Author Topic: Tìrol nìNa'vi s českými titulky  (Read 2523 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« on: February 17, 2011, 04:39:04 pm »
Kaltxì frapor,
pod dojmem Hemmondovy sbírky na'vijských písní jsem se rozhodl (zkusit) překládat jejich texty do tohoto threadu. Připomínky jsou samozřejmě vítány, aspoň se poučíme.
Jako první sem přesunuji z jiného threadu Txon amawey - jednu z mých nejblíbenějších od Talise (když není nikdo v doslechu, prozpěvuju si ji po cestě do práce :))

Txon amawey, txon a’eoio
fratseng lu atan, fnu frapo
nìmwey ’evit sì sa’nokit nìn
’evit a lu ’ewan sì sevin
hivahaw nìmwey mì ton
hivahaw nìmwey mì ton
Tichá noc, obřadní noc
všude je světlo, všichni se tiše
a klidně dívají na děťátko s matkou
mladé a krásné děťátko
spi sladce v noci
spi sladce v noci
Txon amawey, txon a’eoio
tìyawnä atanit Eywal terìng
nawma sa’nok tìhawnu sivi
awngeyä tìreyur kifkeyursì
hivahaw nìmwey mì ton
hivahaw nìmwey mì ton
Tichá noc, obřadní noc
Eywa dává světlo lásky
ať Velká matka ochraňuje
naše životy a svět
spi sladce v noci
spi sladce v noci
« Last Edit: February 18, 2011, 04:44:35 pm by Blue Elf »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #1 on: February 17, 2011, 04:49:55 pm »
A hned přidám ještě jednu - Ayrik ta utral, od stejného interpreta:

Ayrìk ta utral
zerup nìk'ong
na hì'ia syulang
'äpärìp 'oramì
Listy ze stromu
padají pomalu
jako malá květina
pohybující se (plující ?) v jezeře
hì'ia tsamsiyu
tivul ne kelku
tstewa tsamsiyu   
zera'u ne kelku
Ať malý válečník
běží k domovu
statečný bojovník
přichází domů
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #2 on: February 18, 2011, 04:43:33 pm »
Dnes pro změnu další od Talise - Tewti ma utral :) Další moje oblíbená, kterou jsem zvládl se naučit

Tewti ma utral, tewti ma utral,
Ó strome, ó strome,
ngeyä ayrìk leiu lor!
tvé listy jsou krásné!
nga krrmì tsawkeyä tsawl slu
rosteš v čase, kdy slunce svítí
sì fìkrrmì a vawm leru
i teď, když je temno (není jasné, jestli zrovna nesvítí slunce nebo přišly horší časy)
Tewti ma utral, tewti ma utral,
Ó strome, ó strome,
ngeyä ayrìk leiu lor.
tvé listy jsou krásné.
 
Tewti ma utral, tewti ma utral,
Ó strome, ó strome,
oel kameie ngati!
já tě zřím!
frazìsìt oeru sunu nga,
každý rok jsi mi příjemný
a zera’eiu Eywata!
když přicházíš od Eywy
Tewti ma utral, tewti ma utral,
Ó strome, ó strome,
oel kameie ngati!
já tě zřím!

Tewti ma utral, tewti ma utral,
Ó strome, ó strome,
ngal keiar oeru futa
ty mě učíš, že
meoauniaeal
soulad s přírodou
frakrr awngati fmereial
nás vždy udrží (při životě ?)
Tewti ma utral, tewti ma utral,
Ó strome, ó strome,
ngal keiar oeru fì’ut.
ty mě to učíš
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #3 on: March 05, 2011, 04:07:54 pm »
Txon lefpom, ma eylan,
konečně jsem dokončil další překlad - Tutan akoak, zpívanou jako obvykle Talisem :) Trochu mě potrápil, protože Talis použil jedno slovo, které ve slovníku přímo není, pouze jeho odvozeniny - přijdete na to, které to je? Sebekriticky přiznávám, že jsem si trochu pomáhal originálním textem od Nightwish, aby text příliš nedrhnul. Nicméně ještě by to chtělo trochu uhladit, návrhy se vítají (jestli to vůbec někdo čte....)
V závorkách uvádím alternativní překlad, zpravidla vycházející z originálu

1:
Tutanìl akoak txampaylok
Starý muž u moře (na břehu oceánu)
krr a kxamtxomaw,
po půlnoci (na konci dne)
tse'a tawit
pozoruje oblohu
ulte po lu nì'awtu nì'aw.
a je pouze sám

Hufwel mì frazìsìkrr,
terok fìtsenget,
Vítr tady vane v každém ročním období (neustále)
tsenge lu ngul, fìsìpur
je tu šedo a loď,
ke lu tstxo vay set.
která dosud nemá jméno

Txampayur lu awkx nì'aw, spe'etut ke sterawm,
Moře má jen útesy a neslyší zajatce
pol ngop aungiati fa txep mì sìvawm.
on dává znamení ohněm v temnotě.
Fyawìntxu tìsìlpeyur txe'lanmì feyä,
Dělá průvodce naději v srdcích těch
a new tivätxeiaw ftu fya'o txampayä.
kteří se chtějí vrátit z cesty oceánem

R:
Fkol srekrr tswalmänga' tsat,
Už dávno bylo zapomenuto
atan alìm lu mìso.
to daleké světlo.
Tompa ta'em za'u,
Déšť zhora přichází (padá)
po 'almefu nì'aw keftxo.
on pociťoval jen smutek.

2:
Ikran tswerayon,
Křikloun létá
unilit tìng poru
a přináší mu sen
teri krr srekrr pot
o dávném čase
ke kame kawtul.
nikdo ho nezří

Torukìl tok tawit,
Na obloze je toruk
evil tok txayot,
malé děti na poli
tìreyìl tìng poru fra'ut,
život mu dává všechno
kifkeyt luke yayo.           (tady asi má být spíš ayayo)
svět bez ptáků

Po lu nì'awtu nì'aw.
On je pouze sám
ke 'efu nitram
necítí radost
po kä mì sìp tora alo,
naposled jede s lodí
peng san kìyevam
říct "nashledanou" " (sbohem)"

Sìk ulte hìyum, hufwel
a brzy odejde, vítr
tok fìtsengit mi
fouká tak jako předtím
sìp rivikx neto, ulte
ať se loď pohne pryč a
po lrrtok seri.
on se usmívá

R: [: Fkol srekrr ... nì'aw keftxo. :]
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #4 on: March 06, 2011, 11:37:48 am »
Kaltxì ma Blue Elf, ngaru tìyawr, nìlaw tuteo tìng nari fìtsengur.
Tsalì'uri a nga tìpawm soli - tsalì'u tsun livu sìp nì'aw. Oel fperìl futa pelun ke lu Na'viru lì'u a ral lu sìp.

Faktem je, že letíc na zádech ikrana by mě vůbec nenapadlo plahočit se někdy po vodě. :)
Uvidíme, třeba to takhle zůstane, třeba nás Frommer s L.E.P. týmem překvapí.

Překlady jsou to krásné a je těžké je dál vylepšovat, protože každý může mít jiný názor, jak říct to či ono. Nicméně, zkusím nějaké to uhlazování.

Starý muž stojí u moře,        ........  já bych v češtině nezačal text  "stařec u moře", větou bez jakéhokoliv slovesa
minula půlnoc,
on se dívá na oblohu
a je zcela sám.

Vítr tu fouká neustále,
je tu šero, a tahle loď
co stále nemá jméno.

Moře jen hřmí v útesech, svému zajatci nenaslouchá,      ...... k "naslouchání zajatci" mě tady prostě sedí "hřmění moře"
on dává znamení ohněm v temnotách.
Doprovází naději v srdci těch,
kteří se chtějí vrátit z cesty oceánem.     ....tady mě v češtině krutě chybí <ei>

Už dávno bylo zapomenuto,
to daleké, vzdálené světlo.
Déšť shora padá
a on cítil jen smutek.

Ikran letí
a přináší mu sen
o čase minulém,
nikdo ho nezří.         ....... tady nevím, jestli je to míněno takto, a nebo "o čase minulém, předtím co přestal být kýmkoli zřen". Pro ten druhý význam by tam stačilo doplnit a : teri krr srekrr a pot ke kame kawtul.

Toruk na obloze,
děcka na pláni,
Život mu dává všechno,
svět bez ptáků.             ......... význam téhle věty prostě nechápu

On je úplně sám,
necítí se sťastný,
naposledy odplouvá s lodí       ....... kä mì sìp podle mě znamená spíš odplouvat (odjíždět, odcházet), než jít (jet, plout)
říká "nashledanou"         .......sbohem bych vyhradil pro Eywa ngahu

a brzy zmizí v dáli.
Vítr tu stále fouká,
loď odplouvá pryč        ....... sem mi nepasuje ten konjunktiv, nějak mi to neladí s okolními větami
a stařec se usmívá.

Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #5 on: March 06, 2011, 11:54:49 am »
A abych jen nerýpal, dám všanc svůj překlad písničky Tìyawnìl tìsraw seyki. Předem upozorňuji, že jsem nepřekládal doslova, ale snažil jsem se vyjádřit česky totéž, co Talis na'vijsky, bez nápovědy z ostatních jazyků:

law lu ngeyä               Jasné jsou tvoje
eana menari,               modré oči.
ke tsun nivong            Nemůžu tě
ngaru oe                    následovat
ki                             ale
zene tivängok             musím být
fìtsenget, ngängop      tady, vytvářet
ayrelit arusikx             pohyblivé obrázky

mì oeyä eltu,              ve své mysli,
tsaw neto rängikx,       utíká to pryč,
tswusa' oeru               zapomínám

