Author Topic: Na'vi-språkseminarium  (Read 1184 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Payoang

  • LearnNavi Founder
  • Moderator Emeritus
  • Palulukan Makto
  • *****
  • *
  • *
  • Posts: 2457
  • Karma: 171
    • Learn Na'vi
Na'vi-språkseminarium
« on: September 08, 2010, 05:56:08 pm »
Ayohel ayngengati kamuye, frapoya, ulte ayoheru fmawn luyu! *


Vår store Karyu Pawl kommer att ställa upp för ett

Na'vi-språkseminariumsom kommer att gå av stapeln den första helgen i oktober i år! Seminariet kommer att ge oss möjlighet att samarbeta med honom personligen under några dagar för att bättre förstå och utveckla vissa aspekter hos språket.

Historiken är som följer: för en tid sedan uttryckte Karyu Pawl sitt intresse för att samla några av de mest kunniga talarna av na'vi på ett ställe för ett seminarium för att diskutera och lära sig mer om språket. Detta seminarium skulle ge oss möjlighet att samarbeta med dr. Frommer under loppet av ett par dagar för att lära oss språket mer fullständigt, identifiera saker som behöver utökas samt ta upp några av de mest utstående frågorna kring språket. Denna kunskap skulle dokumenteras av seminariets deltagare och ges tillbaka till gemenskapen, till allas nytta. I grund och botten är detta ett seminarium för att "undervisa undervisarna".

Evenemanget kommer att äga rum i Kalifornien i en medlems privata bostad under loppet av 1, 2 och 3 oktober. Vi kommer att ha omkring 15 medlemmar som kommer från hela Amerika och till och med från andra världsdelar. Dessutom kommer en telefonkonferens att upprättas under ett par timmar under en av dagarna så att några av våra mer lingvistiskt engagerade medlemmar från andra länder, som inte kunde genomföra resan, skall kunna delta under en av seminariets dagar. Karyu Pawl är väldigt entusiastisk angående detta, liksom jag hoppas att vi alla kan vara. Att han är villig att resa många mil för detta möte på sin egen bekostnad är en god indikation på hans engagemang för det här språket och den här gemenskapen och vi kan inte tacka honom nog.

Tyvärr har vi dock lite dåliga nyheter angående seminariet, men vi vill understryka följande för att undvika sårade känslor.

På dr. Frommers begäran och på grund av rent logistiska hänsyn har vi måst begränsa antalet deltagare. Med tanke på omfattningen av vår gemenskap stod vi inför ett svårt val när det gällde att komma på ett rättvist sätt för att bestämma vilka som skulle bjudas in, liksom huruvida planeringen skulle vara allmänt tillgänglig eller inte samt hur evenemanget skulle arrangeras och tillkännages.

Webbplatsens moderatorer bestämde att det mest rättvisa systemet skulle vara en panel bestående av flera av dess grundare som skulle nominera möjliga medlemmar att inkludera. Vi nominerade de medlemmar som antingen var de mest aktiva inom språket och i forumen eller som vi kände kommit längst med språket och skulle ha mest nytta av seminariet. När dessa sedan sorterats skickade vi meddelanden till dem och frågade om de skulle vara intresserade och ha möjlighet att lägga ner den tid som krävs samt att resa till seminariet. Om en medlem avböjde gavs den tillfälle att nominera någon i sitt ställe eller så tillfrågades nästa person i ordningen – och så vidare tills alla platser var fyllda.

Vi förstår dock att det kan komma att finnas sårade känslor hos dem som inte bjöds in. Ayoheru txoa livuyu. Vi ber verkligen om ursäkt. Begränsandet av antalet deltagare i just detta möte gjordes utifrån Pauls begäran och helt enkelt baserat på hur gruppen rent praktiskt kunde inhysas på platsen ifråga. Vi skulle gärna sett att alla som ville komma hade kunnat följa med, men det är helt enkelt inte genomförbart denna gång. Detta är inte tänkt att vara en enbart social tillställning. Tanken är att undervisa undervisarna i vår gemenskap och de ursprungliga planläggarna förde nära samtal med Karyu Pawl angående hans idéer om hur vägen till det målet skulle anträdas.

Skulle någon ändå tycka att en orättvisa gentemot vår gemenskap föreligger så ber vi er verkligen att kontakta mig eller någon av våra administratörer privat. Kom ihåg att det här lär knappast vara den enda gången som Karyu Pawl träffar medlemmar av vår gemenskap. Det är vår fulla avsikt att fortsätta att arbeta med honom så att det kommer att finnas bredare tillfällen för våra medlemmar att träffa honom personligen i framtiden.

Men oroa er inte: det kommer att finnas bilder, nyheter, filmklipp och annat från evenemanget. Alla som är en del av vår fina gemenskap kommer att ha tillfälle att dra lärdom av resultaten från mötet och därigenom ha stor nytta av det. Vi kan inte tacka Karyu Pawl nog för att han skänker sin dyrbara tid till detta seminarium, lika lite som vi nog kan tacka LearnNa'vi.org:s administratörer och er, LearnNa'vi.org:s medlemmar, för utan dem kunde detta aldrig kommit till stånd och inte heller skulle språket ha nått sådan framgång.

Konstruktiva kommentarer och frågor välkomnas här nedan och om ni har na'vi-specifika språkfrågor som ni fortfarande anser behöver besvaras, var god se till att de fångas upp i Language Updates-sektionen i Combining our Efforts II. Var god läs igenom alla de inlagda ämnena och frågorna innan ni lägger till fler – era frågor kan redan ha föreslagits i samlingen. Om uppskattningsvis tio dagar kommer vi (ALLA VI som ingår i gemenskapen) att rösta om vilka som är de viktigaste för språket i stort, för att hjälpa Karyu Pawl att prioritera hur de skall komma att tas itu med.

Slutligen, ett stort tack till alla på LearnNa'vi.org, alla som håller på att lära sig na'vi eller har visat oss sitt stöd och särskilt till dr. Paul Frommer och James Cameron, utan vilka detta storslagna språk och denna storslagna film aldrig ens hade existerat.

'Ivong Na'vi ulte fkewa olo'ìri oheyä ayngengeyäsì Nawma Sa'nok lrrtok siveiyi!*
« Last Edit: September 08, 2010, 05:59:57 pm by Payoang »

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi