nìNa'vi nì'aw

Topics

<< < (27/27)

[1] eyawr fu keyawr (san muiä sík níkeyawr ke plltxe ko!)

[2] Txopu rä'ä si, ma eylan.

[3] <iv> kä peseng?

[4] aylì'u fpeioyä

[5] Hmm... Kawtu fìtseng perlltxe....

[6] 'awve nang!

[7] Say WHAT? (Re: fìsanri si san nìNa'vi)

[8] fìsanri si san nìNa'vi

Navigation

[0] Up one level

[*] Previous page

Go to full version