nga layängu                na tebe
hufwa nga oeru           přestože tě mám
yawne nìtxan lu.          velmi rád.
oìsss zene                  Sakra,
piveng                       musím říct
san nga lalmu              "měl jsem",
sìk kerusey nga lu,       už nežiješ,
tivok new                   chci být
ngahu                        s tebou,
ngeyä txe'lan              tvoje srdce
tìkangkem ke si,           nebije,
oe ke omum                   nevím co

kem sivi ngari,             pro tebe dělat,
pelun nga kamä,          proč jsi odešla,
oel ngati                    zřím tě,
kame,                           ksakru,
kamame - pxasìk,        zřel jsem,
pameieng nga san          řekla jsi
oeru lu                      "potřebuji
tìkan                        a
oe new rivey sìk         chci žít"
ngal namew tsat,       Věděla jsi to,
namew.                    věděla.
rivey                        Žít,
rivey mì hifkey            žít ve světě,
kifkey luke sute,         světě bez lidí,
sute akawng              zlých lidí,
slä                           ale
sutel akawng             lidé zlí
tamakuk nìhawng ngati     tě příliš udeřili,
oe ke tsun srung        nemohl jsem
samvi                       pomoci,
tsngawvìk ngafpi        pláču pro tebe,
taluna nga lu             protože
kerusey                    jsi mrtvá
ulte oe                     a já
ke new                     nikdy nemůžu
rirvängey                  žít
ngaluke kawkrr,          bez tebe,
slä nìhawng                  ale je
hawngkrr,                  příliš pozdě,
ulte mì zusawkrr          a v budoucnu
fìtsengti oel frakrr          tu nebudu
ke tok                       pořád sám,
nì'awtu                      úplně
nìngay hu kawtu.        sám.
peng set                   Nyní říkám
aylaru:                     ostatním:

fratìyawn tsun
tìsraw sivi.                 Každá láska může bolet.
lumpe tsaw zene         Proč to musí
livu sraw nìhawng?      bolet tak moc?

tsyokxit ngeyä            Beru tvou
munge oel,                 ruku,
tìwewit                      cítím
tseyä                          její
'efu oel                     chlad,
ngeyä tsko                tvůj luk
längu fwel                 je zlomený.
saaa! fko

lamu pefnel?               Proč?!
pesul ngati                 Kdo tě
tspamängang              zabil,
ma hì'ia                      maličká
         
sì lora syulang?           krásná květinko?
oeng lamu nitram         Byli jsme sťastní,
ma syulang vay           kvítku, až do
trram                         včerejška,
kxangangang               Prásk!
oe tìsraw si nìtxan        Bolí mě to moc,
oeyä tìsraw lu              bolest mám
mì                             ve
oeyä ta'leng,               své kůži,
sì mì oeyä ngäng,         v břiše,
tìsìlpusey lu                Doufání je
tsleng.                      falešné.
kxitx munge,               Smrt s sebou bere,
neto ta fìtsenge,         pryč odsud,
kalina                        sladkou
'evenge,                    dívku,
ne'ìm zamayunge!        zpět přinese!      ..... tomuto zcela nerozumím, slovům ano, ale význam uniká
zola'u         
nìprrte,                      Vítej,
unil lu nì'aw,               sne jediný,
ne tìvawm perlltxe,      k temnotě mluvíš,
mì oeyä                     v mém
tìhahaw,                    spánku,
slä nga ke zaya'u,       ale nepřijdeš
kawkrr, emza'u           nikdy.
oel                           Úspěšně
tswa' fra'ut,               na vše zapomínám,
ke-tswera'  fì'ut.         na toto ale ne.
Lumpe ke                  Proč
lu txur,                     nejsem silný,
srung sami ngaur,       pomohl bych ti,
nga livu rusey,           byla by jsi živá,
ke lu                        nikoliv
kerusey.                   mrtvá.
ulte menari oey          A moje oči
tsun tsive'a keyt,       by mohly vidět tvář,
ngeyä                      tvůj 
sweya tìrey,              nejlepší život,
ke lu kawkrr tsa-hey!   nikdy není.. Do háje!
new 'ivampi                Znovu se chci
nìmun,                       dotknout
ngeyä eampinit nìmun,  tvé modři,
new tsive'a oel            chci ji vidět
pxel                          jako
lora ayrel.                  krásné obrazy.
pelun oe ke                Proč tě nemůžu
tsun hivawnu ngati?     zachránit?

oe tìkxey
soli...                           Udělal jsem chybu ...

oeyä tìyawnìl tìsraw
seyki oeti.                    Moje láska mě bolí.
lumpe tsaw längu           Proč je to tak moc
ngäzìk sì sraw nìhawng.   těžké a bolestivé..

nga yawne lu oeru...       Miluji tě...

PS: toto v žádném případě není soutěž v délce příspěvků, jen to tak vypadá :)
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #6 on: March 06, 2011, 03:23:30 pm »
Kaltxì ma Blue Elf, ngaru tìyawr, nìlaw tuteo tìng nari fìtsengur.
Tsalì'uri a nga tìpawm soli - tsalì'u tsun livu sìp nì'aw. Oel fperìl futa pelun ke lu Na'viru lì'u a ral lu sìp.

