International / Multilingual > Nederlands (Dutch)

Grammatica?

(1/4) > >>

Tslamyu:
Ik start hier een topic voor vragen over de grammatica.
Ikzelf begrijp de Engelse uitleg perfect, en wil graag uitleg geven.

Tanhì Tireafya'o:
Ok. Probleem #1.
Wat is de woordvolgorde?
Ik bedoel: Een zin kan op heel veel manieren in elkaar steken, maar wat is de juiste.
Waar staat het onderwerp, persoonvorm, lijdendvoorwerp etc. En is daar nog iets mee aan de hand verder?

Ik heb de Engelse uitleg gelezen maar het is voor mij (gedeeltelijk) onbegrijpbaar.

Tanhì

Tanhì Tireafya'o:
Ok, probleem #2.
Lichaam (tokx). Meervoud: Lichamen (aysokx) (sokx)
Vanwaar dat die t verandert in een s terwijl het voorvoegsel ay+ is?

Tslamyu:
Probleem # 1:
De woordvolgorde is vrijwel volledig vrij, hoewel er enkele vaste plaatsen zijn:

1. het vraagpartikel "srak" wordt algemeen op het einde van de zin geplaatst " (Ngaru lu fpom srak?)

2. een adjectief staat altijd voor of achter het substantief waar het bij hoort, met een -a- aan het adjectief aan de kant van het substantief. (ngim-a kilvan OF kilvan a-ngim)

3. een topische (topical marker) vorm (Bijvoorbeeld "Oeri") staat gewoonlijk vooraan de zin.

4. in een niet-vragende zin staan een werkwoord en een bijwoord/onderwerp afwisselend op de voorlaatste en  de laatste plaats

een voorbeeld:       Oe-ri     ta    peyä fahew     a-kewong      ontu   teya   l-äng-u
                          ik (TOP) van   zijn   geur  (a-) buitenaards  neus   vol     is (pejoratief)
                             
                                      Mijn neus is vol van zijn buitenaardse geur.


ik ben momenteel de "Na'vi pocket guide version 2" aan het vertalen, en zal hem binnenkort uploaden.   

Tslamyu:

--- Quote from: Tanhì Tireafya'o on January 02, 2010, 12:53:32 pm ---Ok, probleem #2.
Lichaam (tokx). Meervoud: Lichamen (aysokx) (sokx)
Vanwaar dat die t verandert in een s terwijl het voorvoegsel ay+ is?

--- End quote ---
De Meervoudsvormen veroorzaken "lenitie", zoek maar op wikipedia op wat dat is. het komt erop neer dat de meervoudsprefixen bepaalde medeklinkers "verzwakken", hierdoor:

Px, Tx, Kx           veranderen in      p, t, k
p, t/ts en k         veranderen in      f, s, h
een ' (stop)         verdwijnt.

Tokx wordt in het meervoud Ay+tokx en door lenitie verandert de "t" in een "s", dus Aysokx.
meer nog, als een woord "verzwakt" is door lenitie, dan kan de meervoudprefix weggelaten worden (Sokx), omdat men aan de S kan zien dat lenitie is toegepast. bedenk ook dat de prefix "ay+" geschreven in in plaats van de gebruikelijke "ay-". indien een prefix geschreven is met +, dan is er lenitie van toepassing.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version