Learn Na'vi > The Neytiri Project

Pivängkxo nìNa'vi ko (nìmun)

<< < (28/28)

Blue Elf:
Keng nìltsan nì'ul - lì'fya le'ìnglìsì ke lu kxanì fìtsenge, ha txo livu ngaru tìngäzìk, nga tsun tivel tìoeyktìngit a nga tsun tslivam.

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version