Swizawìl ngeyä utralit tamakuk nìeyawr, ma Tanri  :) Bod pro tebe, potlesk pro tebe  ;D
Ale trochu mi tvoje věty nesedí: tìng nari podle mě znamená dívat se obecně, bez určení na co. Pokud se díváš na něco určitého, mělo by se použít nìn, tedy: ... nìlaw tuteol nìn fìtsenget. O tomhle jsem psal myslím do (českého) threadu o projektu Ngaynume a po konzultaci s anglickým slovníkem si myslím že to mám popsané správně.
A pelun v poslední větě mi nedává smysl - to by tam asi být nemělo: Já myslím, že proč Na'viové nemají slovo s významem loď.

Quote
Faktem je, že letíc na zádech ikrana by mě vůbec nenapadlo plahočit se někdy po vodě. :)
Uvidíme, třeba to takhle zůstane, třeba nás Frommer s L.E.P. týmem překvapí.
Tak tomuhle nějak nerozumím - co tím myslíš?

Quote
Překlady jsou to krásné a je těžké je dál vylepšovat, protože každý může mít jiný názor, jak říct to či ono. Nicméně, zkusím nějaké to uhlazování.
Jsem rád, že se ti můj překlad líbí (a pravděpodobně v něm neshledáváš zásadní chyby). Beru jej jako svůj první "větší" a sám cítím, že místy mu něco chybí. I tvůj překlad je krásný a myslím, že o něco lepší. Každopádně je zajímavé je srovnat a vidět, jak to dělá někdo zkušenější - tím se něco přiučím (doufám).
Někde na fóru jsem zahlédl návod pro překladatele (myslím to měl někdo v podpise): Do not translate words. Translate meaning. To je přesně ten důvod, proč je každý překlad jedinečný a jiný (a proč je vůbec možné přeložit do na'vijštiny i to, pro co nemá slova - a to se mi na ní líbí).

Quote
kteří se chtějí vrátit z cesty oceánem.     ....tady mě v češtině krutě chybí <ei>
Ano, s tím jsem si taky trochu lámal hlavu. Snad jedině natvrdo napsat ...radostně... (nebo ...s nelibostí... pro <äng>)

Quote
svět bez ptáků.             ......... význam téhle věty prostě nechápu
To nás asi bude víc :) Ale básníci mají právo, aby jim lidé nerozuměli :) Holt překlady na na'vijštiny mají určité limity, zvlášť když se musí trefit do melodie
« Last Edit: March 06, 2011, 03:58:02 pm by Blue Elf »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #7 on: March 06, 2011, 03:51:43 pm »
A abych jen nerýpal, dám všanc svůj překlad písničky Tìyawnìl tìsraw seyki. Předem upozorňuji, že jsem nepřekládal doslova, ale snažil jsem se vyjádřit česky totéž, co Talis na'vijsky, bez nápovědy z ostatních jazyků:
Výborně - konečně to přestává být "one man" thread :)! Vyrobím vlastní překlad (jak se k tomu dostanu) a kdyby byl náhodou lepší, zveřejním :) O rýpání nemůže být řeči - porovnáváme své výtvory a tím se učíme, vždyť proto tu jsme. A že nepřekládáš doslova je v pořádku - jak jsem psal před chvílí - překládat se má význam, ne slova. Minimálně směrem do na'vijštiny to jinak ani nejde.
Překlad vypadá velmi dobře, to mohlo jít zarapovat i česky. Jsem nadšený....

Quote
PS: toto v žádném případě není soutěž v délce příspěvků, jen to tak vypadá :)
Inu, jak dlouhé to autor napsal, tak dlouhý musí být překlad, s tím asi nic nenaděláme  ;D
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #8 on: March 30, 2011, 04:48:18 pm »
Konečně mám zase něco přeloženého, tentokrát to bude Píseň o příběhu avatara (můžete hádat kdo to napsal :)) Vzhledem k datu vzniku obsahuje text jisté chyby (ne že bych je hledal, ale přiznává je i autor) - co šlo opravit bez újmy na zvukovém záznamu (pravopis) jsem zde opravil, na ostatní pouze upozorním v textu, ať se z toho případně někdo poučí....

1: Oeri Tawtute lu, oe lu Jake Sully
(pokud jde o mě) Jsem nebešťan, jsem Jake Sully
polähem alìma mìhifkey
přijel jsem na vzdálený svět dosl. v daleký svět. Zde chybí mezera za předložkou, lepší by byla na konci slova
lamu tsamsiyu atstew - set oeri
byl jsem statečný bojovník - teď (pokud jde o mě - téma)
mehinam  kerusey lu
jsou mé nohy mrtvé.
Fa oeyä uniltìrantokx tsun
S pomocí mého avatara můžu
oe tiveiul set nìmun
teď znova běhat (radostně)
wrrpa 'awve trr ulte Palulukanìl
afkew taron oeti.   (původní pravopis: afkeu)
jsem venku první den a mocný thanator mě loví.

R1: tsam zaya'u, nari si!
Válka přijde, pozor dej!
mesampongu lu alaksi!
dvě skupiny bojovníků jsou připravené
txura eyktan zaya'u
(fyzicky) silný vůdce přijde
ayvrrtepit fpayak afkew
odrazí mocné démony
zamayunge fpomit
přinese mír
ulte hayawnu atxkxeti
a ochrání zemi (vlast)

2: 'awpo letutéa na'vil zong - oeyä tìreyit
Jedna na'vijská žena brání můj život
Eywal poéru tìmìng aungiati
Eywa jí právě dala znamení
Oeri fa lamenari tse'a kifkeyit
(pokud jde o mě) vidím svět jinýma očima (dřív byl nápad používat la- ve významu jiný-, ale už to neplatí)
tsa tìrey amuiä lu
to je pravý život
Oel nume tìpxayit ulte emza'u
učím se mnohému a skládám
Oel nìwotx sìfmetokit
úspěšně zkoušky
spe'e Ikranit; sngä'i tswayon; lu tutan
zajmout ikrana, začít létat, být muž
tsaheyl si 'awsiteng Neytirihu
navázat pouto společně s Neytiri

R2: tsam zìya'u, nari si!
Válka brzy přjde, pozor dej!
mesampongu lu alaksi!
dvě skupiny bojovníků jsou připravené
txura eyktan zìya'u
silný vůdce brzy přijde
ayvrrtepit fpìyak afkew
odrazí mocné démony
zamìyunge fpomit
přinese mír
ulte hìyawnu atxkxeti
a ochrání zemi

3: sawtutel sngä'i na'rìngä - tìska'ati
Nebešťané začínají ničení lesa
ayfo na kawnga ayvrrtep lu
jsou jako zlí démoni
oe ke pamlltxe nìngay, tafral lu ke hapxì
nemluvil jsem pravdu, proto nepatřím
sawtuteyä sì Omatikayayä.
ani k nebešťanům ani k Omatikaya
za'u nìmun na Toruk Makto
Přicházím znova jako jezdec na torukovi
oeri fyawìntxu ne fìtseng
vedu k tomuto místu
ayolo'it apxay ulte oel
mnohé klany a já
ftìyang fìkeye'ungit.
zastavím toto šílenství

Mezihra - tady je Jakeova řeč přeložená Tsu'teyem, kde svolává klany do boje

R3: tsam set sngä'i, nari si!
válka právě začíná
mesampongu lu alaksi!
dvě skupiny bojovníků jsou připravené
txura eyktan fìtseng lu (tady má být tok)
silný vůdce je tady
ayvrrtepit fpìyak afkew
odrazí mocné démony
zamìyunge fpomit
přinese mír
ulte hawnu atxkxeti
a chrání zemi

4: sawtutel Vitrautralit skiva'a fmìyi.
Nebešťané se brzy pokusí zničit Strom duší
ayswizaw ayoengeyä lu pxi
naše šípy jsou ostré
ulte tirea lu txur; ayoeng lu alaksì.
a duše je silná, jsme připravení
Ayoeng ke txasyìng fa tìtxey.
Nepřestaneme je zastavovat (tady je to krkolomné, ale význam je: Nevzdáme se, zastavíme je)
'eko fa'lil aysamsiyuti lefngap
Pancířáci útočí na kovové bojovníky (chlapíky v AMP suitech)
ayikranìl 'eko hunsìpit
ikrani útočí na bojové vrtulníky
ayoengal kawnga aysawtuteti
kurakx srunghu Eywayä
My vyženeme zlé nebešťany s pomocí Eywy

R4: fpom zìma'u, nari si!
Právě nastal mír, pozor dej!
mesampongu lu alaksi!
dvě skupiny bojovníků jsou připravené
txura eyktan fìtsengit tok
silný vůdce je tadu
ayvrrtepit fpìmak afkew
zastavil mocné démony
zamìmunge fpomit
přinesl mír
ulte hawnu atxkxeti
a chrání zemi

5: pxay smukan sì smuké tamerkup ayvrrtep halmum
Mnoho bratrů a sester zemřelo, démoni odešli
fkol Toruk Maktot ke kayin oel (dva podměty je podle mě moc)
Jezdec na torukovi nebude potřeba
'ìsyì'awn fìtsengit, rä'ä ne'ìm kä nìmun ('ì'awn je nepřechodné, místo rä'ä má být ke)
zůstanu tady, nepůjdu zase zpátky
kamä Eywayä nari kxamlä
prošel jsem okem Eywy
set oe ke leiu tawtute
Teď nejsem nebešťan
set oe slä Na'vi lu
ale jsem Na'vi
oe lu muntxa sevina Neytirihu
jsem spojený/ženatý s krásnou Neytiri

R5: fpom za'u, nari si!
Mír je tady, pozor dej!
mesampongu lu alaksi!
dvě skupiny bojovníků jsou připravené
Toruk Maktot ke kolin
Jezdec na torukovi není potřeba
ayvrrtepit fpamak afkew
odrazil mocné démony
Eywal hawnu tìreyit
Eywa chrání život
ulte hawnu atxkxeti
a brání zemi

