Author Topic: Tutan a ta kifkey alu Martì  (Read 964 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Tutan a ta kifkey alu Martì
« on: November 07, 2015, 12:43:15 pm »
Tse, txana krr oel kea pamrelit angim ke ngolop. Set lu oer txele a tsateri tsun ayngaru piveng. Ivinan:

Nìsok oel tsole'a relit arusikx alu Tutan a ta kifkey alu Martì. Fìvur plltxe teri pongu sìftiatuä kifkeyä a za'u ne kifkey alìm alu Martì fa tawsìp, kllpä ulte lang tsat. Maw hola trr tsìk yrrap neniyä za'u ulte fo zene hivifwo fte emrivey, taluna yrrap tsivun skiva'a tawsìpit. Nìkeftxo, 'awa hapxìtu alu Markì Watney 'ìp ulte frapol fpìl futa tolerkup mì yrrap. Kemit alu fwa tätxaw ne 'Rrta fkol sngä'i luke Markì...

Krra yrrap 'i'a, fko tsun tsive'a nì'aw txayot neniyä, hì'ia ramtsyìpit ulte meka kelkuti sìftiatuä kifkeyä. Tsìk pamot fkol stawm, ramtsyìp rikx ulte... Markì srer. Pxen peyä lu fwel fa swek lefngap ulte lu por tìkelu yayä. Netrìp po tsolun wivo kelkut sìftiatuä ulte zeyko snot. Set tìwusem fte emrivey sngä'i...

Nì'awve Markìl tiam mekreti. Pol srefpìl futa sutel a ta 'Rrta pot munge ne kelku, slä hufwa tsun ngivop payit, mekrel fmal pot arusey nì'aw hola vomuno trrä. Ngian Markì lu tute a ftia ayewllit, ha pol tsawl sleyku ayewllit atsukyom. Fìkemìl tung futa emrey tsatsenge hola zìsìto.
Krra hola kintrr ftem, sutel a mì 'Rrta tseri futa kem astxong len mì Martì. Ayrelìl Martìyä wìntxu futa kelku sìftiatuä ke lu mek, tuteo tsatsenge rey! Markìl rolun syeprelit ulte fmi fpive' upxareti angawnop fa ayrel ne 'Rrta. Fwa tì'eyng za'u ne'ìm krrnekx nìtxan, slä fìfya 'Rrtal omum futa Markì lu rusey. Sute sngä'i hivawl lahea tawsìp fte mivunge Markìt ne 'Rrta.
Fte tsivun pivängkxo nìwin nì'ul hu sute a ta 'Rrta, sop Markì few Martì ulte run spuwina sä'o arusikx a lang Martìt. Krra latem tsat nì'it, tìpängkxo slu ftue nì'ul.

Nìkeftxo tawsìpit azusong fkol ska'a krra yawo, ha pongul sìftiatuä a sop ftu Martì pe'un futa tätxaw ne'ìm fte mivunge Markìt. Fìkem lu lehrrap, slä fo new tsakem sivi, taluna txìng Markìt tsatsenge. Fol spaw futa tsakem lolu kxeyey.
Fte ultxa si hu tawsìp sìftiatuä, zene Markì rivikx ne lahea tsenge. Tsatsenge lu hì'ia tawsìp sì lahea aysä'o a fpi haya pongu a ftayia Martìt. Fìtawsìp srung Markìru fte yawivo ulte wo tawsìpit sìftiatuä.

Tse, fìrelìl arusikx eltur tìtxen si nìtxan ulte wìntxu futa keng fekemit apxa tsun fko emziva'u. Plltxe Markì san Krra rey mì kifkey lehrrap, pxaya tìngäzìk fkeytok. Ngal emza'u 'awa tìngäzìkit, lahea pum srer. Slä krra emza'u tìngäzìkä holpxayit letam lu ngar säsìlpey a nga emrey ulte tsun tivätxaw sìk.
Lu ngay. Krra ke velek, keng apxa ekxan tsun fko skiva'a. Kezemplltxe, syayvit fkol kin nì'it nìteng.

Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Tutan a ta kifkey alu Martì
« Reply #1 on: November 12, 2015, 03:24:06 pm »
   Kaltxì, ma tsmukan.
 Nga sìltsana pamrel seri, nìlaw tsun fko 'ivefu tsyokxit tsulfätuä. Fìrelit arusikx oel ke tsole'a mi, slä li nivew. Ngeyä melì'fyaviri alu  Kemit alu fwa tätxaw ne 'Rrta fkol sngä'i luke Markì......, mekrel fmal pot arusey nì'aw hola vomuno trrä., lu oeru yayayr nì'it nì'aw. Srake ngal 'awvea pumit tsun ralpiveng?(oel ke tsleram fyta pelun fkol sar patient- it?) Mì fum amuve fkol sar 'awsiteng meli'ut alu pot arusey (nìtrrtrr titusare ìlä kemlì'u alu lu).

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tutan a ta kifkey alu Martì
« Reply #2 on: November 13, 2015, 05:00:14 pm »
   Kaltxì, ma tsmukan.
 Nga sìltsana pamrel seri, nìlaw tsun fko 'ivefu tsyokxit tsulfätuä.
:) Ke pxan, ma tsmukan, slä irayo. Pamrel ke soli oe nìNa'vi txankrr, slä kxawm oel ke tswa' tìomumit nìtxan.
Quote
Fìrelit arusikx oel ke tsole'a mi, slä li nivew.
Nìngay sweylu txo nga tsakem sivi. Keng puk fkeytok ulte new oe ivinan tsat.
Quote
Ngeyä melì'fyaviri alu  Kemit alu fwa tätxaw ne 'Rrta fkol sngä'i luke Markì......, mekrel fmal pot arusey nì'aw hola vomuno trrä., lu oeru yayayr nì'it nì'aw. Srake ngal 'awvea pumit tsun ralpiveng?(oel ke tsleram fyta pelun fkol sar patient- it?) Mì fum amuve fkol sar 'awsiteng meli'ut alu pot arusey (nìtrrtrr titusare ìlä kemlì'u alu lu).
Kezempltxe.

Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi