48:48 am by Tsteututan »
Krrpe ole tayerkup, oe neu ne Pandora.


guest2190

 • Guest
Re: Překlad slovníku
« Reply #4 on: January 17, 2010, 01:30:36 pm »
Y

–yä W přivlastňovací přípona užívající se po souhlásce, pro podst.jm. končící po samohlásce (varianta ä)
ye'rìn S příslovce brzy
yerik S podst.jm. Hexapod  (Pandoran fauna)
yey S příd.jm. přímý, jasný
yìm S sloveso ovázat, spoutat
yol S příd.jm. zdlouhavý, daleký (perioda času)
yom S sloveso jíst
yomhì'ang SG podst.jm. malé zvíře/požírač hmyzu, Dakteron  (Pandoran flora) (odvozeno z hì'i malý(é) a ioang zvíře T)
yomioang SG podst.jm. kalich rostliny (Pandoran flora) (složené slovo od yom jíst a iaong zvíře T )
yomting S sloveso krmit, živit (složené slovo z yom jíst a tìng dát)
–yu W přípona utváří ze slovesa podst.jm. (činitele), jako např. Taron-yu lovit-lovec
yur S sloveso mýt,umýt, umývat

Offline Yanari

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Překlad slovníku
« Reply #5 on: January 17, 2010, 01:38:31 pm »
'ampi:S -  dotyk / dotknout
'angtsìka:G podst.jm.- kladivoun (Pandorský živočich)
'aw:S čísl. - jeden
'awkx:S podst.jm. skalní stěna, sráz
'awpo:S zájmeno. jedinec T
'awsiteng:S přísl. spolu
'awve: S příd. jm. první
'e'al: S nejhorší
'eko: S útok/útočit
'ekong:S tlouct, bušit (v rytmu)
'engeng: S podst.jm. patro, podlaží T
'eveng:S n. dítě
'evi: S n. děcko (zdrobnělina  
'eveng - dítě)
'ì'awn: S sloveso. zůstat
'ìheyu:SG spirála
'ìnglìsì:S podst.jm. Angličtina
'it: S podst.jm. troška, malé množství
*'it: T n. potomek – odvozeno z 'itan
syn a 'ite dcera
’itan:S podst.jm. syn
’ite:S podst.jm. dcera
’ok: S podst.jm. vzpomínka, paměť
’ong:S sloveso. rozkládat se, kvést
*’u: T podst.jm. věc – odvozeno z f`ı’u – tahle věc a tsa’u – tamta věc
’upe: S post.jm. co (věc)
’upxare:S zpráva
Zene fko nivume nìtxan.

Danecki

 • Guest
Re: Překlad slovníku
« Reply #6 on: January 17, 2010, 01:45:15 pm »
I

i'en S podst.jm. strunný nástroj,
ik D podst.jm. obloha, nebe
ikran S podst.jm. ptakoještěří dopravní prostředek (až příjdu na správný výraz, upravím)
ìl W adp.předl. varianta -l, která se používá po souhlásce
ìlä S předl. pomocí něčeho (při určování způsobu)
ìm T předl. za (určení místa)
<ìm> W značí nedávnou minulost ve slovesech
ioang S podst.jm. zvíře
irayo S citoslovce děkuji
-ìri W značí předmět konverzace (téma), dosazuje se za souhlásku
<ìrm> W značí imperfektum ve slovesech
-it W značí předmět ve 3.pádu, =-ti, akorát se dosazuje za souhlásku
<iv> W ve slovesu značí neurčité trvání
<ìy> W ve slovesu značí blízkou budoucnost
« Last Edit: January 19, 2010, 12:23:46 pm by Danecki »

guest2190

 • Guest
Re: Překlad slovníku
« Reply #7 on: January 17, 2010, 02:00:48 pm »
W

way S podst.jm. píseň
waytelem S podst.jm. akord
win T podst.jm. rychle se pohybovat (odvozeno od nìwin rychle)
wìntxu S sloveso ukázat
wll T podst.jm. rostlina (odvozeno od pamtseowll hudba rostlin a txumtsä’wll jed-stříkající rostlina)
wong T podst.jm. stejnost, to samé (například kewong cizinec, mimozemšťan a ketuwong cizinec, mimozemšťan)
wrrpa S příd.jm. vnější
wutso S podst.jm. večeře, servírované jídlo

guest2190

 • Guest
Re: Překlad slovníku
« Reply #8 on: January 17, 2010, 02:11:07 pm »
V

virä S sloveso šířit, množit (snad vypůjčeno z anglického "Virus") T
Vitraya Ramunong C  studna duší
vofu S číslovka šestnáct (16)
vrrtep S podst.jm. démon, zlý duch
vul S podst.jm. větev (stromu)

Danecki

 • Guest
Re: Překlad slovníku
« Reply #9 on: January 17, 2010, 02:28:22 pm »
L

-l W stejně jako -il, slouží k určení podmětu ve větě
la T odlišný, rozdílný, popř. odlišnost
lahe S zájmeno odlišný
lam S sloveso vypadat, zdát se (vypadá to zle, zdá se to být jednoduché)
lapo S zájmeno jiný ?(né tenhle, jiný!)(později upřesním)?
latem S sloveso měnit, změnit
law S příd.jm. jistě, určitě
le- F z podstatného jména tvoří přídavné (nebezpečí - hrrap -> nebezpečný - lehrrap)
ler T práce, pracovat (neví se jistě)
lertu S podst.jm. kolega, spolupracovník
lì(') W mluvit, hovořit
lì'u S podst.jm. slovo
lì'fya F podst.jm. řeč (jazyk)
lok S předložka blízko (určení místa)
lonataya SG podst.jm. medúza (pandorská)
lonu S sloveso propustit, nechat jít
lor F příd.jm. nádherný (o nelidské věci (les))
loreyu SG podst.jm. pokud vím tak ta květina, která se po dotčení smrskne
lrr T podst.jm. úsměv
lrrtok S sloveso smát se, usmívat se
lu S sloveso být (já jsem, on je, oni jsou)
lun T podst.jm. důvod
lumpe S příslovce proč?

Danecki

 • Guest
Re: Překlad slovníku
« Reply #10 on: January 17, 2010, 02:51:28 pm »
E

-e F koncovka ženského rodu pro podstatná jména
ean S modrý, modrá
ei F ve slovesech značí libost (kame - kameie (máte radost z toho, že druhého "zříte"))
eltu S podst.jm. mozek
eltu si S sloveso poslouchat, dávat pozor
eltungawng S podst.jm. mozkový červ (pandorský)
(')em T předložka nad (určení místa)
emza'u S sloveso projít (zkouškou)
eo S předložka před, před něčím
er D ve slovesech značí imperfektum; minulý děj, činnost přetrvává do současnosti
eyaye SG podst.jm. "indiánská" válečná pokrývka hlavy, vyrobená z ptačích per, anglicky warbonnet (pandorský)
eyk S sloveso vést
eyktan S post.jm. vůdce
Eytukan M vlastní jméno můžské jméno
Eywa S vlastní jméno duch přírody, "božstvo" Pandory, něco jako na Zemi Gaia

Offline karyu

 • Tawtute
 • *
 • Posts: 62
 • Karma: 0
Re: Překlad slovníku
« Reply #11 on: January 18, 2010, 03:03:09 am »
vemu si A,U,R bale dejte mi trocha času dostls sem ve školě nějaké semestrálky:(
« Last Edit: January 18, 2010, 06:48:54 am by karyu »
Oe neu lu fko ta Na´vi.

guest2190

 • Guest
Re: Překlad slovníku
« Reply #12 on: January 18, 2010, 09:28:42 am »
Tx

txan S příd.jm. hodně, mnoho (nepočitatelné i počitatelné)
txan- MS příd.jm. skvělý
txantslusam S příd.jm. moudrý, rozumný (složené slovo z txan mnoho a tsl<us>am rozumný)
txe'lan S,MS podst.jm. srdce, nitro
txele S sloveso záležitost (subjekt)
txen S příd.jm. bdící, probuzený
txep S podst.jm. oheň
txewk G podst.jm. palice, kýj
txey S sloveso stát, zastavit (!)
txìm S podst.jm. zadek, zadní část
txìng S sloveso opustit
txll'u SG podst.jm. hookagourd (Pandoran flora)
txo S spokja pokud
txoa S podst.jm. odpuštění
txokefyaw S spojka pokud ne, anebo (složené spojení z txo-ke-fya-aw pokud-ne-jedna-cesta)
txon S podst.jm. noc
txopu S strach
txum  S podst.jm. jed, otrava
txumpaywll SG podst.jm. scorpion thistle, jedová vodní rostlina (Pandoran flora) (složené slovo z txum jed a paywll vodní rostina)
txumtsä'wll SG podst.jm. reclining flask (Pandoran flora)
txur S příd.jm. silný

Offline Tsteututan

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 672
 • Karma: 1
 • Oe txura fngapur tereiyìng mikyun kop!
  • Airsoft US Army TDS Alliance
Re: Překlad slovníku
« Reply #13 on: January 18, 2010, 09:44:08 am »
Pořád v tom nevidím systém, beru N.
Vezmu to z prostředka směrem dolů...

na S spojka jako
na’rìng S podst.jm. les
Na’vi C;S;MS vlastní jméno Lid, Pandorská rasa podobná lidem
nang S částice překvapit, vykřiknout                                                                 <-částice?
nantang S podst.jm. zmijovlk, Caniferratus costatus, Pandorský predátor (Pandorská fauna)
nari C;S podst.jm. oko
nari si S sloveso dávej pozor, buď optrný
nawm S příd.jm. veliký, vznešeny
ne S předl. k, na (určení směru)
ne kllte S citoslovce K zemi! (složené slovo, z ne k a kllte země)
ne’ìm S předl. zpět (směr)
nekx S sloveso spálit, pozřít
neto S předl. pryč (směr) (složené slovo z ne směr a to pryč)
new F sloveso chtít (změna z S neu)
Neytìri C vlastní jméno jméno Na'vijské ženy, princezna klanu Omaticaya, později Jakeova žena

nì= W adverbial deriving affix                                                       <- příslovečné určení?  ???

nì’aw S příd.jm. jediný
nì’awtu S příd.jm. samotný
nì’awve S příd.jm. první
nì’it S podst.jm. trochu, malé množství
nì’ul S přísl. víc, více
niä S sloveso uchopit
nìayoeng S přísl. jako my (opraveno z -eg) T
nìftue S přísl. lehce
nìftxavang S přísl. vášnivě, celým srdcem
nìhawng S přísl. nadměrně
nìltsan S přísl. dobře
nìmun S přísl. znovu
nìn S sloveso podívej (se na...)
Ninat C vlastní jméno jméno Na'vijské ženy, dobrá zpěvačka
nìngay S přísl. pravdivě, opravdu
nìtam S přísl. dost
nìtut S přísl. neustále
nìtxan S přísl. hodně
nìwin S přísl. rychle
nìwotx S přísl. vše (něčeho), kompletně

*nul T;D přísl. porovnávací příslovečná značka (označení) odvozená od nì’ul více a nulkrr delší
nulkrr S déle (časový údaj)
nume S sloveso. učit, naučit (se)
« Last Edit: January 18, 2010, 10:56:45 am by Tsteututan »
Krrpe ole tayerkup, oe neu ne Pandora.