Jake Sully plltxe san kìyevame
Jake Sully říká "nashledanou"
« Last Edit: April 01, 2011, 04:24:38 pm by Blue Elf »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #9 on: April 01, 2011, 05:24:03 pm »
Ještě se vrátím k Tìyawnìl tìsraw seyki - líp to asi nepřeložím a nebudu se o to tedy pokoušet, ale použil jsem tento český text jako podklad pro anglický překlad pro Talise (tedy ještě jednou díky za něj). Ale nedá mi to, abych se v některých částech neporýpal.

oe ke tsun srung samvi - neexistující infix <amv>. Ale Talisovi se tam hodil líp než existující <imv>, takže si ho přiohnul... Básník prostě může všechno :)

ngal namew tsat,       Věděla jsi to, [new = chtít, tj. zde by mělo být: Chtěla jsi to, chtěla]
namew.                    věděla.
rivey                        Žít,
rivey mì hifkey           žít ve světě ...

kxitx munge,              Smrt s sebou bere,
neto ta fìtsenge,         pryč odsud,
kalina 'evenge,           sladkou dívku,
ne'ìm zamayunge!       zpět přinese!     ..... tomuto zcela nerozumím

Podívejme se, jak to upravil Talis v angličtině:
Death took                 minulý čas místo přítomného
away from here,
the sweet girl,
bring it back!              vrať ji zpět! (pomiňme že tam má být her)
Takže nepochopitelnost vznikla nesprávným časem, nepochybně pro to byly básnické důvody.

Co se týče překladů do angličtiny, Talis zvolil k mé nelibosti doslovné překlady (a já se s tím tak mazal!), ale jako autor na to má právo. Nejspíš mu to ještě zkusím rozmluvit, takhle to fakt nevypadá moc dobře
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #10 on: April 23, 2011, 05:06:04 pm »
Dneska z jiného soudku, zkusil jsem opačný překlad, výsledek v tomto threadu.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #11 on: April 30, 2011, 05:18:56 pm »
Čerstvé zboží - Steyki od Tirea Aeana. Je to skladba na rozloučenou před jeho dočasným odchodem (za pár dní ho máme zpátky :)).
Upřímně řečeno, některé části nejsou zrovna pochopitelné, takže překlad bude spíš volnější než přesný. Taky se mi zdá, že text neodpovídá úplně nahrávce, ale to budu ignorovat.

R: lu yawne oer nìngay krr a ayngal nivew tìnusumet
já opravdu miluji když se chcete učit (dosl. učení se...)
slä oeti steyki fì'ul a ye'rìn ke tok oel fìtsenget
ale štve mě, že tu zanedlouho nebudu

nìawnomum tsari kllfro' oe
jak známo, já zodpovídám
alu aysngä'iyur kivar
za učení začátečníků
fte tsivun eylan slivu ayoe
abychom se mohli stát přáteli
ulte nivew vivar
a chtěli pokračovat
lì'fyari lena'vi nìngay oeru sunu tìkusar
pokud jde o na´vijštinu, opravdu je mi příjemné učení
prrte' oeru frato lu fwa srung si oe ayngar
nejradostnější je pro mě to, že vám pomáhám

R: lu yawne oer nìngay krr a ayngal nivew tìnusumet
slä oeti steyki fì'ul a ye'rìn ke tok oel fìtsenget

lasyu Tirea Aean oe krrä tì'i'avay
určitě budu na věky věků Tirea Aean (Modrá Duše)
kop fì'uri alahe pänutìng ayngar nìngay
navíc pokud jde o další věc, opravdu vám slibuji
tasyätxaw mì zusawkrr slä ke'u tsakrrvay
že se v budoucnu určitě vrátím ale do té doby nic
meoauniaea sì Teoä fpom angay
liyevu ayngaru a fut oel ayngafpi rangal set
ať máte harmonii a pravé štěstí od Boha
to je věc kterou já vám teď přeji
nìtxan keftxo nì'aw ke lu muiä ke längu prrte'
jen velký smutek, to není správné, není příjemné
tengkrr ftia fte oey tìrey ke liyevu kawng
zatímco studuji aby můj život nebyl v budoucnu špatný
irayo si ayngaru a larmu yawne nìhawng
děkuji vám, kteří jste mě milovali tak moc

R: lu yawne oer nìngay krr a ayngal nivew tìnusumet
slä oeti steyki fì'ul a ye'rìn ke tok oel fìtsenget
 
kop sìlpey tsnì aynga luke oe tsivun rivey
také doufám, že vy beze mě můžete žít
talun oel fpìl futa lasyu ngäzìk fpi ronsem oey
protože já myslím, že to určitě bude obtížné pro mou mysl.
livu txantsan krr a tätxaw ulte ke zene pivey
bude skvělé, když se vrátím a nemusím čekat
ulte tsakrr liveiu oer apxa lrrtok mì hey
a tehdy budu mít široký úsměv v tváři
leiu olo' ayawne LeL-NeN na oey swey eylan
mám rád komunitu LN jako mé nejlepší přátele
keng tsakrrta a slu hapxìtu mì zìsìt aham
dokonce od té doby kdy jsem stal loni členem
nìngay ke tsun ayngaru fa aylì'u piveng nìtam
opravdu vám nemůžu slovy říct dost
slä mi lu oeru faylì'u na ayskxe mì oey txe'lan
ale stále mám ve svém srdci ta slova jako kameny

ta oey txe'lan fì'upxare nìngay zola'ängu
tato zpráva opravdu vyšla z mého srdce
ulte peng ayngaru san lasyängu stxong ayngaftu
a říkám vám: určitě to bude divné pryč od vás
rutxe oe fpi var slirvu leNa'via aysulfätu
prosím kvůli mě pokračujte, ať se stáváte mistry v na'vijštině
ma oeyä eylan Kiyevam ulte Yawey ayngahu...
moji přátelé, nashledanou a Bůh s vámi

Opraveno podle originálního text od TA (viz zde)
« Last Edit: August 20, 2011, 07:08:55 pm by Blue Elf »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #12 on: May 03, 2011, 04:14:53 pm »
Před pár dny mě zaujala skladba Lora Syulang v tomhle threadu. Gramatika i text poněkud trpí, protože autorka přiznává, že hlavní důraz kladla na rýmy, ale opravdu to nezní špatně (teda když nepočítám chybějící ejektivy).
Text uvádím přesně podle demo skladby - oproti první verzi je částečně opravený, další opravy jsou uvedeny v threadu, ale nebyly dosud zakomponovány. Pokud se člověk moc nezabývá textem, je to docela zábavná skladba :)

1: Syulangit tsame'a 'evel
holka viděla květinu
Poel new tsat nìseykxel
ona ji velmi chtěla (dosl. silně)
Polawm po yawnetur peyä
zeptala se svého milého
Txo tsat poanìl munge kayä
jestli ji půjde vzít

R: Poel new tsat, ulte nìltsan lu
ona ji chce a dobře je (??)
Tsaw fìfya lu, frakrr fìfya layu
takto to je, vždycky tak bude
Poel new tsat, lu fya'o krrä
ona ji chce, je to cesta času (zamýšlený význam je tradice/zvyk, což není ve slovníku, proto ten podivný výraz)
Fra'ut pol new, slu peyä
ona chce všechno, aby bylo její

Oe zene tivaron txana krr
já musím lovit dlouhý čas
Txo txana smarit oel new
jestli chci velkou kořist
Lora syulang, oh, lora syulang
krásná květina, ó krásná květina
Poan zene livu nìtxan tstew
on musí být velmi statečný

2: Poan kä nefä tsawla ram
on jde nahoru na vysokou horu
Pol keran'ìn lu sat syulang (akuzativ tu chybí schválně kvůli rýmu)
on se zabývá tou květinou
Po new 'eve tsilve'a
on chce uvidět tu holku
a nitram lu, pol tsat munge ha
která je šťastná, takže to vezme (tu kytku)

R: Poel new tsat, ulte nìltsan lu
...

3: Tskxe zup tengkrr po kä nefä
kámen padá, zatímco on jde nahoru
Po ke lirvu new fìtsenge (tady má být zjevně tok)
on tu nechce být
Ulte zawng tung frapo omum
a křičí aby všichni věděli
Mefo zerup ne kllte lu
oni dva spadli na zem

R: Poel new tsat, ulte nìltsan lu
...
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #13 on: May 31, 2011, 04:00:30 pm »
Tak přidám ještě jednu (už mi to tu leží skoro měsíc), asi poslední - nové skladby nějak nevznikají.
Text je místy poněkud nejasný a Talis se k němu moc nevyjádřil (nemá čas...), takže to napíšu tak, jak to chápu já, každý si to může přebrat podle sebe.

Fpomä Samsiyu
Bojovníci míru
----------------------
Fo hameieyn pxìm lok 'ora sì 'awmtxep,
Oni často seděli poblíž jezera u táborového ohně
Fo namew rivey, fìfya nulnew.
Chtěli žít, toto (tento způsob) preferovali
for mipa fya'o toìtseyä ke teya si set, (správně má být Toitsyeyä, ale v době vzniku tohle slovo ještě nebylo)
Nová cesta Německa je teď nenaplňuje radostí
fo lu lelonu hu tìrol sì pamtseo.
Byli propuštěni s písní a hudbou
Teri feyä tìlam fo ke lu spe'etu, (tady by měl být plurál)
o jejich vzhledu - oni nejsou zajatci
fol, a luke tìkawng, atokirina'it wamìntxu.
Oni, kteří beze zla ukázali semena posvátného stromu

R1: Lu sìltsan tsaw,
To je dobré
for lu tstew.
Oni jsou stateční / mají odvahu Přesným významem si není jistý ani Talis, dativ tu zřejmě být nemá
 
Feyä eltur ke lu teri kawnga sawtute,
Jejich mozky nevědí o zlých nebešťanech
feyä eltur ke lu teri tìzawng san tsam
Jejich mozky nevědí o výkřiku "VÁLKA!" Význam těchto vět je podle Talise správně, gramatika ale trochu kulhá (daň za umění :))
sìk. Lumpe atxkxe aysempulä lolatem?
Proč se země otců změnila?
Frapol new tsamit ulte horenit ftem.
Každý chce válku a obcházet pravidla (zákony)
Set kem sivi, livonu Eywa'evengit,
Teď dělej, propusť Pandoru
rä'ä fnivu ulte kllkxem nì'ul nì'it!
Nebuď zticha a stůj trochu víc Tohle by chtělo vysvětlení od autora, bohužel není k dispozici...

R2: For lu tstew, Oni mají odvahu
Lu sìltsan tsaw. To je dobré

R3: Kxawm tsakrr trray mipa sì lora ayhrr sngayä'i, (podle mě by se místo tsakrr víc hodilo krro)
Možná někdy zítra nové a krásné časy začnou
kxawm trray kawnga tirea txopu si.
Možná zítra se zlá duše bude bát

Tsatsengit tok tsamponguä skol sì ayswisawìl,
Na tom místě jsou luky a šípy skupiny válečníků
ulte fra'u a tsun tspivang frapoti.
a všechno, co může zabít všechny (zbraně)
fo leykatem fratskot sì ayswizawit, fte sa'ul
Oni změnili všechny luky a šípy tak, aby
kawkrr ke toltivem nìmun tuteoti.
nikdy nemohly někoho znovu zastřelit
ulte aysyuvet olo'yä fol mamunge, (spravně: olo'ä)
a přinesli mnoho jídlo pro celý klan
aynetokä'ärìpyuru zamamunge. (tady fakt nevím. Rozebral jsem to jako: ay-neto-kä'ärìp-yu-ru, ale dohromady to nedám...)
překlad EMIBH: přinesli "pryč utlačitelům"...

R1: Lu sìltsan tsaw,
for lu tstew.

Fol nìtxur spamaw futa kawnga tsamit 'i'a, (v originále chybí ráz)
Oni silně věřili, že strašná válka skončí
Fol spamaw futa ta kxu fko layu kanu.
Oni věřili, že ze škod vzejde poučení (snad je to takto správně)
Fol nìtxur spamaw tsat, tengkrr kä ne kxitx.
Oni v to silně věřili, zatímco šli smrti vstříc
Fol spamaw tsat, srekrr fkol takuk ayfoti.
Oni v to věřili, dokud je neudeřili
Ulte tsatxopu tìsrawä längu ha txur,
a ten strach z bolesti je tak silný
fte fko kavuk sivängi sìltsana 'eylanur. (v originále chybí <iv>, ale mělo by tu být kvůli fte)
aby byl zrazen dobrý přítel

tslolam nìltsan, rozuměli dobře
tslolam nìltsan. rozuměli dobře

R3: Kxawm tsakrr trray mipa sì lora ayhrr sngayä'i,
kxawm trray kawnga tirea txopu si.

Vay fìtrr kelora tsarel ke latängem,
Až do zítřka se ten nehezký obraz nemění
Oe stum new pivängeng san nari si
Skoro chci říct "buď opatrný"
sìk. Lu olo'eyktan kawnga uniltìranyu.
Vůdce klanu je strašný snivec
hola sutel nulnew 'änsyema tsamit.
Pár lidí dává přednost úplné válce
Slä oel kameie pxaya suteti, a
Ale já zřím mnoho lidí, kteří
wìntxu nìtxantslusam tskot askawna'a!
ukazují moudře zničené luky!

tìtstew si, buď odvážný
tìtstew si! buď odvážný

Ulte tsakrr trray mipa sì lora ayhrr sngayä'i,
A tehdy zítra nové a krásné časy začnou
ulte trray kawnga tirea txopu si.
A zítra se zlá duše bude bát
« Last Edit: August 20, 2011, 07:24:17 pm by Blue Elf »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #14 on: August 17, 2011, 04:40:18 am »
Pěkné, pěkné. :)
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #15 on: August 17, 2011, 02:39:22 pm »
On to jeste nekdo cte? Mile prekvapeni  :)
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline hemmond

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1002
 • Karma: 5
 • I'm who I'm. :) Deal with it. :)
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #16 on: August 17, 2011, 07:57:54 pm »
čtu čtu, ale až teď tím postem jsem si to přidal do new replies seznamu...
old gallery link?id=1849[/img]
old gallery link?id=1890[/img]

http://twitter.com/hemmondssandbox

If it's change in you, then the world is changing too.
--22nd World Scout Jamboree anthem.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tìrol nìNa'vi s českými titulky
« Reply #17 on: August 20, 2011, 07:27:44 pm »
Opraveno Steyki podle textu přímo od Tirea Aeana a Fpomä Samsiyu podle překladu od EMIBH
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi