nìNa'vi nì'aw

Topics

(1/26) > >>

[1] AYLÌ'U leLÌ'UTÄFTXURENU

[2] Ayvur sì leNa'via Tìkangkem Alahe

[3] Srung fpi sìNume | Help with Learning

[4] Pelun fìtsenge lu? | Why does this area exist?

[5] Tìpängkxo Kìng

[6] Uvan amip

[7] oeyä aylì'u teri """.""""

[8] Just a little poem from me - for you ma frapo

[9] ätxäle na'rìngä

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version