guest2190

 • Guest
Re: Překlad slovníku
« Reply #14 on: January 18, 2010, 09:56:52 am »
Ts

tsa S zájméno tamto
*tsa– T adpozice tamto (odvozeno od tsakem tamta akce a tsakrr tehdy)
tsa'u S zájméno tamta (věc) (složené slovo z tsa tamta a *'u věc) T
tsahaylu C,S podst.jm. pouto T
Tsahìk S vlast.jm. Matriarcha, vysoká kněží, šaman
tsam S podst.jm. boj, válka
tsampongu S podst.jm. válečná skupina (složené slovo z tsam válka a pongu skupina)
tsamsiyu S podst.jm. bojovník (složené slovo z tsam si činit válku a –yu přípona činitele)
tsap'alute S podst.jm. omluva
tsatseng S zájméno tam, tamto místo (složené slovo z tsa tamto a tseng místo)
tsatu S zájméno tamta osoba (složené slovo z tsa tamta a tu osoba)
tsawke S podst.jm. slunce
tsawl S příd.jm. velký, vysoký
tsawlapxangrr SG podst.jm. unidelta tree, lit. tall large root (Pandoran flora) (zkráceně tsawlapx)
tse'a S sloveso vedět (vidím tě přede mnou, z masa a kostí)
tseng(e) S podst.jm. místo
tsengpe S příslovce kde
tseo S podst.jm. dovednost, umění
tsìng S číslovka čtyří (4)
tsìvol S číslovka třicetdva (32)
tskalep G podst.jm. kuš
tsko S podst.jm. luk
tsko swizaw S podst.jm. luky a šípy
tskxe S podst.jm. kámen, skála
tskxekeng S podst.jm. tréning, cvičení
tslam S sloveso rozumět, pochopit
tsleng S příd.jm. falešný, klamný
tslolam S citoslovce mám to, Rozumím převzato z tsl<ol>am rozumět s dokonavým dějem infix T
tsmuk S podst.jm. sourozenec
tsmuktu S podst.jm. sibling (varianta tsmuk sourozenec) T
tsmukan S,MS podst.jm. bratr
tsmuke S podst.jm. sestra
tsnì S to (funkční slovo)
*tsngal T podst.jm. pohár,hrnek (odvozeno od tawtsngal nebeský pohár)
tspang S sloveso zabít
tsranten S sloveso záležet, být důležitý
tsteu S příd.jm. statečný (možné být tstew)D
tsun S sloveso moci, být oprávněn
Tsu'tey C vlastní jm. mužské jméno
tswon S sloveso letět (opraveno z tsw<ay>on) T
tsyal S podst.jm. křídlo
*tsyo T podst.jm. prášek (odvozeno od tsyorina’wll flour seed plant)
tsyorina'wll SG podst.jm. cycad, flour seed plant (Pandoran flora) (složené slovo z rina’ semínko a *wll rostlina) T

Offline Tawtakuk

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 603
 • Karma: 16
 • kxangangang!
Re: Překlad slovníku
« Reply #15 on: January 18, 2010, 10:17:12 am »
Irayo fraporu fpi sìltsana tìler, slä...

... asi bych měl upozornit, že včera večer dostal Taronyu od nejméně dvou lidí kopec připomínek, takže si prosím stáhněte aktuální verzi jeho slovníku, ať nepřekládáme zastaralou.

A ještě se prosím podívejte do changelogu (poslední stránka), jestli se nezměnilo něco, co už máme přeložené.

Ještě jednou díky, rád vidím, že nám to jde takhle rychle! Navrhuju výsledek publikovat taky formou Google dokumentu s tím, že by se během kopírování provedla i finální korektura. Jste pro?
« Last Edit: January 18, 2010, 12:58:17 pm by Tawtakuk »
01000011 01011010 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 01110010 00000000

guest2190

 • Guest
Re: Překlad slovníku
« Reply #16 on: January 18, 2010, 10:21:59 am »
Určitě ano ;-)

T

–t W accusative suffix for nouns ending in a vowel (allomorph of it, ti) <----- ????
ta S předložka z (různé využití)
ta’em S předložka z vrchu
täftxu S sloveso plést, tkát
täftxuyu S podst.jm. tkadlec (složené slovo z täftxu tkát a –yu přípona činitele)
takuk SG sloveso udeřit
talioang S podst.jm. sturmbeest (Pandoran fauna) (složené slovo z ioang zvíře)
tam S sloveso suffice, ”do”  <---- ????
tam tam M,T citoslovce klidně, tiše, být spokojen
tangek S podst.jm. kmen (stromu)
tanhì S podst.jm. hvězda
taron S sloveso lovit
taronyu C,S podst.jm. lovec (složené slovo z taron lovit a –yu přípona činitele)
tautral SG podst.jm. sky tree (Pandoran flora) odvozeno z taw obloha a utral strom T
taw F podst.jm. obloha
tawsìp F podst.jm. nebeská loď (převzáno z anglického "ship")
tawng S sloveso ponořit se, potápět
tawtsngal SG podst.jm. panopyra, sky cup (Pandoran flora) (složené slovo z taw obloha)
Tawtute S,MS vlastní jméno Nebešťan, člověk (složené slovo z taw obloha a tute osoba)
te(’) C částice využívána v Cameronianských celých jménech
tei G podst.jm. pláně
telem S podst.jm. provaz, kord (může být tětiva, akord) T
*teng– T adpozice like, same as derived from tengfya same way as and tengkrr while <---- ????
tengfya S spojení as, same way as derived from *teng the same way as and  <---- ????
   *fya path
tengkrr S spojení zaímco, (Kopali jsme díru, zatímco oni stavěli střechu.) (složené slovo z krr čas)
teng’u ? zájméno stejná věc (složené slovo z ’u věc)
terkup S sloveso umřít
teswoting S sloveso povolit (odvozeno z tìng dát)
teya S Příd.jm. plný
teylu C,S podst.jm. beetle larva (Pandoran fauna)
tewti FE citoslovce wow
–ti W akuzatívní adpozice pro zájména a podst.jm.
tì– W podst.jm. odvozená předpona
tìfmetok S,MS podst.jm. test, úkol
tìftang S podst.jm. zastavení
tìhawnu S podst.jm. ochrana
tìkawng S,MS podst.jm. evil
tìkenong S podst.jm. příklad
tìkin S podst.jm. nutnost, potřeba, nouze
til S podst.jm. styk
tìlor SG podst.jm. krása (odvozeno z
   somtilor hot beauty (Pandoran flora)
tìng S sloveso dát
tìng mikyun S sloveso poslouchat, doslova dát ucho
tìng nari S sloveso podívat se, doslova dát oko
tìngay S podst.jm. pravda
Tipnai G vlastní jméno a jméno Na'vi klanu
tìran S sloveso jít
tirea S podst.jm. duše
tireafya’o S podst.jm. pouť duše (pouť kterou vykoná) (složené slovo z tirea duše a fya’o cesta)
tireaioang S podst.jm. duše zvířete (složené slovo z tirea duše a ioang zvíře)
tìrey S podst.jm. život
tirol S podst.jm. píseň
titakuk G podst.jm. útok
titxur S podst.jm. síla
to S spojení než (srovnávací označení: více mouky než soli)
*to T předložka daleko od (odvozeno z neto pryč (směr) a miso pryč (směr)
tok S sloveso být, existovat
toktor S podst.jm. doktor (převzato z anglického "Doctor")
tokx S,MS podst.jm. tělo
tompa S podst.jm. déšť
toruk C,S podst.jm. elementární leonopteryx, poslední stín
toruk makto C podst.jm. jezdec na "toruk" odvozeno z toruk leonopteryx a makto jezdec
torukspxam SG podst.jm. octoshroom, houba elementáního leonopteryx (Pandoran flora)
trr S podst.jm. den
–tu direct object noun deriving affix, as in spe’etu captive T  <---- ????
*tu T podst.jm. osoba, označení osoby
tukru S podst.jm. oštěp
tul S sloveso běžet
tung S sloveso dovolit
tupe S zájméno kdo
tute F podst.jm. osoba
tute F podst.jm. žena
tutean S podst.jm. muž

Pokud můžete pomožte mi prosím s otazníky, děkuji...

Offline Tsteututan

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 672
 • Karma: 1
 • Oe txura fngapur tereiyìng mikyun kop!
  • Airsoft US Army TDS Alliance
Re: Překlad slovníku
« Reply #17 on: January 18, 2010, 10:47:06 am »
Fpi Eywa, než přeložíme kousek, tak zase vyjde další část... To bych se na to vybod :D
Google dokumenty jsem nikdy nepoužíval, dozvěděl jsem se o tom až tady, ale vypadá to dobře, byl bych pro :)
Krrpe ole tayerkup, oe neu ne Pandora.


Offline karyu

 • Tawtute
 • *
 • Posts: 62
 • Karma: 0
Re: Překlad slovníku
« Reply #18 on: January 18, 2010, 11:01:36 am »
jak s epíše to obrácené í?:D
Oe neu lu fko ta Na´vi.

Offline Yanari

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 733
 • Karma: 15
 • Oe vrrtep a yawne nì'aw poru lu.
Re: Překlad slovníku
« Reply #19 on: January 18, 2010, 11:12:22 am »
jak s epíše to obrácené í?:D

alt + ý, pak i
Zene fko nivume nìtxan.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi